Kulis: Merkez Dem’den, ilçeler üç partiden Kulis: Merkez Dem’den, ilçeler üç partiden

Emek Partisi Dersim İl Örgütü Dersim ‘Barbarlık yenilecek, işçi sınıfı kazanacak, halklar kazanacak’ şiarıyla pazar günü saat 12’de Şaroğlu Otel Teras katında 10. olağan üstü kongresi gerçekleştirecek. 

EMEP İl Örgütü, halkı kongreye davet etti.