Toplantı, Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapıldı.
 Toplantıya ayrıca birlik üyesi ilçe belediyelerin başkanları ve meclis üyeleri de katılım sağladı.
Toplantıda birliğin encümen seçimi yapılmasının yanı sıra 2021 DERKAB faaliyet raporu ve 2021 yılı kesin idare hesabı bütçesi dair görüşüldü. 
Son olarak önümüzdeki süreçte yapılması planlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığında hibe onayı bekleyen Katı Atık Entegre Tesisi Projesi ile ilgili son dönemde yapılan çalışmalar hakkında meclise bilgi sunuldu.