Ne fark eder farklı dinlerden olmak.

Ayrı peygamberlerin ümmeti olmak önemli mi?

Kilise, havra ve Cami

İbadet şekillerinin farklı oluşu.

Aynı dili konuşmak ne fark eder?

Ortadoğu’ya bakalım!

Bütün dinler

Bütün diller

Bütün peygamberlerin ümmeti

Mazlumlar, zalimler

Katiller, caniler

Çalanlar, çaldıranlar hepsi bir arada.

İnsan tacirleri, talancı ve yalancılar

Uşaklar, yavşaklar, rantçılar

Haklılar, haksızlar

Ölenler, öldürenler

Yaşamaya çalışanlar

Kaçmaya çalışanlar hepsi bir arada.

Satılmışlar, aldatılmışlar

Hayırlılar, hayırsızlar

Silahlılar, silahsızlar

Tank satanlar, tank alanlar

Uçak alanlar, uçak satanlar

Can alanlar, can verenler

Siyahı, beyazı,

Güçlüsü, güçsüzü hep orada.

Yüzlüsü, yüzsüzü orada.

Aynı dili, aynı dini paylaşanlar,

Aynı kenti, aynı köyü paylaşanlar

Hepsi aynı oyunun içinde

Hepsi aynı bombalarla

Hepsi aynı silahlarla

Hepsi aynı emellerle

Hepsi aynı amaçlarla öldürülürken

Aynı dinden olmak

Aynı dili konuşmak

Arap olmak, Kürt olmak

Kula kul olmak, ne fark eder?

Düşman kim

Dost kim

Bütün dünya orada

Bütün gözler orada

Paylaşanlar, paylaşılanlar

Kar edenler, zarar edenler

Haklılar, haksızlar

Satanlar, alanlar orada.

Kaçanlar, kaçıranlar

Namuslular, namussuzlar orada.

Camide, Kilisede

Havra’da ibadet edenler orada.

Düşman kim?

Ateş açanlar, nefret saçanlar

Kelle kesenler, karın deşenler

Kulak-burun kesenler

Ne fark eder

Hangi dinden olduğu?

Hangi peygamberin ümmeti olduğu?

Bütün dünyanın Azrailleri

Bütün dinlerin şeytanları

Bütün dinlerin İblisleri

Adem ile Havva’dan olmalar

Emperyalistler, kodamanlar

Orada değil mi?

Ortadoğu’ya cemre düşeli çok oldu.

Ateş düşeli çok oldu

Oysa baharı görmek kolay olmayacak.

Ne fark eder ki, aynı Allah’a kul olmak.