GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Samsun Emniyet Müdürlüğü - Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın çalışma odası - Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın konuşması Samsun Emniyet Müdürü Urhal, AB ve Türkiye'de kolluk gözetim sistemi raporu hazırladı SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun Emniyetinin kolluk görevlerini örnek alarak Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de kolluk gözetim sistemini rapor haline getirdi. Urhal'ın kaleme aldığı raporda, kolluk gözetim iş ve işlemlerinin, usulüne uygun bir şekilde yürütülmesi, görevli kolluk personeline ve vatandaşlara rehberlik edilip yol göstermesi, hakları ihlal edilen vatandaşların nereye nasıl müracaat edebileceğinin bildirilmesi, çalışanların mesleki bilgi, beceri, birikim ve yeterlilik düzeyinin arttırılması, kurumlar arasında kolluk şikayet sistemi uygulama birlikteliğinin sağlanması dolayısıyla ilgili kurum ve kuruluşlara katkı sunulması yer aldı. Rapor, kolluk gözetim mekanizması içerisinde görev yapan tüm personele her zaman elinin altında bulundurabileceği bir rehber çalışma olarak hazırlandı. Samsun Emniyetinin saha uygulama örneği temelinde elde edilen veriler analiz edilerek tespit ve değerlendirmeler ile ulaşılan sonuçların kolluk çalışmalarına ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanan rapor, Polis Akademisi Başkanlığınca kitaplaştırılıp bilimsel yayın olarak da raflarda yerini aldı. Emniyet Müdürü Urhal, AA muhabirine, kolluğun sivil gözetim ve denetiminin saha uygulamasının anlatıldığı, "Avrupa Birliği ve Türkiye'de kolluk gözetim sistemi Samsun Emniyet Müdürlüğü örneği" bilimsel çalışmasını 6713 sayılı kolluk gözetim komisyonu kurulmasına dair kanunun uygulanmasına ilişkin yaptıkları değerlendirmenin neticesinde raporlaştırdıklarını söyledi. Bunun bütün kolluk iş ve işlemlerini yapan birimlere örnek teşkil ettiğini belirten Ömer Urhal, raporun rehberlik etmesi ve yol göstermesi, hak ihlali edilen vatandaşların nasıl ve nereye müracaat edeceklerinin bildirilmesine yönelik olarak bir çalışma yaptıklarını kaydetti. Personelin insan haklarını koruyucu mahiyette görev yapmasına örnek bir çalışma olduğuna dikkati çeken Urhal, şöyle konuştu: "Tespit etmiş olduğumuz bu değerlendirmelerin sonuçlarını, insan haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla Polis Akademisi Başkanlığımız tarafından bilimsel bir yayın olarak yayınlanmasını sağlamış olduk. Buradaki çalışmamız sadece Samsun Emniyet Müdürlüğünü kapsamıyor. Onun dışında şematik bir yapıyı da çıkarttık. Kolluk personelimize görev yaptığı esnada isnat edilen suçların ihbar, şikayet veya memnuniyet bildirimlerini de değerlendirmeye tabi tutmuş olduk. Burada hem kolluğun görevini yaparken iş ve işlemlerde karşılaştığı problemleri çözme noktasında, onların kural ihlallerini soruşturma anlamında ve kolluk personelimize isnat edilen iddiaları da sübuta erdirmek, onları korumak adına ikili bir sistemi ortaya koymuş olduk. Bu yönüyle de rehber olabilecek bir çalışma yapmış olduk."