GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Çalıştaydan görünüm- Katılımcılardan görüntüler- Cihannüma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akca'nın konuşması- Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın konuşması- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın konuşması- Samsun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Aydın'ın konuşması- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşması Samsun'da "Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı" başladıSAMSUN (AA) - Samsun'da Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince akademisyenlere yönelik iki gün sürecek "Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı başladı.Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Cihannüma Derneği işbirliğinde organize edilen "Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleşti.Açılış töreninde konuşan Cihannüma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akca, Samsun öncesinde Gaziantep, Konya, Kayseri ve Çorum'da farklı konularda çalıştaylar düzenlediklerini söyledi.Yazının icadı ve modern matbaanın bulunmasının bilginin çoğalmasında önemli kırılma noktası olduğunu, üçüncü büyük devrimin ise dijital devrimle yaşandığını ifade eden Akca, "İnternet ve dijital devrimle bilginin dünya toplumlarının en ücra köşelerine kadar hızla yaygınlaşması, kirli bilgi, internet ve teknolojinin sağladığı imkanlarla artık fiziki sınırların kalktığı, kültürler arası farklılığın azaldığı yeni bir dünya düzeni ve yeni bir toplumsal düzeni bize dayatıyor." dedi.Akca, internet ortamında e-ticarete bakıldığında devletlerin bu faaliyetleri vergilendirmekte ve sınırlandırmakta zorlandığını ifade ederek şunları kaydetti:"Aslında bu dijital devrimin İslam Toplumu için bir şans olduğunu düşünüyorum. İslam Toplumları olarak biz dijital devrimin ortaya çıkardığı süreci doğru okuyabilir, üniversitelerimizi bugüne kadar olduğu gibi üretilen bilginin propagandasını yapan kurumlar değil de bilgi üreten kurumlar haline getirebilirsek yine bizlerin geleneksel olarak eğitimde binalara harcadığımız parayı veya burs olarak verdiğimiz paralar kadar araştırmaya ve AR-GE'ye de para vermeye gönüllü olabilirsek bunu ayırabilirsek bence yeni dünya düzeninde Müslüman düşünürler çıkacak ve İslam dünyası büyük bir fark atacaktır diye düşünüyorum. Bu iki günlük çalıştay da bunların hepsi etraflıca konuşulacak."Samsun Valisi Zülkif Dağlı da yaptıkları çalışmalarda bilimsel verileri ve teknolojiyi kullanmaya çalıştıklarını anlattı.Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi ile birçok çalışmada birlikte hareket ettiklerine işaret eden Dağlı, "Çünkü bilimsel bir veriye bilimsel bir dayanağı olmayan hiçbir uygulama ulaşamaz. Bir şekilde kadük kalabilir. Bu bilimsel çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz." diye konuştu.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da bilgi üretimi sorununun yaşandığını ifade ederek, "Soruna sadece üniversiteler açısından bakmamak gerekiyor. Kültür ve medeniyetimiz açısından bakmak gerekiyor." dedi.Bir kültürün bekasının ürettiği ve yükselttiği değere bağlı olduğuna işaret eden Ünal, şunları kaydetti: "Bu iki gün aslında bizim için çok değerli. Bunu sonuç olarak görmemek gerekiyor. Bu aslında bir başlangıç. Kendi sorunumuzu kendi geleceğimizi tartışmaya başladığımız bir başlangıç olarak görmek gerekiyor. Bundan sonra mümkünse akademik çalışmaların bu alana yönlendirilmesi özellikle de geçmişteki üretilen metinlerin yeniden üretecek üretken bir metne dönüşmesini sağlayan son dönemde ciddi çalışmalar oldu. Aslında sıfır noktasında değiliz."Ünal, bilginin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Eğitim sisteminin üretilen bilgiyle yeniden formatlanması ve formatlanan eğitim sistemiyle de bilgi üretiminin sürekli kılınması beka sorunudur. Bu ülkenin bu milletin bu kültürün beka sorunudur. Eğer bilgi üretemezsek bu üretkenliği sürdürmezsek yok olacağımızı sadece belirli bir süre hayatta kalacağımızı Endülüs Medeniyeti nasıl yok olduysa Anadolu Medeniyetinin de böyle bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğunu fark ederek bu çalışmanın ne kadar değerli olduğunu bu konunun gündeme getirilmesinin ne kadar değerli olduğunu ilginize sunuyorum."Samsun Ünitversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Aydın ise yüksek öğretimin her türlü imkana sahip olduğunu ancak yüksek öğretimin ele alınarak bilginin kaynağının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla bu niceliksel büyümenin artık niteliksel olarak da desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de söz aldığı açılış töreninin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın modaratörlüğünde Marmara Üniversitesinden Prof.Dr. Ömer Türker ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Doç. Dr. İbrahim Halil Uçer, "Türkiye'de Yüksek Bilgi Üretimi ve Bilimler Hiyeraşisinde Metafiziğin Yeri" konusunda sunum yaptı.Çalıştaya çok sayıda akademisyen ve öğrenci de katıldı.