Kayıt dışı çalışmak, yasal işlerde çalışan kişilerin çalışma günü ve ücretlerinin devlet kurum ve kuruluşlarına bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi anlamına geliyor. Bu şekilde işçi çalıştıran kurumları ise yüksek cezalar bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Tunceli İl Müdürü Vural Polat, kayıt dışı personel çalıştıranların aldıkları riskin kayıtlı çalışmak için ödedikleri primlerden kat kat fazla olduğunu ifade etti.

TMMOB’dan ‘Katı Atık’ açıklaması TMMOB’dan ‘Katı Atık’ açıklaması

Gerekli yasal düzenlemelerin olmasına rağmen kayıt dışı istihdam ülkemizde zaman zaman karşılaşılan bir durum. İşverenlerin ciddi cezalar alabileceği kayıt dışı istihdamda önemli yaptırımları bulunuyor. 
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Vural Polat, kayıt dışı istihdam konusunda çağrıda bulundu. zun, kayıt dışı personel çalıştıranların aldıkları riskin kayıtlı çalışmak için ödedikleri primlerden kat kat fazla olduğunu belirten Polat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 “Bilindiği üzere kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Kurumumuzca kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan denetimlerin yanı sıra aynı zamanda rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyetler de yapılmaktadır. Bu kapsamda geçmişte yapılan birçok faaliyete ve projeye ek olarak 2022 yılı içerisinde; 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında sosyal güvenlik bilincini artırmaya ve kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı‘nda (2021-2025) ise yabancı iş gücüne yönelik farkındalığın artırılması eylemlerine yer verilmiştir. Yukarıda sayılan programlar çerçevesinde; kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi kapsamında tüm meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarına özgü özel farkındalık faaliyetleri düzenlenmiş olup, kayıt dışı istihdamla mücadelede vatandaş odaklı bir yaklaşımla sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirilmiş, bulundukları bölgelerde yaygın olarak faaliyet gösteren sektörlere ilişkin meslek odalarının ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşülerek kayıt dışı istihdamla mücadelede işbirliği amacıyla ziyaretler ve toplantılar yapılarak çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır. Ziyaretlerimiz sırasında işçi ve işveren teşvikleri anlatılmış olup, sigortalı olmanın öneminden bahsedilmiştir.  Sigorta prim teşvikleri; ülkemizde istihdamın ve üretimin artırılması, kayıt dışı istihdamın engellenmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, engelli istihdamının artırılması, genç ve kadınların işgücüne katılımının artırılması gibi amaçlarla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede Devletçe karşılanması anlamına gelmektedir. Genel olarak uygulanan bu teşviklerden yararlanabilmeleri için işverenlerin sigortasız işçi çalıştırmamak, SGK’ya verilmesi gereken bildirgeleri zamanında vermek, primleri düzenli ve zamanında ödemek, sahte sigortalı bildiriminde bulunmamak gibi temel yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında her bir teşvik uygulaması için farklı bazı özel şartlar da söz konusudur. Devlet, teşvik türüne göre sigorta primi işveren hissesi veya sigortalı hissesi ile birlikte işveren hissesinin tamamına kadarını karşılayarak işverenlerin maliyetleri önemli ölçüde düşürmelerini sağlamaktadır.”