Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde İl Müdürü Ali Ekber Yurt'un çalışanlara yönelik baskı, mobbing ve tehditlerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi'nde açıklama yapıldı. SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım, "Mahkeme kararları ile haksız ve hukuksuz uygulamalarda bulunan Aile ve Sosyal hizmetler il müdürü Ali Ekber Yurt'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve Tunceli Valiliği'nin herhangi bir müdahalesinin olmaması bizi düşündürmektedir. Sosyal hizmet emekçilerine reva görülen, tehdit, mobbing ve sürgün politikalarını benimseyen liyakatsız, il müdürünün bunca hukuksuzluğa rağmen o koltukta oturmasını bizler kabul etmiyoruz. Üyelerimize yapılan bu kötü muamelenin ve tutumların yasal süreçlerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

7 Yıldır Bitirilmeyen Soruşturma Anayasa Mahkemesine Taşındı 7 Yıldır Bitirilmeyen Soruşturma Anayasa Mahkemesine Taşındı

SES Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, HEDEP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TÜM-BEL-SEN Genel Merkezi'nden Bülent Türkmen, KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher, Tarım Orkam Sen Genel Başkanı Serap Baysal ile Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan katıldı.

SES adına açıklamayı Eş Genel Başkan Hüsnü Yıldırım okudu. "Bu açıklamayı yapmamıza neden olan konu da sosyal hizmet emekçilerinin çalıştıkları kurum ve kuruluşlarında yaşadıkları sorunların artık katlanamaz bir hal alması nedeniyle sorunun muhataplarıyla giderilmesi noktasındaki çabalarımız karşısında bakanlık suskun kalmış, randevu taleplerimize cevap verilmemiş olmasıdır" diyen Yıldırım devamında, "Şubemiz Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde İl Müdürü Ali Ekber Yurt'un, il müdür yardımcılarının ve kurum idarecilerinin çalışanlara yönelik baskı, mobbing ve sürgünler sebebiyle bir basın açıklaması gerçekleştirmiş. Bu açıklamadan iki gün sonra yani 23.12.2022 tarihinde basın açıklamasına katılan 2 psikolog 1 çocuk eğiticisi 3 kadın ve 1 engelli kadrosu ile atanan veri hazırlamacı toplam 4 sosyal hizmet emekçisi Pertek ilçesine, Şube sekreterimiz ise Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sürgün edildiler. Son yıllarda tüm kurumlarında liyakatsiz yöneticilerin haksız, hukuksuz ve kural tanımaz uygulamalarında sıklıkla 'ihtiyaca binaen ve takdir hakkı' gerekçelerine sığındıklarını, idarenin takdir hakkını suistimal ettiklerini biliyoruz" diye konuştu.

"ÜYELERİMİZ HAKARET VE TEHDİTLERE MARUZ KALDI"

SES olarak sürgün amacıyla yapılan görevlendirmelere itiraz ederek, yürütmenin durdurulması dava açtıklarını ifade eden Yıldırım "Durumu Bakanlık personel genel müdürlüğüne ileterek durum hakkında inceleme yapılmasını ve sürgünlerin geri alınmasını talep etmiştir. Haksızlıkların son bulması için gösterilen bu çabalar sırasında üyelerimize yönelik baskının dozu da arttırılmıştır. Şube Sekreterimiz Duygu Kurban kurumda İl Müdürü tarafından kişiliğine ve sendikamıza yönelik hakaret ve tehditlere maruz kalmış, Ali Ekber Yurt hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve idari soruşturma açılması istenmişken, Valilik tarafından adeta arka çıkılmış, başarı belgesi ile ödüllendirilmiş ve bu zamana kadar hakkındaki iddialarla ilgili bir soruşturma açılmamıştır. Hukuksal mücadelemiz sonucu üyelerimiz hakkında 'yürütmenin durdurulması kararı' verilmiştir" dedi.

"TUNCELİ SOSYAL HİZMET İL MÜDÜRÜ SUÇ İŞLİYOR"

Tüm bunlar yaşanırken Ali Ekber Yurt'un sosyal hizmet emekçilerini tehdit ve sürgün etmeye devam edebilmek için, Erzincan yakınında bulunan Pülümür ilçesine ilçe kaymakamlığından talep ettiği sadece üç odayla sosyal hizmet merkezi onayını 13.04.2023 tarihinde Bakanlık tarafından aldığını söyleyen Yıldırım, "Akabinde İl Müdürü Ali Ekber Yurt tarafından davayı kazanan üyelerimiz bu sefer hukuksuz bir şekilde Pülümür ilçesine sürgün edilmiştir. Pülümür ilçesine sürgün edilen sosyal hizmet çalışanı beş üyemiz hakkında da Erzincan İdare Mahkemesi tarafından 18.10.2023 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Adli makamlarca verilen kararlar gösteriyor ki, Ali Ekber Yurt sendikalı arkadaşlarımızı haklarını aramaları gerekçeleriyle cezalandırmaya, hiçbir hizmet önceliği ve hakkaniyet gözetmeden üyelerimize baskı ve mobbing uygulamaya devam etmektedir. Tunceli Aile ve Sosyal hizmet il Müdürü uyguladığı bu haksız ve hukuksuzluğa bir yenisini daha eklemiştir" dedi.

SÜRGÜN EDİLEN SES ÜYELERİNE KEYFİ YASAK

Yıldırım açıklamanın devamında, "Arkadaşlarımızın yürütmeyi durdurma kararın açıklandığı 26.10.2023 tarihinden bir gün sonra, Pülümür ilçesinde görev yapan üyelerimiz İl Müdürlüğünden geçici olarak Pülümür Sosyal Hizmet Merkezine tahsis edilen kurum aracı ile mesai bitiminde merkeze dönmek üzere yola çıkmışlardır. İl Müdürü Ali Ekber Yurt tarafından Pülümür Tunceli Karayolunda makam aracı ile üyelerimiz kurum aracındayken güvenlikleri riske atılarak ve yolları kesilerek hakarete ve kötü muameleye maruz bırakılmışlardır. İl Müdürü yolunu kestiği kurum aracında bulunan çalışanların yanına gelerek 'ben sizin kurum aracına binmenizi yasakladım, böyle ahlaksızlık, terbiyesizlik olmaz' diyerek üyelerimize hakaretler savurmuştur. Haksız yere Pülümür ilçesine atamaları yapılan sosyal hizmet çalışanları il müdürü tarafından ilçeye ulaşım koşulları sebebiyle maddi ve manevi olarak mağdur edilmektedir. Pülümür Sosyal Hizmet Merkezi için hali hazırda Merkez'e gidiş geliş yapan kurum aracının, kurum çalışanları tarafından kullanılması nedeniyle il müdürünün çalışanlarına yönelik saldırganca davranışlarda bulunması kabul edilemez. Sürgün edilen Pülümür Sosyal Hizmet Merkezi çalışanlarının, mesai bitiminde merkeze boş gidecek olan kurum aracına binmelerine izin verilmemesi ve engellenmesi emekçilere mağduriyet yaratmak için yapılan bir cezalandırmadır" dedi.

"LİYAKATSIZ MÜDÜRÜN O KOLTUKTA OTURMASINI KABUL ETMİYORUZ"

İl Müdürünün giderek artan ve şiddet içeren tutumlarına yönelik araçta bulunan kurum çalışanı dört SES üyesinin il müdürünün yollarını kesmesi karşısında Nazımiye Jandarma Karakoluna suç duyurusunda bulunduğunu, iki SES üyesinin ise il müdürünün hakaret ve aşağılamalarına karşı 6284 sayılı kanuna istinaden önleyici tedbir talebinde bulunduklarını açıklayan Yıldırım, "Mahkeme kararları ile haksız ve hukuksuz uygulamalarda bulunan Aile ve Sosyal hizmetler il müdürü Ali Ekber Yurt'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve Tunceli Valiliği'nin herhangi bir müdahalesinin olmaması bizi düşündürmektedir. Sosyal hizmet emekçilerine reva görülen, tehdit, mobbing ve sürgün politikalarını benimseyen liyakatsız, il müdürünün bunca hukuksuzluğa rağmen o koltukta oturmasını bizler kabul etmiyoruz. Üyelerimize yapılan bu kötü muamelenin ve tutumların yasal süreçlerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Liyakatsiz idareciler er geç gidecek ve bizler haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı ses olup sendikal dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ İLE MÜCADELEYİ BÜYÜTME ZAMANIDIR"

SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım'ın ardından söz alan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, "Bozuk düzende sağlam çark olmaz. İki gündür ülkede AYM'in verdiği hukuk kararını yok sayan Yargıtay'ın hukuksuzluğunu görmekteyiz. AKP bizlere artık şunu söylemektedir; bu ülkenin hukuk yoktur! Tunceli'de SES üyesi arkadaşlarımızın karşı karşıya kaldığı durumda yaşananların bir özetidir. Buradan bizler hem sendikal anlamda hem de demokrasi alanında mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kez daha söyleyelim. Buradan emek ve demokrasi güçlerine bir çağrımız var. Artık mücadeleyi büyütme zamanıdır. Hukuksuzluğu yaratanlara da sürgünlere son verin, diyoruz. Bu hukuksuzluktan ve anayasa tanımamazlıktan vazgeçin!", dedi.

"SARAYDAN BAŞLAYAN HUKUKSUZLUK TOPLUMUN HER YERİNE YAYILDI"

KESK Eş Genel Başkanı ardından konuşan HEDEP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise şunları söyledi. "Bugün AKP yeni bir sistem, yeni bir toplumsal düzen kurmak istiyor. Ve bunu kurarken hakkı, hukuku ve emeği yok etmek istiyor. Bunu anayasızlık süreci içerisinde yapmak istiyor. Aslında AKP bugün topluma size 1980 anayasası bile çok demek istiyor. 1980 anayasasını bile faşizmin önünde bir engel olarak görüyor. Varolan hukuksuzluk, normsuzluk ve kanun tanımama saraydan başlayıp bugün ülkenin her yerine yayılmış durumda. Tunceli'deki il müdürü ne yaparsak yanımıza kar kalacak demek istiyor. SES üyelerinin aracının önünü kesmek kabul edilemez. Bu sorun artık HEDEP'in de sorunudur. Bu konuyu meclise getireceğiz ve takipçisi olacağız."