İSTANBUL (AA) - Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (ENHANCER) Projesi, 3 ili kapsayan eğitimlerini tamamladı. Proje kapsamında 2022 ve 2023 yıllarında 8 ile ulaşılması hedefleniyor.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nden (ICMPD) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) tarafından fon sağlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün yararlanıcısı ve ICMPD'nin uygulayıcı olduğu ENHANCER Projesi, eğitimlerle devam ediyor.

Proje kapsamında 3 ili kapsayan eğitimler tamamlanırken, "Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimleri" İstanbul, İzmir ve Ankara'da beklenenin üzerinde katılım ile gerçekleştirildi. Sonraki süreçte hedef ise 2022 ve 2023 yıllarda toplam 8 ile ulaşılması amaçlanıyor.

Verilen bilgiye göre eğitim programı, kurumların kapasitelerinin artırılmasını amaçlayarak projelendirildi ve hayata geçirildi.

Öncelikli olarak yerel düzeyde göç ve kalkınma konusunda farkındalığın artırılması ile kurumsal becerilerin geliştirilmesi kapsamında düzenlenen programla bu anlamda, göçe duyarlı yerel girişimcilik ekosistemlerinin daha iyi işlemesi için kurumların kapasite geliştirme ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor.

Eğitimi alan katılımcılar, alanlarında uzman akademisyenlerden dünyadaki ve Türkiye'de ki göç olgusu hakkında detaylı bilgi alıyor, göç konusundaki farkındalıklarını artırmak için çalışılıyor.


- Kovid-19 salgınının girişimciler ile göçmenlere etkisi de ele alındı


Açıklamada yer alan bilgiye göre, eğitim programının hedef grubunu, Kalkınma Ajansları, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, Büyükşehir Belediyeleri, İl Göç İdaresi Müdürlükleri, İŞKUR İl Müdürlükleri, Ticaret Odası, Sanayi Odası, KOSGEB İl Müdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri ile Valiliklerin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri oluşturuyor.

Eğitimlerde, Girişimcilik Ekosistemi Lideri Fatih Bahadır Haspolat, ICMPD'nin faaliyet alanları, ENHANCER Projesi ve eğitimlerin kapsamı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Proje tanıtımı ile başlayan eğitim seminerlerinde, göç ve kalkınma hakkında temel kavramlar ile kalkınmaya duyarlı göç politikalarına dair kapsamlı bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitimlerde saha raporlarından ilk bulgular detaylı olarak aktarıldı ve Kovid-19 salgınının girişimciler ile göçmenlere etkisi de ele alındı.

Program süresince, kapasite geliştirme kapsamında etkili iletişim ve beden dili, etkili sunum becerileri ve toplantı yönetimi konularında da eğitim verildi.