banner14

Dersim Tertelesi konferansı

Dersim Belediyesi öncülüğünde bu yıl 7.’si düzenlenecek olan Dersim Tertelesi Konferansına ilişkin açıklama yapıldı.

Yerel 02.05.2016, 18:15 02.05.2016, 18:15
3469
Dersim Tertelesi konferansı

Açıklamada şunlar kaydedildi:

1935-46 yılları arasında Dersim’de yaşananlar insanlık dramının Türkiye’deki en acımasız hadiselerinden biridir.

Dersim halkına karşı yapılan sistematik saldırı yüz bine yakın insanımızı yitirmemize, on binlecre insanımızın sürgün edilmesine, rayberlerimizin idam edilmesi ve yerleşim yerlerimizin talan edilmesine neden olmuştur.

1937-38 Tertelesinin üzerinden 78 yıl geçmesine rağmen acılarımız halen taze, yaramız halen kanamaktadır. Yaraların sarılması, Dersim’in tarihsel, kültürel ve coğrafik olarak yeniden inşa edilmesi için yapmamız gerekenler var. Bunun yolu da geçmişe sahip çıkıp, toplumsal ve kolektif hafıza oluşturmaktan geçiyor.

4 Mayıs 1937 tarihimizin kara günüdür. Bu kara günün anlam ve önemine uygun kent merkezinde anma ve aynı amaçla konferans düzenliyoruz. Dersim 38 bir kesimin değil her Dersimlinin acısı ve kanayan yarasıdır. Asla siyaset malzemesi yapılamaz, istismar alanı olarak kullanılamaz. Halkın Belediyesi olarak buna asla izin vermeyeceğiz ve yeni bir kolektif-toplumsal hafıza oluşturacağız.

4-5 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak anma ve konferans için hazırlıklarımız büyük ölçüde tamamlanmıştır. Anma ve konferansa Dersim Belediyesi ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl ilk defa Belediye öncülüğünde yapacağımız anma ve konferans geleneksel olarak her yıl yapılacaktır.

Dersim konferansı, bugüne kadar Dersim Yeniden İnşa Cemiyeti öncülüğünde biri Almanya parlamentosu (Berlin) olmak üzere, 5’de Avrupa Parlamentosu’nda yapıldı.

Bu yıl ilk defa Dersim merkezde yapacağımız konferans daha önce Avrupa’da yapılan konferansların devamı olarak düzenliyoruz. Aynı konferans 8’ncisini de Kasım ayında Avrupa Parlamentosu’nda yapılacaktır.

Türkiye metropolleri, Yurtdışında bulunan tüm Dersimli, Kızılbaş Alevileri ve insanlıktan yana olanları 4 Mayıs’ta Dersim kent merkezinde düzenleyeceğimiz ‘Seyidona Xo Yad Kemi, 1937-38 Xo Vîr ra Nêkeme’ anmasına davet ediyoruz.

Aynı şekilde Dersimli aydın, akademisyen, yazar, gazeteci, hukukçu, tarihçileri Dersim tertelesinin tanınması ve yüzleşmenin sağlanması için katkı sunmaya çağırıyoruz.

Bu anmayı ve konferansı Almanya merkezli faaliyet yürüten ve yurtdışıda ağırlıklı olarak Dersim Tertelesi üzerine çalışmalar yürüten Dersim Yeniden İnşa Cemiyeti’nin katkılarıyla yapıyoruz.

Sonuç olarak,

Elbette bugüne kadar gerek Dersim, Türkiye metropolleri ve yurtdışında Dersim tertelesiyle ilgili yapılan çalışmalar çok değerli ve anlamlıdır.

Ancak gelinen aşamada halkın değerlerinin korunması, toplumsal hafızanın inşa edilmesi için atmamız gereken zorunlu adımlar vardır.

Dünya deneyimleri göstermiştir ki geçmişle yüzleşme sağlanmadan, yaşananlar bilince çıkartılmadan kurbanlar gelecekle sağlıklı bir bağ kuramamıştır. Bu açıdan 78 yıl sonra biz Dersimlilerin her bireyine sorumluluklar düşmektedir.

Yaşananları unutmadan, kendi içimizde yüzleşmeyi sağlayarak Dersim’i tarihsel kimlik ve inancına uygun yeniden inşa etmek zorundayız. 5 ayrı il arasında paylaşılan Dersim bugün ki Tunceli değildir. Dersim’i yeniden inşa ederken tarihsel sınırları ile düşünmek zorundayız.  Bugün karakter değiştirse de Dersim inkarı, kültürel ve tarihsel imhası devam ediyor. Devletin geçmişle yüzleşmesi, mağduriyetleri gidermesi, jenositlerin bir daha yaşanmaması için atması gereken temel adımlar vardır. Bu olmadan dünyada toplumsal barışın sağlandığı başarılı bir örnek yoktur. Dünyanın da sorumluluk üstlenerek sorunun çözümü için kolaylaştırıcı katkı sunması gerekmektedir.

Elbette geçmişte yaşananlar toplumu etkisi altına alıyor ve gelecekte de baskı altında tutuyor. Özelikle mağdurların ve tabii ki tüm insanlığın geleceğine ipotek koyan bu durumdan kurtulmak ve sağlıklı bir gelecek inşa etmenin bir yolu var; o da geçmişle yüzleşmek. Ne var ki Türkiye geçmişle yüzleşme, toplumsal-kolektif hafıza gibi meselelerin etrafında dolanıyor.

Dolayısıyla Türkiye geçmişle yüzleşmekten çok, geçmiş Türkiye’yle uğraşmaya devam ediyor. Türkiye’nin sorunlu geçmişinin üstünü örtmesi, yaraların kabuk bağlayacağı anlamına gelmiyor. Tek çıkış yolu dünya örneklerinde olduğu gibi yüzleşmenin sağlanması ve temel hakların verilmesidir.

4 Mayıs Çarşamba günü saat 12:00’da Seyit Rıza Meydanı’nda başlayacak olan program şöyle:

7. DERSİM 1937– 38 KONFERANSI

 ‘‘Unutturmak Değil, Yüzleşmek!’’

Soykırım Tanınsın, Dersim’i Yeniden İnşa Edelim!

4 Mayıs 2016

Açılış oturumu, 13:00 - 13:30

Alevi Piri

Nurhayat ALTUN (Dersim Belediyesi Eşbaşkanı)

Figen YÜKSEKDAĞ (HDP Eş Genel Başkanı)

Ali Ekber ASLANER (Dersim Yeniden İnşa Cemiyeti YK üyesi)

Melle BAXTİYAR (YNK Polit Büro Sekreteri)

13:30 – 15:40

Sinevizyon (10 dakika)

4 Mayıs 2016

1. OTURUM: 14:00 - 15:50

Dersim 1935-38 Yaşananlar ve Devletin Rolü

Moderatör: Ergun BABAHAN

Geçmişten Günümüze; Dersim’de Etnik ve İnançsal Kimlikler

Dılşa DENİZ (Akademisyen)

1937-38 Adım Adım Soykırımına Doğru Ve Resmi Raporlarda Dersim

Munzur ÇEM (Araştırmacı-Yazar)

Farklı Yönleri ve Aşamaları ile Dersim Soykırımı (1935-38): Muhtasar Kronolojisi

Doç. Dr. Bülent BİLMEZ (Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı)

Şark Islahat Plânı, Dersim, 2510 Sayılı Mecburi İskân Yasası, Tunceli Kanunları ve 4 Mayıs 1937 Kararnamesi

Dr. İsmail BEŞİKÇİ (Araştırmacı-Yazar)

SORU-CEVAP (20 dakika)

4 Mayıs 2016

2. OTURUM: 16:00 - 18:45

Moderatör: Çilem KÜÇÜKKELEŞ

Tanıkların Gözüyle Dersim 1937-38

Ali Hıdır ŞAHİN (Dersim 1937-38 Tertele Tanığı)

Yemoş BAKIRAY (Dersim 1937-38 Tertele Tanığı)

Dersim, Sürgün ve Asimilasyonun Etkileri

Turabi SALTIK (Tarihçi-Yazar)

Resmi Tarih, Dersim Gerçeği ve Türkiye Toplumundan Saklanan Gerçekler

Oya BAYDAR (Yazar)

Dersim Soykırımı ve Uluslararası Hukuk

Prof. Norman PAECH

AKP, CHP, Devletin Açmazları Ve Geçmişle Yüzleşme

Prof. Dr. Mehmet ALTAN  (Gazeteci-Yazar)

Dersim, Enfal, Halepçe ve Ortak Hafıza

Melle BAXTİYAR (YNK Polit Büro Başkanı)

SORU-CEVAP 20 DAKİKA

5 Mayıs 2016

3.  OTURUM: 08:00 – 10:30

Moderatör: Av. Nihat KAYGALAK

Hukuk, Dersim 1937-38 ve Atılan Adımlar

Av. Erdal DOĞAN (Dersim Soykırım Dava Avukatı)

Dersim 1937-38, İç Hukukta Kurbanların İzlemesi Gereken Yol

Yrd. Doç. Dr. Kerem ALTIPARMAK (Ankara Üniversitesi)

Dersim 1937-38, Devlet ve Toplumlar Açısından Soykırımla Yüzleşmenin Önemi

Prof. Mithat SANCAR (Hukukçu - HDP Mardin Milletvekili)

Türkiye Toplumunun 1937-38’e Bakışı, Önyargılar ve Geçmişle Yüzleşme

Ahmet Faruk ÜNSAL (Mazlum - Der. Başkanı)

Temel Haklar Ve Geçmişle Yüzleşmenin Toplumsal Barışa Sağlayacağı Katkılar

Av. Öztürk TÜRKDOĞAN (İHD Genel Başkanı)

Komboçya Örneği, Benzerlikler, Uluslararası Hukuk ve İzlenmesi Gereken Yol

Av. Christine MARTİNEAU (Komboçya Tribünalinde Savcı)

Dünyada Yaşanan Soykırımlarda Dersim Örneği

Eleonora IANNOTT (Akademisyen)

SORU-CEVAP (20 DAKİKA)

5 Mayıs 2016

4.  OTURUM: 10:45 – 11:45

Moderatör: Haluk ÇELİKTAŞ

Türkiye Medyasında Dersim 1937-38 Gerçeği ve Yaratılan Algı

Ragıp DURAN (Medya Uzmanı)

Dersim’den Cizre’ye, Sur’dan Silopi’ye Yaşanan Devlet Politikası ve Benzerlikler

Celal BAŞLANGIÇ (Gazeteci-Yazar)

Sur, Cizre ve Silopi (Tanıklar)

İslam Dünyasının Dersim’e Bakışı

Sait SEFA (Gazeteci)

SORU-CEVAP (20 DAKİKA)

5 Mayıs

5.  OTURUM: 12:00 – 13:30

Moderatör: Fadıl ÖZTÜRK

Dersim Tertelesi, Yarattığı Etki ve Toplumsal Travma

Doç. Dr. Nazan ÜSTÜNDAĞ (Akademisyen)

Ermeni Soykırımının Dersim Soykırımı Arasındaki Benzerlikler

Pakrat ESTUKYAN (Yazar)

Dersim Adının İadesi Ve Güncel Sorunlar

Alican ÖNLÜ (Dersim Milletvekili)

Soykırımın, Ekonomi Üzerindeki Etkileri ve Çözüm Perspektifi

Yusuf CENGİZ (Dersim Ticaret Odası Başkanı)

Dersim’in Bugünü, Siyaset, Ekonomi Ve Kültür

Doç. Dr. Ş. Gürçağ TUNA (Tunceli Üniversitesi)

SORU-CEVAP (20 DAKİKA)

5 Mayıs 2016

5.  OTURUM: 15:00 – 16:00

KAPANIŞ VE SONUÇ BİLDİRGESİ:

Mehmet Ali BUL  (Dersim Belediyesi Eşbaşkanı)

Xêyro TALABANÎ (YNK)

Av. Fatma KALSEN

Hasan TAŞ (Dersim Yeniden İnşa Cemiyeti)

Alevi Piri

37-38 DERSIM AĞITLARI

Mikail ASLAN

Metin KAHRAMAN

Erdoğan EMİR

04-05 MAYIS TERTELE DERSİM KONFERANS KATILIM LİSTESİ

Figen Yüksekdağ (HDP Eş Genel Başkanı)

Alican Önlü (HDP Dersim Milletvekili)

Prof. Dr. Mithat Sancar ( Akademisyen/ HDP Mardin Milletvekili)

Erdal Ataş (HDP İstanbul Milletvekili)

Nurhayat Altun (Dersim Belediyesi Eş Başkanı)

M. Ali Bul (Dersim Belediyesi Eş Başkanı)

Öztürk Türkdoğan (İHD Genel Başkan )

Munzur Çem (Araştırmacı /Yazar)

Dr. İsmail Beşikçi  (Sosyolog)

Av. rdal Doğan

Doç. Dr. Bülent Bilmez (Bilgi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Nazan Üstündağ (Boğaziçi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak (Ankara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ş. Gürçağ Tuna (Tunceli Üniversitesi)

Turabi Saltık (Araştırmacı/ Yazar)

Dilşa Deniz  (Akademisyen) 

Celal Başlangıç (Gazeteci)

Said Sefa  (Gazeteci)

Ahmet Faruk Ünsal  (Mazlumder Genel Başkanı)

Oya Baydar (Yazar)

Ergun Babahan (Gazeteci)

Ragıp Duran (Gazeteci)

Mehmet Altan (Gazeteci)

Yusuf Cengiz (Ticaret Odası Başkanı)

 Prof. Norman Paech (Hamburg Üniversitesi)

Av. Christine Martineu

Elenora Ianottra (Akademisyen)

Xero Xan Talabani

Parwen Babaker

Malla Baxtiar

Mikail Aslan (Sanatçı)

Erdoğan Emir (Sanatçı)

Metin Kahraman (Sanatçı)

Pir Zeynel Kete

Ana Menşure Doğan

37-38 Dersim Tanıkları

Cizre, Sur, Silopi Tanıkları

Moderatörler

Çilem Öz

Av, Fatma Kalsen

Ergun Babahan

Av. Nihat Kaygalak

Haluk Çeliktaş

Yorumlar (4)
-1
açık
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 13407 2014
Bugün 2703 871
Toplam 3377312 146809
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8