Munzur Gözeleri projesine çok sayıda kurumdan ortak bildiri

Türkiye ve Avrupa’daki sivil toplum örgütleri, çevre-ekoloji örgütleri, siyasi partiler, sanatçı ve aydınlar gibi birçok oluşum yayınladıkları bildiriyle Munzur Gözeleri’ni imara açan projeye izin vermeyeceklerini belirtti.

Gündem 14.09.2020, 17:31 Serhat Ozan Yıldırım
1344
Munzur Gözeleri projesine çok sayıda kurumdan ortak bildiri

Munzur Özgür Aksın Meclisi öncülüğünde sivil toplum, çevre-ekoloji örgütleri, siyasi partiler, sanatçı, yazar, aydın, dernek, sendika, insan hakları savunucuları, Munzur imara açılmasının yolunu açacak peyzaj düzenlemesinin durdurulmasını isteyen bir bildiri yayınladı.

ORTAK BİLDİRİ;

Bizler Dersim halkı olarak yaşam alanlarımıza yönelik her türden yıkım projelerine karşı uzun yıllardır mücadeleler yürütmekteyiz. Dünyanın sayılı, ülkemizin ise en büyük çevre eylemini ( 10.10.2009 Munzur’da Barajlara Hayır Mitingi )  gerçekleştirmiş bir şehir olarak her türden doğa talanı ve tahribatına karşı mücadelemizi sürdürmekteyiz. On yıllar boyunca bu şehirde yaşamış çevre konusunda duyarlılık gösteren her kişi ve kurum bu sürecin meşru bir parçası olmuştur. Munzur Özgür Aksın Meclisi’nin istemleri de bir bütün olarak halkın istemleri olmakla birlikte bu sürecin bir parçası ve meşru zeminidir. Bu süre zarfında ilimizde birçok proje gerçekleştirilmek istenmiş bir kısmı hem hukuki hem fiili mücadele ile durdurulmuş veya iptal edilmiş ise de bir kısmının da gerçekleştirilmesine engel olunamamıştır. Sermaye ile doğa arasında süregelen bu çelişki günümüzde de amansız bir şekilde devam etmektedir. Bilindiği üzere coğrafyamızın önemli bir sembolü olan Munzur; vadisi, nehri ve dağlarıyla sermayenin açık hedefi olmuştur. Kaynağını binlerce yıllık doğal ve jeolojik yapısı ile Alevi-Kızılbaş inancının merkezi olan Munzur Gözeleri sermayenin yeni hedefi haline gelmiştir.

“Munzur Gözeleri 2003 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1.Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmesinin yanı sıra Milli Park statüsünde ki Munzur Vadisine de kaynak teşkil eden akarsu yatağıdır. Uluslararası sözleşmeler ile de koruma altındadır.” 

1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiş olan ve koruma altına alınan Munzur Gözeleri Peyzaj Projesi 2018 yılında çizilmiştir. Bugün itibariyle fiili olarak karşımıza çıkan yıkım projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Fırat Kalkınma Ajansı toplamda 8 milyon TL bütçe ayırmış ve usulsüz yapılan ihaleyi de Rengi İnşaat San. Tic. Ltd. şirketi almıştır.

Alevi– Kızılbaş inancı için kutsal bir mekan olan Munzur Gözerleri’nde hayata geçirilmeye çalışılan Peyzaj Projesi inancımıza, kültürümüze ve hafızamıza müdahale ile eş değerdir. Munzur Gözelerindeki Peyzaj projesi ile koruma altında olan bir mekânın betonlaşmasının önü açıldığı gibi doğal bir inanç merkezi özünden koparılarak mesire ve ticaret alanına çevrilmek istenmektedir.  Dersimliler için kutsallığı olan inanç merkezlerine ve topraklarına büyük şirketlerin sokulması bu alanların ihaleye verilmesi yanlıştır ve kabul edilemez. Bilimsel raporların hiçe sayılarak, yapılmaya çalışılan bu proje yaşam alanlarımıza yönelik adeta bir yıkım projesidir.  

Gerek Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve gerekse de 728 sayılı İlke Kararı uyarınca 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsüne sahip Munzur Gözeleri'nde bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği halde 02/06/2020 tarihinde ihalesi yapılan "Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi" ile 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içinde ve korunma alanında çeşitli yapı üniteleri inşa edilmesi öngörülmüştür. Nitekim vakit kaybetmeden usulsüz inşaat başlamıştır.

Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi" ihalesi yapılmadan evvel 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 10. Maddesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince ÇED süreci işletilmesi ve projenin çevresel etkilerinin analiz edilmesi gerekirken bu süreç işletilmemiştir.

Gözeler, Ziyaret alanımızdır! İnancımıza tahammülü olmayanlar orayı düzenleyemez. Dersim halkı ve doğa, yaşam savunucuları olarak, halkın, kanat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri, rızalığı alınmadan Munzur Gözelerine yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz.

KARŞIYIZ; 

Karşıyız Çünkü Munzur Gözeleri 2003 yılında 1.Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. 

728 sayılı İlke Kararı uyarınca 1. Derece Doğal Sit Alanları -Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır. 

Karşıyız Çünkü Çeşitli yapı ünitelerinin inşa edilerek turizm ve ticarete açılması doğal sit alanlarının korunmasını imkansız hale getirecektir.(Sit alanı içinde yer alan metruk yapının da yıkılıp elle kaldırılması gerekmektedir. )

Karşıyız Çünkü Altyapısı olmayan canlı doğada peyzaj projesi (üst yapı) yapılmak istenmektedir. Dolayısıyla bu bütçenin- ödeneğin öncelikle alt yapısı- arıtma tesisi olmayan ilçelere - köylere ayrılması gerekmektedir.

Karşıyız Çünkü Alevi-Kızılbaş inanç merkezi olan bir yerde özel mülkiyet olan lokanta kadın -erkek havuzu vb ticari işletmelerin bulunması telafisi imkânsız durumlar yaratacaktır. 

( Munzur Gözeleri denetiminin- yönetiminin yerel yönetimlere verilmesi bu alanın korunmasını daha sağlıklı hale getirecektir )

Karşıyız Çünkü; İnanç yeri olarak toplumda yer edinen bir mekanın ticaret ve eğlence merkezine dönüştürülmesi kabul edilemez.( Projenin adından da– rekreasyon -anlaşılacağı gibi ) 

Karşıyız Çünkü 1.Derece Doğal Sit Alanı ÇED raporu sürecinden muaf tutulmuştur. 

Karşıyız Çünkü Kamping ve mesire alanı yapılan yerde sadece Munzur nehrinde habitatı bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan  “Salmo Munzurius” isimli endemik alabalık türü bulunmaktadır. İnsan etkileşimini artıracak yapılanların bulunması dahilinde bu türün yumurtlama ve yaşam alanları tehdit altındadır.

Karşıyız Çünkü Munzur doğduğu yerden itibaren yüzyılladır akışıyla hem tarihe tanıklık etmiş hem de tarihi günümüze aktarıp Dersim’i Dersim yapan temel yapı taşlarından biridir. Dersimin belleğinin yok edilmemesi için;

Çalışmanın durdurularak demokratik bir yol - yöntem izlenerek bilim insanlarının, halkın, demokratik kitle örgütlerinin, inanç-kanaat önderlerinin fikirleri alınarak bir tartışma süreci üzerinden sit alanına dokunulmama ve sit alanının doğal dokusunun korunması şartıyla bilimsel bir çalışmanın ortaya çıkartılması gerekmektedir.

İmzası olan Kurum ve Şahıslar

Munzur Özgür Aksın Meclisi (Dersim ilinde bulunan bütün sivil toplum kurum ve kuruluşları, inanç ve ekoloji kurumları ile siyasi parti ve oluşumların oluşturduğu meclis)

Çevre-Ekoloji Kurum ve Örgütleri

•    Amed Ekoloji Derneği,

•    Antalya Ekoloji Meclisi,

•    Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP),

•    Ayvalık Tabiat Platformu,

•    Bergama Çevre Platformu,

•    Bakırtepe Çevre Platformu,

•    Bozcaada Forum,

•    Burhaniye Çevre Platformu ( BURÇEP),

•    Can Çevre Derneği,

•    Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu,

•    Çeşme Çevre Platformu,

•    Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP),

•    Doğader,

•    Doğanın Çocukları,

•    Didim Çevre Platformu (DİÇEP),

•    Dikili Kültür Ve Çevre Platformu,

•    Edremit Çevre Platformu,

•    Ege Çevre Ve Kültür Platformu (EGEÇEP),

•    Ekoloji Birliği,

•    Her Yer Kaz Dağları,

•    Hewsel Koruma Platformu,

•    İzmir Yaşam Alanları,

•    Mardin Ekoloji Derneği,

•    Mezopotamya Ekoloji Hareketi (MEH),

•    Mersin Nükleer Karşıtı Platform,

•    Muğla Çevre Platformu (MUÇEP),

•    Murat Dağı Çevre Koruma Platformu,

•    Karadeniz İsyandadır Platformu,

•    Karaburun Kent Konseyi,

•    Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği,

•    Kaz Dağları Kardeşliği,

•    Kaz Dağları İstanbul Dayanışması (KİD),

•    Kuşadası Çevre Platformu,

•    Ordu Çevre Derneği,

•    Peri Suyu Koruma Kurulu Platformu (KAR-DEF),

•    Polen Ekoloji Kolektifi ve HDK Ekoloji Meclisi

•    Sinop Nükleer Karşıtı Platform,

•    Söke Çevre Platformu(SÖKEÇEP) ,

•    Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu

•    Tarım Orkam-Sen Genel Merkezi ve 13 şubesi,

•    Tonya Çevre Platformu İstanbul Sözcüsü Burhan Öztürk

•    Yaşam ve Dayanışma Yolcuları,

•    Yenifoça Forum,

•    Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazetesi,

•    Yeşil Artvin Derneği,

•    İnanç Kurum ve Dernekleri

•    Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği ( Narlıdere Cemevi),

•    Alevi Düşünce Ocağı Derneği,

•    Alevi Kültür Derneği İzmir (Yamanlar Cemevi),

•    Avusturya Alevi Kültür Merkezi,

•    Britanya Alevi Federasyonu,

•    Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA),

•    Demokratik Alevi Federasyonu – Viyana,

•    İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi,

•    Mersin Cemevi,

•    Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Mersin Şubesi,

•    Kültür Kurumları Vakıf ve Dernekleri

•    Avcılar Kültür Ve Sanat Derneği

•    Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF)

•    Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (FDG)

•    Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırma Vakfı (BEKSAV)

•    Britanya Koçgirililer Derneği,

•    Dersim Ortak Bellek Derneği-Avrupa

•    Dostluk Ve Kültür Derneği (DKDER)

•    İstanbul /Avcılar Kültür Ve Sanat Derneği

•    Karakoçan Dernekleri Federasyonu

•    Karasüverliler Derneği

•    Kürt Demokratik Kültür Zentrum- Viyana

•    Londra Dersim Kültür Derneği,

•    Mersin Haçova Kültür Derneği    

•    Mersin Malatyalılar Derneği

•    Paris Dersim Kültür Derneği

•    Tunceli Vakfı Mersin Şubesi

•    Wenge Dersim-Hanover,


 

Sanatçılar 

•    Adil Okay (Yazar),

•    Ali Haydar Can,

•    Ayça Öztorun (Senarist, Yazar),

•    Cevdet Bağca,

•    Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu,

•    Erdoğan Aydın ( Tarihçi, Araştırmacı Yazar),

•    Haydar Işık (Leman Dergisi- Karikatürist), 

•    Hasan Sağlam,

•    Hıdır Kutan,

•    Hüseyin Kurtulmaz (Müzisyen)

•    Grup Munzur

•    Grup İsyan Ateşi 

•    Grup Vardiya

•    İbrahim Karaca (Şair)

•    İpek Reçber,

•    Kazım Öz,

•    Kemal Sahir Gürel,

•    Levent Özdemir,

•    Mehmet Özer (Şair, Fotoğraf Sanatçısı)

•    Mehmet Ekici

•    Mehmet Özcan 

•    Mikail Aslan,

•    Necla Saygılı,

•    Nur Sürer (Oyuncu)

•    Jülide Kural (Oyuncu)

•    Pınar Aydınlar 

•    Praksis,

•    Rıza Dalkılıç (Yazar ve İnsan Hakları Savunucusu)

•    Sanat ve Hayat

•    Sancı Yayınları

•    Sarya Müzik Topluluğu

•    Suavi

•    Şanar Yurdatapan (Müzisyen)

•    Tiyatro İmge

•    Veysel Aydın,

•    Zeynep Nayır,

•    Zülfü Livaneli.
 

Dernekler, Sendikalar, Partiler, İnsan Hakları Savunucuları

•    ACTİT – Fransa

•    Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu – AGİF

•    Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) 

•    Avusturya Türkiye İşçi Dernekleri (AVTİD)

•    Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu (ADHF)

•    Avusturya Demokratik Kadın Hareketi (ADKH)

•    AVEG-KON Avusturya,

•    Avusturya DİDF,

•    Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu - AVEG-Kon

•    Birleşik Devrimci Parti Mersin İl örgütü

•    Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Mersin Şubesi (BTS),

•    Brüksel Halkevi,

•    Dersim Emek Gençliği,

•    Dersim Kongresi (Avrupa),

•    Dersim Yeni gün Kadın Dayanışma Derneğini

•    DİDF (Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu)

•    DİSK Genel-İş Mersin Şubesi     

•    Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu 

•    Eğitim-Sen Mersin Şubesi

•    Göçmen İşçiler Kültür Derneği - Gik-Der – İngiltere

•    HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni,

•    HDK Mersin Meclisi

•    İHD Mersin Şubesi

•    İngiltere Tilkililer Toplum Merkezi

•    İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu –İGİF

•    Komintern Sendikası,

•    Mersin 78’liler Girişimi                

•    Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

•    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Mersin Şubesi (SES)

•    Sosyal Demokrasi Derneği (SDD)

•    Sosyalist Kadınlar Birliği – SKB

•    Toplumsal Özgürlük Partisi Mersin İl örgütü

•    Tüm Bel.Sen. Mersin 

•    Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi (Emekli-Sen)

•    Türkiye İşçi Partisi

•    Yedi Renk LGBT Derneği

•    Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi

•    Zafer Kıraç (İnsan Hakları Çalışanı)

•    WKEMDG/ Çukurova 

Yorumlar (9)
Gerçek DERSİMLİ. 8 ay önce
İçi boş ve ideolojik ,siyasi bir bildiri..Bu düzenlenme çok abartılıyor..Bakın ahşap bir düzenleme var ki, onu da 4 metre yağan kar kırar geçer, neyin imarı?..
Ayşe 8 ay önce
Bu bildiriyi yayınlayanlara sorum var.Siz niye bir proje yapmadınız ey tatlı su ideolojileri?..Ama lafınız çok, işiniz yok...
Haskar 8 ay önce
Ama Dersimi sevenler varmış ,haberimiz yokmuş vah ,vah!..Ya Dersim neler neler çekti, yeni mi aklınıza geldi?..Güler misin, ağlar mısın..Sosyalist enternasyonal..
munzurlu 8 ay önce
Karşıyız çünkü insanın dizayn etmek için girdiği her doğal yaşam alanı ya da her inanç yeri eninde sonunda tüketim çılgınlığının ve para hırsının acımasızlığı içinde yok olup gitmeye mahkumdur.
Karşıyız çünkü karşı çıkmak dağı, taşı, suyu, ağacı ve o doğanın asıl sahiplerini korumaktır.
Projeye destek vermek ise munzuru değil, kendi çıkarlarını korumaktır, kendisini munzura hizmet etme değil, munzuru kendisine hizmetçi etme çabasıdır.
Ziyaretli 8 ay önce
Munzur gözeleri şimdiye kadar pislik içindeydi, her tarafta rakı içilirdi, incik boncuk satılırdı, bir panayır gibiydi.Sahiden siz nerdeydiniz, hiç sesiniz çıkmazdı?
Haydar Baba 8 ay önce
Dünya böyle bir bildiri görmedi, sanki yedi cihan birleşmiş..Munzur gözeleri neye kadirsin..Belki de birbirine düşman bu kadar derneği birleştirdin..Sanki dersiniz birileri gelmiş Munzur gözelerini sırtına almış ve başka yere taşımış.
bilge 8 ay önce
Eski solcular imana gelmiş..Bu da iyi gelişme..Fakat bildiride bu sefer kürtçüler yok..Onlar katılmamış..eski sol tüfekler..sosyalizm iflas eden bir tüccar gibi..bir şey yapamadan yıkıldılar..gittiler..
Bilgi ağacı 8 ay önce
Keşke Dersimin kalkınması ve gelişmesi için böyle çalışsanız..Ama eski alışkanlığınız yine depreşmiş..Ama siyasetten vaz geçmezsiniz..40 senedir aynı şeyi yapıyorsunuz..Kafalarınızı değiştiren..
ŞİXE Qal 8 ay önce
Bir sürü sol dernek,ama gücü sıfır..Sanki maşAllah kanarya dernekleri..Ne MUSA YA ne İsaya yarandılar..
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
9
açık
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 5395 1194
Bugün 2155 526
Toplam 1262701 61837
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 34 66
4. Trabzonspor 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Hatayspor 34 53
7. Gaziantep FK 34 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 35 37
17. Başakşehir 34 36
18. Kayserispor 34 35
19. Erzurumspor 35 34
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 32 66
3. Leicester City 32 59
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Tottenham 33 53
7. Liverpool 32 53
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 31 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 32 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 32 73
2. Real Madrid 32 70
3. Barcelona 31 68
4. Sevilla 32 67
5. Real Sociedad 32 50
6. Real Betis 32 49
7. Villarreal 32 49
8. Granada 31 42
9. Osasuna 32 40
10. Athletic Bilbao 31 38
11. Levante 32 38
12. Celta de Vigo 32 38
13. Cádiz 32 36
14. Valencia 32 35
15. Getafe 32 31
16. Deportivo Alaves 32 30
17. Real Valladolid 31 28
18. Huesca 32 27
19. Elche 32 27
20. Eibar 32 23