Değerli gazeteci Aydın Engin'in yaşam koşusu 24 Mart 2022’de sona erdi. 1941’de Ödemiş'te doğmuş. 81 yıl süresince dimdik ayakta durdu; hak, hukuk, eşitlik, özgürlük ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, daha iyi bir Türkiye mücadelesini sürdürdü. Birçok genç gazetecinin yetişmesinde yardımcı olmuş, ilkeli gazeteciliğin nasıl olacağını onlara göstermiş, örnek olmuştur.

Yeni Ortam Gazetesi'nde çalışmış; gazetenin genel yayın yönetmenliğini de yapmış. 1980’den önce işçi ve emekçilerin gazetesi olan Politika'da hem genel yayın yönetmenliği, hem de “ Tırmık “ adlı köşesinde yazılar yazdı. Tırmık, Politika Gazetesi'nde işçi ve emekçiler tarafından çok okunur, çok beğenilirdi. Gazeteyi eline alan okuyucu önce Aydın Engin ne diyor? Diye bakardı.

Aydın Engin, işçi sınıfının günlük gazetesi olan Politika'da çok değerli yazılara imza attı. Gençlik yıllarımda, ilkönce onun Tırmık köşesini okurdum. O yazılar bize, dünyaya, doğaya ve topluma işçi sınıfının penceresinden nasıl bakıldığını öğretti. O yazıların açık ve yalın bir anlatımı vardı; kim okursa okusun, meselenin püf noktasını hemen anlardı.

Politika Gazetesi'nin yaygın okunmasında Aydın Engin’in etkisi büyüktür. Cumhuriyet'te İlhan Selçuk’un yazıları neyse, Politika'da da Aydın Engin’in yazıları aynı etkiyi yapıyordu. Gazetede birçok aydın yazılarıyla destek oldu, emekçi sınıfın bilinçlenmesine. Gazetenin logosunda “ Bir ekmek, bir Politika “ yazıyordu. Bu sözler bile emekçi sorunlarına ve aydınlanmasına yönelik olduğunun göstergesiydi. O zamanlar, işçi sınıfı ve emekçiler Politika'yı çok sever, çok okurlardı. Hızlı bilinçlenme dönemiydi o zamanlar.

12 Eylül’den sonra birçok ilerici, devrimci gözaltına alındı, işkenceli sorgulardan geçti, tutuklandı. Aydın Engin de sosyalist düşüncelerinden dolayı sorgulandı, cezaevlerinde yattı. Daha sonra 12 Eylül yönetiminin ağır baskılarından dolayı yurt dışına çıktı. Oralarda 12 yıl sürgün hayatı yaşadı. Almanya'daki sürgün yıllarını “ Ben Frankfurt'ta Şoförken” adıyla, yaşadıklarını yazıp kitaplaştırdı.

Yurduna döndükten sonra bir süre Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Bu gazetede çalıştığı dönemde çok değerli röportajlara imza attı. Akıcı ve yalın anlatımı röportajların ilgiyle okunmasını sağlıyordu. Röportajlarında konunun bam teline basarak, gerçeğin apaçık görünmesi sağlanırdı. Cumhuriyet Gazetesi’nde de yazıları, Politika Gazetesi'nde olduğu gibi etkiliydi. Okuyucular bu bilinçli gazeteciden çok şey öğrendi. Aydın Engin, nerede yazarsa yazsın, hep emekçi aydınlanması, özgürlük, eşitlik, hak ve hukuk konularını işledi köşesinde.

Aydın Engin, Agos Gazetesi'nde de yazılar yazdı. T24 Haber Sitesi'nin kurucuları arasında da yer almış. Aydın Engin, ömrünün sonuna kadar gazeteci kaldı; yazılarıyla geçimini sağlayan bir basın emekçisiydi. Aydınlar, nitelikli okuyucular onun yazılarından çok şey öğrendi. Zaman zaman televizyonlara konuşmacı olarak da katılırdı. Televizyon ekranlarında da ağırbaşlı duruşuyla, aydınlık ve bilgi dolu düşüncelerini tok bir sesle anlatırdı.

Aydın Engin hayata gazeteci olarak atıldı, gazeteci olarak yaşamı sonlandı. Kalemiyle, düşündüren yazılarıyla, emeğiyle geçinen insanlara akıllı ve mantıklı olmayı öğretiyor, onlara Promete gibi ışık taşıyordu. Aydın Engin 24 Mart 2022’de sonsuzluğa doğru yol aldı. Işıklar içinde uyusun Tırmık’ın yazarı. Değerli anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.