ACİLEN YAPILMALIDIR.

   Ülkemize, büyük bir acı, yıkım yaşatan deprem felaketi, yaşattığı büyük acıların yanında, bütün ülkeyi kapsayan, adeta seferberliğe yol açan değişimleri, yenilenmeleri beraberinde getirdi.
   Deprem felaketini yaşayan illerin dışında, bir deprem ülkesi olan ülkemizde, illerin büyük bir çoğunluğunun, aynı tehdit altında olduğunu, bilim adamları, sürekli dile getirilmektedirler. Tehdit altında olmayan illerde, ülkenin herhangi bir ilinde yaşanacak felaket yıkım, bütün ülke vatandaşlarının, paslaşacağı acılara, fedakârlıklara yol açacaktır.  Ülkenin top yekûn ekonomisini, yaşamını da etkileyecektir.
     Yaşanan büyük felaket yaşandığı illerde, büyük yıkımlar, acılar yaşatırken, bütün ülkede, bu acıyı paylaştı. Gözyaşı döktü. Ekonomik olarak ta paylaştı.
    Geçmişte de ülkemiz, sık sık sayılacak zaman biriminde, bu gün yaşananlar kadar olmasa da, benzer, deprem felaketlerini, yıkımlarını, yaşadı. Her yaşanan felaket sonrası, alınması gereken dersleri, toplum olarak, devlet olarak, bir türlü alamadık. Kısa bir süre sonra unutur, gibi olduk. Deprem canavarının, hedefinde olan binaları, deprem felaketine hazırlıklı inşa edemedik. Bizim gibi deprem ülkesi olan,9 şiddetindeki depremlerde bile can kaybının yaşanmadığı, Japonya’yı örnek alamadık. Onların inşa ettiği gibi inşa edemedik. Yaşananlardan ders çıkaramadık.
    Binaları inşa eden, maliklere, müteahhitlere, kurallara göre inşa etmeleri, temel kültürünü aşılayamadık. İstenilen ölçülere, Kurallara göre yapıp yapmadıklarını kontrol edemedik. Yetkili kurumların, bilgili ehliyetli görevlilerini de eğitip, yetiştiremedik. Eğitip yetiştirdiklerimizi denetleyemedik. Hatır, gönül, para rüşvet karşılığı sorumlu yetkililer, denetçiler, sorumluluklarını yerine getirip sorumlu oldukları inşaatları, kontrol etmediler. Göz yumdular. Müteahhitler, daha çok kazanmak, için demirden, kumdan, çalarak, çırparak, inşa ettiler. Devlet yetkilileri, inşaatlarda, olabilecek benzer eksiklikleri dikkatte almadan, kontrollerini yapmadan, sık, sık imar affı çıkardılar, İzinsiz, kuralsız, tehlikeli yapıları, af kapsamına aldılar. Sonuçta benzer, felaketler, yıkımlar kaçınılmaz oldu.
    Bu büyük yıkım, felaket sonrası, büyük değişimler, yenilikler, yapılmalı, âdete seferberlik ilanı gibi ülke çapında yeni düzenlemeler,  çalışmalar yapılmalıdır.
   İlimiz Tunceli, bütün ülke coğrafyasını kapsayacak iki büyük fay hattının kesiştiği noktanın yanı başında, yakınında, bir ildir. Âdeta deprem fay hatları tarafından kuşatılmış bir il. Her an deprem felaketi yaşanabilecek illerden biri. Geçmişte, Pülümür, Elâzığ depremleri gibi felaketlerden, etkilenmiş, yaşamış bir il. Bilim adamlarının uyardığı illerden biri.
   Bütün bu gerçekler, ortada iken, yapmamız gerekenleri geçmişte olduğu gibi yapmamalıyız. Derhâl yapılması gerekenlere, hazırlıklara, geciktirmeden başlamamız gerekmektedir.
  Bu görevi, büyük ölçüde üstlenmesi gereken kurum, şehrin alt yapısından, inşasından sorumlu belediye Başkanlığıdır. Belediye Başkanlığı, yaşanan büyük felaketin hemen ardından, geciktirmeden çalışmalarına başlamış olmalıydı. Felaket sonrası, depremzedelerin yardımına koşan belediye başkanı, personeli, kendilerine, Tuncelilere yakışanı yaptı. Belediye Başkanı, bizzat can kurtarıcı çalışmalara katıldı. Belediye fırınından, ürettikleri ekmekleri, deprem mahallinde sokak, sokak gezerek depremzedelere dağıttılar. Malatya’dan gelip Tunceli’ye sığınan depremzedenin deyişiyle depremzedeleri açlıktan, susuzluktan kurtardılar.
    Bu büyük yıkımda, yapılan fedakârlıkların, duyarlılıkların, yanında, , çevresi deprem kuşağı, fay hatları ile kuşatılmış, Tunceli içinde, acil geciktirilmeden, yapılması gereken çalışmaların derhal başlatılması gerekirdi. Ülkede, komünizmin kötü imajını yıkan, Tarihi büyük bir dönüşüme yol açan Tuncel’inin Komünist Belediye başkanı, üstüne düşeni derhal yapmalıdır. Personelini deprem bölgesinde yardıma gönderirken, kendisi de makamında, deprem hazırlıkları çalışmalarını hemen geciktirmeden başlatmalıdır. Valilikle, Çevre, Şehircilik Müdürlüğüyle, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, şehirdeki bütün binaların, depreme, ne derece dayanıklı oldukları incelenmesi yapılmalı,  yapılması gerekenler, geciktirilmeden yapılmalıdır.
    Sanayi ticaret Odası, bu büyük felakette, üstüne düşeni eksiksiz yapan kurumlarımızdan biri oldu. Deprem bölgesin, tırlar dolusu yardımları ulaştırarak, depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar. Şehrimizin, depreme hazırlıklı olması için, sivil toplum kuruluşlarıyla, resmi kurumlarla düzenlemek istedikleri toplantı, önemli bir toplantı olmalıdır.
    Depreme hazırlık çalışmaları, ertelenmez.

Geciktirilmez.