GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- "6. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi"- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın videolu mesajı Van'da "6. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" başladı- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:- "Yaratılışı kabul etmeyen yaklaşımlar, insanı ve evreni izah etme noktasında yaşadıkları acziyeti aşabilmek için sürekli yeni teoriler, varsayımlar geliştirmeye gayret etmektedirler" VAN (AA) - Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "6. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" başladı. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye video mesaj gönderen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teknolojinin ve bilimsel bilginin adeta kutsandığı bu çağda insanların anlam ve değerler ekseninde bir hakikat krizi yaşadığına şahit olduklarını belirtti. İnsanın manevi yönünün ihmal, çevrenin emanet vasfının göz ardı edildiği söz konusu hayat tasavvurunun, insanlığı derin bunalımlara sürüklediğini, toplumları büyük krizlere maruz bırakabildiğini aktaran Erbaş, bugün tüm dünyada yaşanan siyasi, iktisadi, içtimai, ahlaki ve hukuki sorunların arka planında "ben" merkezci ve üstenci bir yaklaşımla hayat ve toplum mühendisliğine kalkışan Batı menşeli insan ve alem tasavvurunun yer aldığını söylemenin yanlış olmayacağını vurguladı. Canlılığını koruyan ve tartışılmaya devam eden konulardan birinin de varoluşun kökeni meselesi olduğunu ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:"Yaratılışı kabul etmeyen yaklaşımlar, insanı ve evreni izah etme noktasında yaşadıkları acziyeti aşabilmek için sürekli yeni teoriler, varsayımlar geliştirmeye gayret etmektedirler. Yapılan düzensiz tartışmalar ve gelişi güzel yorumlar, hayatı kuşatan iletişim ve etkileşim kanalları ile zihinlere boca edilmekte, bu durum insanların din, toplum ve hayata dair yerleşik algı ve duyarlılıkları üzerinde ciddi aşınmalara sebep olmaktadır. Böyle bir vasatta var oluşun doğru bir düzlemde izahı ve bu izahın hayata kattığı değerler manzumesinin güçlü şekilde ve anlaşılır düzeyde insanlığa teklif edilmesi, Müslüman alimler için imani ve ahlaki bir sorumluluk haline gelmektedir. Bu hususta yapılması gereken öncelikli iş, yapılan tartışmaların zeminini, iddiaların argümanlarını, çağın psikolojik teknolojik ve sosyo-politik dinamiklerini doğru okumaktır. Hakikati gölgeleyen düşünce, akım ve ideolojilerin olası etkilerini iyi analiz ederek, İslam'ın varlığa, insana, hayata dair ortaya koyduğu ilke ve değerler ekseninde bir yaklaşımı tahkim etmektir." - "Kongrelerin hayati derecede önemli olduğuna inanıyorum" Allah'ın Hz. Muhammed'e inzal ettiği ilk ayette kendisini "Halik" sıfatıyla tanıttığını belirten Erbaş, "İlk vahiydeki söz konusu hakikat üzerine müesses olan İslam düşüncesine göre kainattaki her şey, tek ve üstün kudret sahibi bir yaratıcı tarafından vücuda getirilmiştir. O da sınırsız ilmi ve iradesiyle, evreni ve içindekileri bir ölçü ve düzen içinde kolaylıkla var eden, her an bir yaratma halinde olan, kendisinden başka hiçbir yaratıcı olmadığını çeşitli misal ve delillerle beyan eden 'vacibu'l-vücud' yüce Allah'tır." diye konuştu. Son asırlarda ideolojilerin şekillendirdiği modern paradigmaların, varoluş, gaye ve değerler alanında insanın zihin dünyasını alt üst edip büyük bir kafa karışıklığına sebep olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:"Kabul edelim ki bugün dünyanın akademik merkezleri de varoluş bağlamında epistemolojik krizlerini aşamamıştır. Aynı şekilde bilim ve ahlak arasındaki ilişki bugün teorik ve pratik boyutuyla trajedi ve paradokslarla doludur. Teknolojinin hayatı kuşattığı ve bilgiye ulaşmanın iyice kolaylaştığı çağımızda, söz konusu krizler ve çelişkiler, özellikle gençlerin akıl ve gönül dünyasını tahrip edebilmektedir. Dolayısıyla düzenlenen bu kongrelerin hayati derecede önemli olduğuna inanıyorum. Buradan, insanlığın ve bilhassa gençliğin soru ve sorunlarına rehberlik edecek sunumlar, hakikat arayışını sabote eden yaklaşımlar karşısında gençliğe ufuk kazandıracak sonuçlar çıkacağına inanıyorum." - "Materyalist felsefe, sanatı görür sanatkarı görmez" Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise bilimsel bir kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Van'ın ilim ve irfan şehri olduğunu vurgulayan Şevli, "Van ve çevresinde büyük alimler ve müderrisler yetişmiş, uzun yıllar bölgeye hizmet etmişler. Moğolların Bağdat'ı istila etmesinden sonra Arvas köyüne gelen Seyyid Kasım Bağdadi Hazretleri, Bahçesaray'da Feqiye Teyran, Doğubayazıt'ta Ahmed-i Hani, ilimizde Bediüzzaman Hazretleri uzun yıllar bölgemize hizmet etmiştir. Bilime, ilime hizmet eden bütün alimlerimizi rahmetle yad ediyorum." şeklinde konuştu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da bilim dünyasının en büyük hatasının materyalist felsefenin tahakkümü altına girmesi olduğunu dile getirdi.Bilimin materyalist felsefeye alet edildiğini anlatan Uysal, "Materyalist felsefe, sanatı görür sanatkarı görmez, eseri görür ustayı görmez, fiili görür faili görmez. İnsanlığın bu noktada en garipsenecek hali bu felsefeye inanmasıdır. Kendi maksatsız bir adım atmazken, etrafındaki sayısız fiillerin sahibini görememek gerçekten bir sarhoşluk halidir. Bu kongreler insanlığın içine düştüğü bu garipliği bertaraf etmek için vardır. Bu kongrelerin altıncısını Van'da yapmaktan son derece memnunuz. Bu kongreleri her yıl yapacağız. Günümüz insanlığı bakıyor görmüyor, ses var işitmiyor. Hakikati göremiyor bilemiyor. Ömrümüz yettikçe anlatacağız." İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Said Yüce, kongrenin çok önemli olduğunu ve bu programları önemsediklerini vurguladı. Kongre Başkanı Van YYÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, kongrenin düzenlenmesine destek verenlere teşekkür etti. Bilim insanlarının sunumlar yapacağı kongre, 23 Ekim'de sona erecek. Kongreye, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Van YYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. Sedat Yayla, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.