Köpeğin anne ve 2 yavru boz ayıyı eve yaklaştırmaması kamerada Köpeğin anne ve 2 yavru boz ayıyı eve yaklaştırmaması kamerada

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Dersim Şubesi, sendika üyelerinin Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt tarafından ilçelere sürgün edilmesine ilişkin basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Açıklamaya SES Eş Genel Başkanı Gönül Adıbelli, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve Dersim’deki sivil toplum örgütleri ve siyasi parti yöneticileri katıldı. Açıklamada, ‘Birlikte örgütlenmeye, mücadeleye devam ediyoruz’ pankartı açıldı.

“ÜYELERİMİZ SÜRGÜN EDİLMİŞTİR”

Sosyal hizmetler alanındaki mobbing, bürokratik ve siyasal baskıların dozunu artırarak devam ettiğini belirten SES Eş Genel Başkanı Gönül Adıbelli, “Pandemi döneminde bile koruyucu ekipman talep eden sosyal hizmet emekçileri terörist olarak damgalanmış ve sürgün edilmişlerdir. AKP’nin il ve ilçe başkanlıklarının özellikle taşrada kurumun iş ve işlemlerine müdahalesi sonucu torpil ve kayırmacılık kurumlarımızın en küçük birimlerine kadar sirayet etmiştir. Bu kayırmacılık ve hukuksuzluğa karşı tepki koyan Dersim şube yöneticileri ve üyelerimiz sürgün edilmişlerdir. Mahkemeyi kazanıp geri dönen üyelerimiz bu seferde ihtiyaç olmayan ilçelerde yeni birimler açılarak oralara görevlendirme adı altında sürgüne devam edilmiştir” dedi.

“DERSİM’DE ANTİ-DEMOKRATİK UYGULAMALAR GİDEREK ARTIYOR”

Dersim’de anti demokratik uygulamaların giderek arttığını vurgulayan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Giderek artan bir hukuksuzluğun dozajının her geçen gün artıyor. Türkiye hakkında yayınlanan raporlara baktığımız zaman Türkiye’nin hem insan hakları açısından hem de işçilerin sendikal hakları açısından baktığımızda son sıralarda yer aldığını ve artık Türkiye’nin demokrasi dışı bir ülke olduğunu görüyoruz. Tüm hukuksuzluklar ve baskılara karşı mücadelemizi geçmişten beri sürdürdüğümüz gibi hem Dersim’de hem de ülkenin birçok yerinde sürdürmeye devam edeceğiz.

Açıklama ‘Baskılar bizi yıldıramaz’ sloganlarıyla sona erdi.