Ülke tarihinin kara lekelerinden biri olan Sivas katliamının üzerinden 29 yıl geçtiğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“2 Temmuz Düşünce ve ifade özgürlüğünün engellendiği linç kültürüyle yaşam hakkının fiilen sona erdirildiği kara bir gün olarak tarihe geçmiştir.
Sivas katliamının aydınlığa, demokrasiye, halkların kardeşliğine ve bir arada yaşama kültürüne yapılan bir saldırı olarak gerçekleşmiştir. Bugüne kadar Sivas katliamını gerçekleştirenler ile bu katliamı engellemek için kılını kıpırdatmayanlardan hesap sorulmadığı gibi, halkları birbirine düşürmeyi hedefleyen gerici-ırkçı saldırılar halen devam etmiştir.
Gazi, Roboski, Suruç, Ankara Gar katliamı bunun örnekleridir. 
2 Temmuz 1993’te aydınların ve iki otel çalışanın diri diri yakılmasına neden olanları korumaya çalışanlar, yaşanan acıları unutturmaya ya da gerçek katilleri yalan haberlerle aklamaya çalıştılar.
İnsanlık tarihinin bu kara lekesi hafızalarımızda, yaralı bilinçlerimizde, kanayan vicdanlarda 29 yıldır hiç durmadan büyümektedir. 
Sivas ve diğer katliamların anmaları her geçen yıl daha yaygın ve kitlesel unutulmaması, ülkenin gericiliğe ve ırkçı-şoven odaklara asla teslim olmayacağının en somut göstergesidir. 
Ülkenin içinden geçmekte olduğu sancılı süreçte demokrasinin, barış, kardeşlik ve özgürlük taleplerinin kararlılıkla savunulması;  anti demokratik hukuksuz uygulamalara karşı kararlı mücadelenin birleşerek güçlenmesi açısından ayrı bir önem taşımaktadır.
Ülkede ve Dünya da din ve devlet işlerinin birbirinden bağımsız gerçek laik yapıya kavuşturulması, bütün dinsel, mezhepsel, etnik oluşumlara eşit mesafede durulması sağlanmadıkça, halkları birbirine karşı kışkırtma girişimlerinin önüne geçmek mümkün olmayacaktır.
 Ülke tarihindeki bütün Faili belli cinayetler, katliamlar ve kayıplar her yönüyle soruşturulmalı ve karanlıkta bırakılmamalıdır. Yaratılan her türlü inanç ayrıcalıkları, inançlar üzerindeki baskı ve ayrımcı uygulamalara son verilmeli, Aleviler başta olmak üzere farklı inanç gruplarının talepleri karşılanmalıdır. Sivas katliamında yaşamını yitiren insanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor ve söz veriyoruz; Unutmadık Unutmayacağız. Unutturmayacağız.”