Tunceli Belediyesinin DER-KAB Katı Atık Projesine İlişkin Yaptığı Açıklamaya Cevap

Yerel 16.03.2021, 11:41
1409
Tunceli Belediyesinin DER-KAB Katı Atık Projesine İlişkin Yaptığı Açıklamaya Cevap

PROJEDE YER BELİRLEME İŞLEMİ NASIL YAPILDI?

İDDİA: Tunceli Belediyesinin “Bölgemizde katı atık bertaraf tesisi kurulumuna konu olabilecek tüm araziler ya orman niteliği taşımakta ya da mera arazilerinden oluşmaktadır.”

YANIT: Yukarıdaki açıklama gerçek dışı olup doğru değildir. Bilgi kirliliği yaratma, çarpıtma söz konusudur. Tunceli il sınırları içinde binlerce hektar ham toprak niteliğinde arazi mevcut. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesindeki https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ linkinden her vatandaş bu bilgilere ulaşabilir. Binlerce hektar ağaçsız orman arazisi mevcut. Binlerce hektar üzerinde bitki bile yetişmeyen adeta çöl niteliği taşıyan araziler mevcut.

İDDİA: Arazi türleri ve koşullarının tesis kurulumu için alternatif saha seçeneklerini çok sınırlandırdığı ifade edilmektedir.

YANIT: Alternatif saha seçenekleri için en önemli aşama yer seçimi kriterlerinin tespit edilmesidir.783 sayfalık ÇED ve fizibilite raporunda yer seçimi kriterlerine ilişkin tek satır bulunmamaktadır. Yer seçiminin nasıl yapılacağı belirlenmeden 882 km²lik yani 88200 hektarlık alana sahip 8 ilçesi bulunan Tunceli’de sadece merkez ilçeden 30-40 hektarlık bir arazi karşılaştırması yapılmıştır. Bu sahalarda da yapılması gereken ön bilimsel çalışmalar hazırlanması gereken raporlar ÇED ve fizibilite raporunda bulunmamaktadır.

İDDİA: Bu süreçte bu tesis için birçok alana bakılmış olup bu alternatif sahalar içinde yer seçimi karşılaştırması İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda 4 bölge üzerinden belirlenmiş ve nihai karar verilmiştir.

YANIT: Bu bilgi de doğru değildir. Birçok alana bakılmışsa bu alanların nereleri olduğu ve özelliklerini gösterir teknik raporu kamuoyu ile paylaşarak kanıtlamaları gerekmektedir.2014 yılında Mahalli Çevre Kurulu kendilerine önerilen bir başka bölgeye de olur vermiştir. Kurul daha sonra bu kararını iptal etmiştir. Mahalli çevre kuruluna teknik raporlar sunulmamış, detaylı sunumlar yapılmamıştır. Mahalli çevre kurulu da bu raporları görmeden görüş belirtmiştir.

İDDİA: Konum olarak bakıldığı zaman, seçilen alan birlik üyesi belediyelerin yaklaşık olarak merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle, taşıma mesafesi de ekonomik açıdan uygun bulunmuştur.

YANIT: Bu bilgi de doğru değildir. En merkezi nokta olduğuna dair teknik raporu kamuoyu ile paylaşarak kanıtlamaları gerekiyor.119 km mesafede olan Çemişgezek’ten çöp gelecek. Bilimsel harita çalışması yapmadan Sütlücenin merkezi konumda olduğunu iddia etmek bilim ve akılla dalga geçmektir. Gerçek bilimsel araştırma yapıldığında taşıma mesafesi açısından daha uygun ve ekonomik alanlar olduğu ortaya çıkacaktır.

HALKIN RIZASI ALINMAMIŞ, ÇED SÜRECİ DOĞRU İŞLETİLMEMİŞ, HALKA PROJE İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMEMİŞTİR DENİYOR, BUNLAR DOĞRU MU?

İDDİA: 23.10.2018 tarih saat 14:00’de Tunceli Belediyesi Konferans Salonu’nda Halkın Katılımı Toplantısında yöre halkı ve muhtarların olumlu görüş bildirdikleri bilgisi.

YANIT: Bu bilgi doğru değildir. İmzalanan toplantı katılım imza sirküleri manipüle edilmiş, köylü ve muhtarlar projeyi savunuyorlar gibi bir algı yaratılmaya çalışılmış. Yani algı olgunun önüne geçirilmeye çalışılmış. Olgu şudur: Köylü ve muhtarlar projeye karşı çıkmışlardır. Kanıtı da raporun 238. Sayfasında yer alan devletin resmi kurumu olan Tunceli Orman İşletme Müdürlüğünün ÇED İnceleme Değerlendirme formunun 17. Maddesinde bulunmaktadır. Bizzat Tunceli Orman İşletme Müdürlüğünün resmi raporu Belediye’yi yalanlamaktadır.

https://lh4.googleusercontent.com/wVrh4Uj6zzpG4HjYePQdd35yukpXxqOqdZfsZsMNpfHC1rhxGmbJx04bGP98JdC_E_fJJfbK2zVG-M_hxP-A12sTXnwbpy4sR3vPxCuPnElPSwX8NiNKRvzHtl3yojiBqnHcxRI

KATIK ATIK TESİSİ DOĞAYA ZARAR VERMİYOR MU?

İDDİA: Tesisin yapılacağı bölgede yaşadığından söz edilen türler büyük memeli türler olup, hareket kabiliyeti ve yer değiştirme yetenekleri diğer küçük memelilere göre daha yüksektir. Alanın etrafı çevrili olacağından hayvanların çöple teması da engellenmiş olacak.

YANIT: Habitat kaybı ve parçalanması yaşanacaktır. Günümüzde habitat parçalanmaları biyolojik çeşitliliğin en büyük tehdidi olarak kabul edilmektedir. Habitat kaybı ve parçalanmasının ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçlara ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamış, raporda düzenlenmemiştir. Bern Sözleşmesinin 6. Maddesi de bu canlıların üreme veya dinlenme yerlerine yapılacak olan bütün müdahaleleri yasaklamıştır. Bu sözleşme Türkiye için de bağlayıcıdır.

İDDİA: Proje sahasında 10 binden fazla ağaç kesileceği bilgisi ise doğru değil. Proje sahasında çalı tipi ağaçlar ağırlıkta olup 183,000m2 alanda tıraşlama yapılacak. Sahadaki orman emvalinin kesim işlemleri Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nün uygun görüşleri doğrultusunda gerçekleşecektir.

YANIT: Açık çarpıtma yapılmaktadır. ÇED raporunda yer alması gereken ağaç ve orman varlığına ilişkin ağaç rölöve planı ya da teknik raporu hazırlanmamıştır. Ağaç cinslerini ve sayılarını tespit eden bu rapor neden hazırlanmamıştır? Gerçek rapor hazırlandığında kesilme tehdidiyle karşı karşıya olan ağaç sayısının 10 binden daha fazla olacağı görülecektir. Yapılan yeni incelemelerde 52 bin ağacın kesilme tehdidi altında bulunduğu görülmüştür. Kaz Dağlarına gösterdiğimiz sevgi ve şefkati kendi meşe ve ardıçlarımızdan esirgeyecek miyiz?

İDDİA: Depolama alanında patlama sorunu ve koku riski olmayacağı söylenmektedir.

YANIT: Koku yayılımını gösterir haritalar neden hazırlanmamıştır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile İstanbul Silivri’ye bağlı Seymen Köyü’nde yapılan ve 2016 yılında hizmete açılan Katı Atık Bertaraf Tesisinde çıkan pis koku, yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Çerkezköy’ün de adeta kabusu olmuşken.

  • Tunceli Belediyesinin örnek gösterdiği Bingöl belediyesinin katı atık tesisi.

Bingöl merkeze bağlı Beyaztoprak köyü sakinleri, Bingöl belediyesinin katı atık bertaraf tesisinden çevreye yayılan kötü koku nedeniyle eylem gerçekleştirdi. Bingöl belediyesine ait katı atık bertaraf tesisinden süzülen atık su ve etrafa yayılan pis koku, köylülerin tepkisine yol açarken, bir araya gelen köylüler tepki olarak, "satılık köy' afişini asarak eylem yaptı.

PROJE NEDENİYLE 300 BİN AĞAÇ KESİLECEĞİ SÖYLENİYOR BU EKOLOJİK KATLİAM DEMEK DEĞİL Mİ?

İDDİA: Dünyada ve ülkemizde katı atık tesisleri ormanlık alan içinde kurulabilmektedir. Bizim kentimizde de proje alanı yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı ormanlık alanda seçildi.

YANIT: Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği

Kamu yararı ve zaruret halinin tespiti

MADDE 24 – (1) İzin raporunu hazırlayan heyetçe, talebin ormanlık alanda yapılmasında kamu yararı ve zaruret olup olmadığı hususu; faaliyetin orman sınırları dışında gerçekleştirilmesi imkânının bulunup bulunmadığı irdelenerek tespit edilir.

İzin raporunu hazırlayan heyet ya da belediye böyle bir çalışma yapmış mı?

Yapmamış. Âmâ şunu yapmışlar iki-üç kişinin gelin köyümüze tesis yapın teklifini geçerli kriter olarak ve rızalık olarak kabul etmişler.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesindeki https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ linkinden, sisteminden bakıldığında Tunceli’de maliye hazinesine ait binlerce hektar orman olmayan ya da ağaçsız orman arazisi bulunmakta. Tunceli Belediyesi yasada açıkça belirtildiği halde faaliyet için orman sınırları dışında bir arazi arayışı içine girmemiş, kamu yararı ve zaruret ilkesine ve de yasaya aykırı hareket etmiş ve binlerce ağacın kesileceği alanı seçmiştir.

 Yapılan yeni incelemelerde 52 bin ağacın kesilme tehdidi altında bulunduğu görülmüştür. Kaz Dağlarına gösterdiğimiz sevgi ve şefkati kendi meşe ve ardıçlarımızdan esirgeyecek miyiz?

Milli servetimiz olan ormanlar öngörüsüz, bilimsellikten uzak projelere heba edilemez.

İDDİA: Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 7.500 ağaç kesilecek. Ancak zaten mevcut durumda vahşi depolama ile yer altı sularına, yüzeysel sulara, çevreye, halk sağlığına verilen zararlar nedeniyle ağaç kesiminden daha büyük ekolojik zararlar oluşmaktadır.

YANIT:10 bin ağaç sayısını kabul etmeyen Belediye tenzilata giderek 2500 ağaçlık bir indirim yapmış. Binlerce ağaç kesileceğini itiraf etmiş. Soru şu: Memlekette ağaçsız, ormansız, hatta bitkisiz, insan ayağının değmediği, vahşi yaban yaşamının olmadığı, köy yaşamının olmadığı ya da etkilenmeyeceği alanlar mevcutken neden binlerce ağacı kesip, canlıların yaşam alanlarını yok ediyorsunuz? Tek geçim kaynakları arıcılık olan köylünün geçim kaynağını neden ellerinden alıyorsunuz? Oluşacak sosyo-ekonomik, kültürel ve ekolojik tahribatın telafisi güç zararlara yol açacağını bilmiyor musunuz? Vahşi depolamanın zararları ve ağaç kesimi karşılaştırması trajikomik, bilimsel dayanaktan da yoksun olup ölümü gösterip sıtmaya razı olun dayatmasıdır.

İDDİA: Ağaçlar ekonomik bir yatırım amacıyla değil, tüm kentin doğanın genel faydasına olacak bir proje için kesilecektir.

YANIT: Tüm kentin doğanın genel faydasına olacak bir proje için tek ağacın olmadığı alanlar mevcut. Belediyenin bu açıklaması akla ziyan bir açıklama.

İDDİA: Projenin uygulanmasında üstün kamu ve ekolojik yarar bulunmaktadır. Kentin en önemli çevre sorunlarından biri çözüme kavuşacaktır.

YANIT: Orman olmayan ağaçsız araziler mevcutken ağaçları keserek alan yaratmak kamu yararı değil kamu zararıdır; ekolojik yarar değil ekolojik tahribattır, ekolojik katliamdır, ekolojik zarardır.

İDDİA: 7 bölgenin vahşi depolama alanları rehabilite edilerek ağaçlandırılacak, kesilen ağaçtan fazla ağaç dikilecektir

YANIT: Çöp aktarma istasyonları, alanları için tahsis edilen alanlarla hangi çalışmalar yapılmıştır, ekolojik, çevresel, sosyal sonuçları ne olacak, buralarda da ağaç kesilecek mi, bunların hiçbirinin çalışması yapılmamıştır.

PROJEDE YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAZ MI?

İDDİA: Gelinen şu aşamada yer değişikliği talebi projenin iptal edilmesi anlamına geliyor. Uygulanmakta olan İPA programının iptal olması durumunda 10 yıl boyunca hibe programlarına başvuru yapılamıyor sonraki yıllarda ise böyle bir hibe programının açılıp açılmayacağı bilinmiyor.

YANIT: İPA programına henüz alınmamış bir proje ve tek kuruş hibenin henüz verilmemiş olduğu bir projeyi vazgeçilmez gibi göstermeye çalışıyorlar. Kaldı ki doğaya-ağaçlara, ormana, canlılara ve insana zarar verileceği baştan belli olan bu proje iptal olacaksa da Belediyenin bunu kendi öngörüsüzlüğünde araması gerekiyor. Yer revizyonu yapılabilir.

15 milyon Euro (15.000.000x 8,90= 133.500.000 TL) maliyeti de doğru değil. https://ipa.gov.tr/projeler/Kati-Atik-Projeleri_6# linkinden bakabilirsiniz. Balıkesir, Konya, Diyarbakır, Çorum katı atık proje bilgileri var.

Yapılan bir sözleşme yok. Olmayan sözleşmenin ödeneği gelmiş olur mu? 133.500.000 TL rakamını kendi ÇED raporları yalanlıyor. Raporun 24. Sayfasında 68.783.156 TL bir maliyet öngörülmüş.59. sayfada da maliyet detayları var.592. sayfada da 50 milyon liraya düşürmüşler. Şu anki kurla karşılığı yaklaşık 5.5 milyon Euro 15 milyon değil.

PROJE İPTAL OLURSA NE OLUR?

İDDİA: Dersim ve 7 ilçenin çöplerin vahşi olarak depolanması; çevrenin, ormanların, Munzur ve Pülümür çayının, uzun yıllar boyunca zarar görmeye devam etmesi anlamına geliyor.

YANIT: Şu soruyla başlayalım. Vahşi depolama alanı neden hiç rehabilite edilmemiş.

O zamanki belediyenin kasası üstelik +17 milyondayken. Belediye bir kamu kurumudur, para biriktiremez; olan parayı da vergilerini aldığı vatandaşına eşit hizmet olarak sunar.

Para olmasa bile borçlanarak yapmaları gerekirdi. Yıllarca şehri yerelde yönettiler. Yine yapabilirler, kardeş belediyecilik uygulamaları var.

Vahşi depolama alanlarının ıslahı çalışmasında öncelikli olarak mevcut durumun iyi analiz edilmesi maksadıyla alana ait tüm bilgi ve verilerin toplanması ve değerlendirilmesi gerekir.

Saha üzerine yağış ile sızıntı suyu miktarının artmasını önlemek amacıyla depolama sahası bir üst-örtü ile kaplanmalıdır.

Üst örtü yağışlardan oluşan suların depolama sahasına sızmasını engeller.

Tespitten sonra soruları soralım.

Mevcut durum neden analiz edilmemiş/edilmiyor?

Bu örtü çalışması niye yapılmamış ya da yapılmamaktadır?

Depolama faaliyetinin bittiği alanlar var orada neden bu üst örtü uygulaması yapılmayıp sızıntı sularını engellenmeyip dokunaklı bir müzik eşliğinde sızıntı sularını videoya alıp algı operasyonu yapıp ÖLÜMÜ GÖSTERDİK SITMAYA RAZI OLUN diyorsunuz.

Böyle bir çalışmayı yıllarca neden yapmadınız/yapmıyorsunuz?

Depolama sahasının dışından gelebilecek yağmur ve sel sularının depolama sahasına girmelerini engellemek için bu sahaların etraflarına hendekler ve barikatlar yapılmalıdır.

Böyle bir çalışmayı yıllarca neden yapmadınız/yapmıyorsunuz?

Minareyi çalıp kılıfı uydurmak için mi?

 Tunceli Belediyesi niye bunu yapmadı ya da yapmıyor?

Gerekli ıslah-rehabilite çalışmaları yapılmadan, Munzur ve Pülümür çayının kirlendiğini iddia etmek açık bir çarpıtma ve manipülasyondur.

Çöp ne Munzur’a ne de Pülümür çayına dökülmektedir. Böyle bir kirletme de yoktur varsa raporlarının açıklanmasını istiyoruz.

Sızıntı suları da toplanıp arıtılabilir. Kamuoyunu manipüle etmek için dokunaklı müzik eşliğinde medyaya servis yapmak yerine ayağı yere basan bir rehabilitasyon projesi yapılabilir.

Şunlar ise vakıa yani gerçek.

İsmet İnönü Mahallesinden taşınması lazım, âmâ doğru yerlere, yerleşimden uzak doğaya ve insana zarar vermeyecek alanlar bulunabilir.

İDDİA: Finansman desteği olmadan belediyemizin ve diğer belediyelerin 15 milyon Euro yaklaşık maliyeti olan büyük ölçekli bir projeyi kendi öz kaynakları ile hayata geçirmesi mümkün değildir.

YANIT: Mümkündür. Araştırma ve çalışmalar yapılırsa bu görülecektir. Finansman sorunu halkın değil belediyenin sorunu olup belediyenin kendi yönetim anlayışında bunu araması gerekiyor.

O zamanki belediyenin kasası üstelik +17 milyondayken. Yıllarca şehri yerelde yönettiler. Belediye bir kamu kurumudur, para biriktiremez; olan parayı da vergilerini aldığı vatandaşına eşit hizmet olarak sunar. Şimdiki belediye de borçları kademeli azaltıp kaynak yaratabilir.10 milyon borç azalttık yerine 5 milyon azalttık denirse yine övgüler gelir. Diğer 5 milyon ile de katı atık projesi girişimi yeniden başlar. Para olmasa bile borçlanarak yapmaları gerekirdi. Yine yapabilirler, kardeş belediyecilik uygulamaları var.50 milyon liralık projenin ilçe başına düşen miktarı yaklaşık 6 milyon lira. Büyükşehir belediyeleri kardeş belediye uygulamasıyla böyle bir projede finansmanı çözerler. Komünist(!) belediye olduğumuz için de enternasyonal dayanışma da katkı sunar.

Yorumlar (1)
Murat çelik 3 ay önce
Lgtbi bireylerini pinceli bashan evlendirsin. Evlendirme koperatifi acilsin. Magam aracı versin
28
açık
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 5107 1186
Bugün 2610 731
Toplam 1570925 71393
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30