Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Dersim Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önünde, kurumdaki mobing, baskı ve keyfi yer değiştirmelere dair basın açıklaması yapmak istedi.

Açıklama saatinden önce kurum önünde onlarca çevik kuvvet yığınak yaptı. Açıklama saatinde emniyet yetkilileri kurum önünde toplanan sendika üyelerine herhangi bir açıklama yapmaları durumunda gözaltına alınacaklarını söyledi.

Sendika yöneticileri, daha önce de çalıştıkları kurumlar önünde açıklama yapıldığını hatırlatarak “Bu uygulama, kurum müdürünü korumaya yönelik mi” dedi. Kurum önünde açıklama yapamayan SES üyeleri yürüyerek Sanat Sokağı’na geldiler. Açıklamaya Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri de destek verdi.

‘Sosyal Hizmetlerde, siyasi kadrolaşmaya, baskı sürgün ve mobbinge hayır’ pankartının açıldığı açıklamayı SES Dersim Şube Eş Başkanı Kahraman Yürük okudu.

‘ÜSTTEN ATAMALAR İLE YÖNETİCİLER BELİRLENİYOR’

Sosyal Hizmetlerin doğru uygulanmasındaki sorunların yanı sıra sosyal hizmet emekçilerinin de sorunlarının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken SES şube başkanı Kahraman Yürük, “Mevcut iktidarın yönetim anlayışında, hükümetin vitrini olarak görülen Aile ve Sosyal Hizmetler, bu vitrin anlayışı ile yönetilmiş ve yönetilmektedir. Bu anlayışın bir sonucu olarak, sosyal hizmet alanının prensiplerini bilmeyen, mesleki yeterliliği olmayan, sosyal hizmet alanından gelmeyen, liyakatin zaten olmadığı üstten atamalar ile yöneticiler belirlenmektedir” dedi. 

‘ARKDAŞLARIMIZ SÜRGÜN TEHDİDİ İLE SİNDİRİLMEK İSTENMEKTEDİR’

Sık il müdürü değişiminin mevcut sorunları çözümsüz hale getirip muhatap konusunda sorun teşkil ettiğini söyleyen Yürük “İlimizde yaşanan sorunların başında sosyal hizmet emekçilerine uygulanan kötü muamele, mobbing gelmektedir. Sosyal hizmet emekçileri ellerinden gelen özveri ile çalışırken idareciler tarafından uygulanan adaletsiz iş bölümleri, çalışanlar arasında ayrımcılık, çalışanın fikri dahi sorulmadan gerçekleştirilen keyfi yer değişimleri iş barışına zarar vermekte, iş verimini azaltmaktadır. Uygulanan adaletsizliğe sesini çıkaran arkadaşlarımız ise keyfi tutanaklar ve Pertek ilçesine sürgün tehdidi ile sindirilmek istenmektedir” diye konuştu. 

‘KİMİ KESİMLER KORUNUP KOLLANIYOR’

Üyelerinin mobing ile yıldırılmaya çalışılırken, siyasi erke sırtını dayamış kimi kesimlerin ise korunup kollandığını, soruşturma dosyalarının üstünün örtüldüğünü, soruşturmaların şeffaf yürütülmediğini, soruşturmalarda ismi geçen, soruşturma kapsamında olan ve mağdur olan üyelerine soruşturmanın akıbeti hakkında bilgilendirme dahi yapılmadığını söyleyen Yürük “Maalesef kimi idarecilerin hitaplarının sert ve kaba olduğu, nezaket kurallarına uygun olmadığı yine sendikamıza iletilen sorunlar arasında bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında mesleki tanımların net olmaması; adaletsiz iş bölümünün yanı sıra çalışanlara meslek dışı işlerin verilmesine, meslek çalışanlarının mesleki olmayan komisyonlarda görevlendirilmesine yol açmaktadır” şeklinde konuştu.

‘AYRIMCILIĞA SON VERİLSİN’

Yürük açıklamanın sonunda şu talepleri sıraladı:

✓ Personel arası ayrımcılığa, mobinge, keyfi görevlendirilmelere son verilsin iş barışı 
sağlansın

✓ Personel görevlendirilmelerinde ve idareci atamalarında liyakat esas alınsın.

✓ Keyfi tutanaklara ve sürgün tehditlerine son verin! 

✓ Mesleki alanımıza yönelik olmayan işlerde zorla çalıştırılmaktan vaz geçilsin.

✓ Soruşturmalar adil ve şeffaf bir şekilde yürütülsün.