Belediyeden ikinci altyapı projesi

Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, kentte yapılacak olan ikinci altyapı projesiyle ilgili slayt eşliğinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yerel 01.03.2014, 18:51 01.03.2014, 18:51
2845
Belediyeden ikinci altyapı projesi

Tunceli Belediyesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Başkan Şahin’in yanı sıra Başkan Yardımcısı İbrahim Kasun, ESP İl Başkanı Ali Ekber Kaya da katıldı.

Atık su arıtma tesisinden sonra bir altyapı projesini daha hayata geçireceklerini ifade eden Belediye Başkanı Edibe Şahin, “2012 yılının sonlarında proje çalışmalarını başlattığımız “Tunceli İçme suyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı ve Otomasyon Sistemi Projesi”’ni tamamlayarak, ihale aşamasına geldik. Önümüzdeki günlerde İller Banması Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılacaktır. Kentin altyapı sorunlarının çözülmesinde atıksı arıtma tesisini faaliyete geçirerek çok büyük bir aşamayı geride bırakan Belediyemiz, imar planı dahilinde bulunan tüm yerleşimlerin altyapı sorunlarını çözmek için başlattığımız projelerimizden biri olan “Tunceli İçme suyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı ve Otomasyon sistemi Projesi”’nde tüm arazi ve büro çalışmalarını tamamlayarak işi inşaat ihalesi aşamasına getirdik. 06.02.2013 tarihinde İller bankası teknik personeli, projeyi hazırlayan ARM Mühendislik teknik personeli ve Belediyemiz Proje Sorumlusu Çevre Mühendisi Bülent Yeşilgöz’ün katılımıyla, ihale öncesi tespit çalışmalarının son aşaması proje bölgeleri yerinde tek tek incelenerek gerçekleştirildi. Proje onay işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra işin ihalesine çıkılacak ve bu yılın inşaat sezonu ile birlikte inşaat çalışmaları başlayacaktır. Proje ile arıtmaya bağlanamayan yerleşim alanlarının pis sularını toplanarak arıtılması, ihtiyaç olan yerleşimlerin ve yerleşimin yoğunluk kazanacağı öngörülen bölgelerin kanalizasyon, içme suyu ve yağmursuyu şebekesinin yapılması ve atık su pompa istasyonlarının otomasyon sistemleri kurulacaktır” dedi.

Başkan Şahin proje kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin de şu detaylara yer verdi: “Proje kapsamında; yaklaşık 12 kilometre içme suyu hattı, yaklaşık 30 kilometre kanalizasyon şebeke hattı, 1 adet 5 bin kişilik paket arıtma tesisi, mevcut durumda atık suları arıtmaya bağlı olmayan yerleşimlerin pissularının atık su arıtma sistemine bağlanabilmesi için 9 adet terfi pompa istasyonu, bin 500 metre pompa terfi hattı, 4 bin 50 metre kanalizasyon şebeke hattı, bin 200 metre yağmursuyu hattı imalatını gerçekleştireceğiz.

Belediyemizin son yıllarda geliştirerek uyguladığı projeler sayesinde, ilimiz kent merkezi hem kanalizasyona bağlanma oranı, hem de arıtma oranı bakımından Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir seviyeye ulaştı. İlimizde yerleşimin olduğu imar planı dahilindeki yerleşimlerin kanalizasyona bağlanma oranı yaklaşık yüzde 96, kanalizasyon şebekesi ile toplanan atık suların arıtılması oranı yaklaşık yüzde 90 ve arıtma verimi yüzde 98 99 seviyesinde bulunmaktadır.

Bu oran Türkiye ortalamasının çok üzerinde olup, Türkiye’de kanalizasyona bağlanma oranı yüzde 70-75’lerde, kanalizasyon şebekesi ile toplanan atık Suların arıtılması oranı ise yüzde 65 seviyesindedir. Bu orana pissuları sağlıklı bir kanalizasyon şebeke sistemi ile toplanamayan ve arıtma verimi standartlarının çok altında ve sadece fiziksel arıtma yapan belediyeler dahildir.

İlimiz kent merkezinin birbirinden topuk ve uzak yerleşim biçimi, zorlu arazi yapısı ve belediyemizin mali gücü ve teknik personel yetersizliğinden kaynaklanan olumsuzluklar göz önüne alındığı zaman çok zor koşullar altında kentin geleceği için ne kadar değerli yatırımların yapıldığı daha iyi anlaşılacaktır.

İhalesi yapılacak “Tunceli İçme suyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı ve Otomasyon sistemi Projesi” tamamlandığı zaman hem kanalizasyona bağlanma oranı hem de arıtma oranı yüzde 99 gibi rekor seviyelere ulaşacaktır. Bu proje sadece mevcut yerleşimlerin değil yerleşime açılması planlanan, imar planı dahilinde olan ancak yerleşimin olmadığı bölgelerin de altyapı tesislerini yapmayı hedeflemektedir. Yapılacak tesisler sayesinde Pülümür ve Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü’nde hiçbir şekilde arıtmasız pissu deşarj olmayacaktır.”

 belediye_ic-003.jpg

PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER

Arıtma Tesisine Bağlanamayan Yerleşim Alanlarının Pissu Sorunun Çözümü

Kentimizin topoğrafyasının uygun olmaması nedeniyle, imar planı dahilindeki tüm yerleşimlerin pissularının cazibeli olarak atıksı arıtma tesisine iletilmesi mümkün olmamıştır. Toplanan atık sular cazibeli ve terfili olarak atık su arıtma tesisine ulaşmaktadır.

Ancak hala kot farkından dolayı veya arıtma projesi kapsamında olmadığı için pissuları arıtma sistemine aktarılamayan yerleşim alanları bulunmaktadır. Alibaba Mahallesi Celal doğan Parkı mevkii ve Demirköprü mevkiindeki işletmelerin bulunduğu alan,

Cumhuriyet Mahallesi Orman İşletme Müdürlüğü karşısında bulunan Ardıç sitesinin olduğu yerleşimler, Kanoğlu’nda dere boyunca olan yerler ve yolun alt bölgesi, Kayabaşı mevkii,

Atatürk Mahallesi Veroz Parkı civarı ve doğa ile Erenler düğün Salonunun olduğu yerleşim alanlar kot farkından dolayı kendi cazibesi ile arıtma sistemine bağlanamamıştır. Bu proje kapsamında bu bölgelerin pissularının atık su arıtma sistemine bağlanması için

9 adet küçük tip terfi, pompa istasyonu, yaklaşık bin 500 metre terfi hattı, 4 bin 50 metre kanalizasyon şebekesi yapılacaktır.

belediye_ic1-001.jpg

İNÖNÜ MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ VE PALET ARITMA TESSİ YAPIMI

Son yıllarda gerek TOKİ gerekse vatandaşlarımızın yaptırdığı konutlarla nüfusun yoğunluk kazandığı Harçik Mahallesi’nde bazı bölgelerde kanalizasyon şebekesi bulunmamakta, kanalizasyon şebekesinin olduğu yerleşimlerin pissuları ise Pülümür Çayı’na akıtılmaktadır. Bu mahallemizde Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçirilecek olması kanalizasyon sorununun çözülmesini daha da acil bir duruma getirmektedir. Bu bölgenin kanalizasyon atık sularının mevcut arıtma tesisine iletilmesi yerine, paket arıtma tesisi yapılmak suretiyle çözülmesinin daha ekonomik ve doğru bir çözüm yöntemi olarak belirlenmiştir. Mahallenin kanalizasyon sorununun çözümü için yaklaşık 10 kilometre kanalizasyon şebeke hattı ve 1 adet paket arıtma tesisi imalatı yapılacaktır.

ESENTEPE MEZARLIK MEVKİİ VE VERİCİLER MEVKİİ KANALİZAYNO VE İÇMESUYU ŞEBEKE SİSTEMİ YAPIMI

Halihazırda imar planı olan İlimiz merkez Esentepe (halk arasında 40 parseller olarak bilinmekte) mezarlık mevkiinin altyapı tesisleri olmadığı için yerleşime açılamamaktadır. Bu bölgede büyük oranda dar gelirli vatandaşlarımızın arsaları bulunmakta ve bölgenin yerleşime açılması yönünde yoğun talepleri bulunmaktadır. Kanalizasyon ve içme suyu sorununun çözülerek bu bölgenin yerleşime açılması hem konut kiraları ve fiyatlarını düşürecek hem de konut açığının azaltılması noktasında çok büyük katkı sağlayacaktır. Belediyemiz 2012 ve 2013 yıllarında yaptığı çalışma ile bu bölgenin imar yollarını açmıştır. Bu proje ile de altyapı sorunu çözülerek, bölge yerleşime açılacaktır. Böylelikle kentimizde ilk kez altyapısı yapıldıktan sonra imara açılan mahallemiz olacaktır. Proje kapsamında yaklaşık 12 kilometre içme suyu şebeke hattı, 11 kilometre kanalizasyon hattı ve pissuların atık su arıtma sistemine aktarılması için 1 adet terfi, pompa istasyonu ve terfi hattı yapılacaktır.

CUMHURİYET MAHALLESİ PULUBARGE MEVKİİ KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN YAPIMI

Cumhuriyet Mahallesi Pulu Barge mevkii olarak bilinen yerleşimin kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır. Proje ile bu bölgenin pissularının toplanarak arıtma tesisine iletilmesi için yaklaşık 4 kilometre şebeke hattı yapılacaktır.

belediye_ic2-001.jpg

ATATÜRK MAHALLESİ’NDE EKSİK KALAN KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN TAMAMLANMASI

Atatürk Mahallesi gelişme potansiyeli olan en büyük mahallemizdir. Kentin girişinde bulunan bu mahallemizde yurtlar, sanayi tesisleri ve resmi kurumlar yer almaktadır. Yapılaşmanın yaklaşık yüzde 30-40’ının tamamlandığı bu mahallenin yakın zaman içinde yapılaşmasının tamamlanması öngörülmektedir. Mevcut durumda bu mahallemizde yerleşimin olduğu tüm bölgelerde, atık su arıtma tesisi projesi kapsamında yaklaşık 20 kilometre şebeke hattı yapılarak mahallenin kanalizasyon sorunu çözülmüştür. Ancak yerleşimin olmadığı önümüzdeki yıllarda yerleşimin yoğunluk kazanacağı bazı bölgelerinde yaklaşık 5 kilometre kanalizasyon şebeke hattı yapılacaktır.

YAĞMUR SUYU ŞEBEKE HATTI YAPIMI

Bilindiği üzere ülkemizde birçok belediye yağışlı zamanlarda, atık su debisinin artması nedeniyle atık su arıtma tesislerini çalıştıramamaktadır. Yağmur suyu terfi merkezleri ve arıtma tesisinin işletme maliyetini arttırmakta, arıtma tesisini verimini olumsuz yönde etkilemekte ve yağmur suyunun taşıdığı kum, çakıl gibi maddeler arıtma ve kanalizasyon sisteminde bulunan mekanik ekipmanlara zarar vermektedir.

Belediğimiz yağmur suyundan kaynaklanan bu olumsuzların önüne geçilmesi için çok hızlı bir çalışma ile atık su arıtma projesi devam ederken yağmursuyu sorununun projelendirmiş ve bu projeyi arıtma tesisi projesine dahil ettirerek, proje kapsamında yaklaşık 5 bin metre yağmursuyu şebeke hattı döşenmiştir. Ancak hala yağmursuyu şebeke ihtiyacı olan bölgeler bulunmaktadır. Şebeke ihtiyacının en büyük göstergesi, yağışlı zamanlarda atık su debisinin çok fazla artmasıdır. Yağışlı zamanlarda debinin normal proje debisine göre yaklaşık 5-8 kata kadar arttığı gözlemlenmiştir.

Belediyemiz yağmursuyu sorunun giderilmesi çalışmaları kapsamında, bu proje ile yaklaşık bin 200 metre yağmursuyu hattı yapmayı hedeflemektedir.

ATIKSU ARITMA SİSTEMİ TERFİ MERKEZLERİNİN OTOMASYONU

Atık Su Arıtma Tesisi ve Kısmi Kanalizasyon işi kapsamında işletmeye alınan TM1, TM2, TM3, TM4 ve TM5 terfi merkezlerine ait çalışma bilgilerinin (çalışıyor/arıza durum bilgileri, enerji bilgileri) GSM haberleşme sistemi üzerinden Atık Su Arıtma Tesisi Scada Otomasyon sistemine aktarılması gerekmektedir. Bu proje kapsamında terfi merkezlerinin otomasyon sistemi kurulacaktır.

Belediye, bu projenin gerçekleştirilmesi için İller Bankası’ndan 7 milyonluk kredi kullanacak.

BAŞKAN ŞAHİN, “SU DOĞAL HAKTIR”

BDP’li Belediyeler olarak suyun doğal bir hak olduğu anlayışını benimsediklerini kaydeden Belediye Başkanı Edibe Şahin, “Bu anlayıştan hareketle ilerleyen zamanlarda Dersim Belediyesi olarak bunu hayata geçireceğiz. Belediye olarak son iki yıldır içme suyu konusunda fizibilite çalışması yapıyorduk. Bu anlamda Mercan’dan getirmeyi planladığımız içme suyuyla kentin çok uzun süreli su ihtiyacını da karşılamış olacağız. Bu konuda DSİ ve İller Bankası nezdinde girişimlerde bulunduk. Ancak DSİ tarafından kullandırılan kredilerin daha uygun olması nedeniyle bu kurumla mutabık kaldık. DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğü,  fizibilite çalışması yaptı. Şu an projelendiriliyor. Mercan suyundan aynı zamanda elektrik üretimi de sağlayacağız. Projenin bitimiyle Pülümür tarafından aldığımız suyu da orada yaşayan halka ve doğaya iade edeceğiz” dedi.

 

 

Yorumlar (4)
22
açık
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 5532 1241
Bugün 6008 1224
Toplam 183081 13150
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0