Belediye Meclis Toplantı Salonumuzda gerçekleşen sözleşme Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay, DİSK-Genel İş Sendikası Şube Başkanı Şükran Yılmaz ve Sendika Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Yapılan sözleşme şöyle;
Taslak sözleşmesinin 71 esas, 2 geçici ve 1 ek madde ile ceza cetvelinde oluşan bütün maddeleri kabul edilerek 01.03.2021-28.02.2022 tarihleri arasındaki 260,00 TL altında olan yevmiyeler 260,00 TL’ye çıkarıldıktan sonra; sendika üyesi bütün işçilerin almış oldukları günlük yevmiye ve sosyal haklarına 01.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere; %40 zam yapıldı.
Taslaktaki Ek 1. Madde’ ye İlave;
Aşağıda belirtilmiş olan KADIN ÖZGÜRLÜK VE YAŞAM Maddesine eklenmesi
• İşyerleri ve şubeler düzeyinde karma gruplara toplumsal cinsiyet eğitimi verilmesi,
• Toplu sözleşme taslakları oluşturulurken kadın işçilerin ihtiyaçlarının gözetilmesi ve kadın üyelerin fikirlerinin alınması,
• İstanbul Sözleşmesi ve ILO 190 ile ilgili sendikal politika geliştirilmesi ve toplu sözleşme hükmü olarak konulması,
• İşyeri ve şube kurullarında kadınların temsili,
• Kadın işçilerin eşit temsiliyet ya da kota uygulamasıyla sendika yönetiminde temsilinin sağlanması,
• Genel merkez düzeyinde kadın işçilerin psikolojik ve hukuki destek alabilecekleri bir kadına yönelik şiddet ve cinsel taciz birimi/hattının olması,
• Kadın işçilere özgü sendikal ve kültürel-sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,
• İşyerlerinde toplumsal cinsiyet eğitiminin işe alımlarda ve sistematik olarak sürdürülmesi,
• İdari ve yönetici kadrolarda kadın sayısının artırılmasına yönelik sendikanın basınç oluşturması,
• Cinsiyetçi işbölümünün sonucu olarak erkek işi olarak görülen alanlara ilişkin kadınların eğitimi ve istihdamının teşvik edilmesi (şoför, güvenlik vs.),
• Kadın işçilere erkek işçi ile aynı fiziksel sorumlulukları yükleyen işbölümünün önüne geçilmesi,
• Kişisel koruyucu donanım ve diğer araç-gereçlerin kadın işçilerin fizyolojik özellikleri doğrultusunda sağlanması,
• Toplu sözleşme görüşmelerinde sendika temsilcileri arasında kadın işçilerin de eşit sayıda yer alması,
• İşyerlerimizde kadın istihdam kotası konusunda eşitliğin sağlanması için basınç oluşturulması,
• İşyeri düzeyinde mobbing kurullarının oluşturulması,
• Ev içi şiddete uğrayan ve boşanan kadınların hukuki ve ekonomik olarak korunması.
Eğitim Maddesi: 
• Belediye, çalışanların ekonomik ve sosyal kültürlerini arttırmak, iş verimini yükseltmek, beden ve zihin sağlığını korumak ve birimler arası ilişkileri güçlendirmek için, mesai saatleri içinde, zorunlu katılım esasına dayanan eğitim toplantıları düzenler