KAR-DEF'ten yerel yönetimler çağrısı!

Karakoçan Dernekleri Federasyonu (KAR-DEF) katılımcı, demokratik, ekolojik bir yerel yönetim için çağrıda bulundu.

Politika 02.03.2019, 18:46 02.03.2019, 18:46
6536
KAR-DEF'ten yerel yönetimler çağrısı!

KAR-DER tarafından Karakoçan ve Peri Vadisi'nde katılımcı, demokratik, ekolojik bir yerel yönetim için yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizde 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimler yapılacak. Siyasi partiler adaylarının büyük bir bölümünü belirledi. Şimdi adaylar kıyasıya yarışa girecek. Tüm adaylar programlarını açıklayacak. Bu program çerçevesinde vaatlerde bulunacak.

Ülkemizde bugüne kadar sermayeden yana uygulanan politikalar nedeniyle doğal ve kültürel varlıklar talan edildi ve sermaye birikimine sokuldu. Kentler, kasabalar ve hatta köyler betonlaştırıldı, kentsel dönüşüm adı altında yağmalandı.

Havamız, suyumuz, toprağımız metalaştırıldı, ticarileştirildi.

Tarım çökertildi ve gıda egemenliği şirketlerin eline geçti. Kır-kent ayrımı iyice körüklendi. Kırlar boşaldı. İstisnalar hariç, yerel yönetimlerin çoğunun verdiği hizmetlerde halkın çıkarları değil, daha fazla sermayenin çıkarları gözetildi.

Çılgın projelerle, termik santrallerle, altın madenciliği ile, Hidroelektrik Santralleri (HES), Jeotermik Enerji Santralleri (JES), Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES), Güneş Enerjisi Santralleri (GES), Balık Çiftlikleri ile, Yeşil Yol ile, Deniz Dolguları ile, hava alanları, köprüler, sanayi yatırımları ile, kırlar ve kentler, ovalar, yaylalar, tarım alanları, yeraltı ve yerüstü suları kirlendi ve zehirlendi, ormanlar talan edildi.

Karakoçan İlçemizi de kapsayan Peri Vadisi'nde, rant projeleriyle ekolojik kırım uygulandı. Erzurum'dan doğup ve Keban Barajı'na dökülen Peri Suyu ana kolu üzerinde; 1: Tatar Barajı (Hes), 2: Seyrantepe Barajı  (Hes), 3: Pembelik Barajı (Hes), 4: Özlüce Barajı (Hes), 5: Yedisu Regülatörü (Hes), 6: Kiğı Barajı (Hes), 7: Duru Regülatör (Hes), 8: Karataş Regülatörü (Hes), 9: Kazan Barajı (Hes) projelerinden altısı maalesef tamamlanarak çalışmaya başladı. Bu Hes'ler Peri Vadisi'ndeki doğal yaşamı ve ekolojik dengeyi yıkıma götürmektedir.

Bu projelerin devamında, Peri Vadi’sinde; Karakoçan’a bağlı Hamzalı Köyü'nün meralarında enerji toplama ve dağıtım yeri projesi, Badran (Çayırgülü) Köyünde Taş Ocağı projesi, Kızılca Köyü'nde Mermer Ocağı ve Jeotermal Su sondajı projesi’nin, Bingöl ili Kığı ilçesine bağlı Eskikavak Köyü'nde Kurşun-Gümüş-Çinko Komplex Cevher Ocağı Kapasite Artışı projesi, Bingöl il merkezi ile Kiğı ve Adaklı ilçeleri sınırları içerisinde HC Enerji Elektrik firması tarafından yapılması planlanan termik santral ve kömür madencilik faaliyetleri projesi, Yayladere Belediye Başkanlığı tarafından sunulan, Fırat Kalkınma Ajansı desteği ile yapılacak olan “Sülbüs Suyu” Paketlenme Projeleri ile bütün canlıların temel hakkı olan sularımızın ticarileştirme projeleri ile Peri Vadisi ekolojik kırımla yok edilmeye devam ediliyor.

Karakoçan Dernekleri Federasyonu (KAR-DEF) olarak;  Peri Vadisinde Yapılmış veya yapılacak olan, vadideki doğal yaşama zarar veren, ekolojik dengeyi bozan her projeye karşıyız ve yerel yönetimlerin de bu konuda doğadan yana taraf olmasını beklemekteyiz.

 

Ülkedeki hak ve özgürlüklerin gelişmesi, doğa üzerindeki tahribatın azaltılması ve merkeziyetçi politikalara karşı yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu doğrultuda mücadele eden partiler ve adaylarla birlikte çalışacağımızı deklare ediyoruz. Bu kapsamda özgürlükçü, ekolojik toplumun hayat bulduğu, yerinden yönetimi esas alan, yurttaşların aktif katılımının sağlandığı yerel yönetimlerin oluşturulmasını zorunlu görüyoruz.

Yerel seçimlerde ekolojik, demokratik, halk ile birlikte karar veren bir belediyecilik siyaseti ortaya koyan adayları görmek istediğimizi, böylesi adaylarla gerekli dayanışmayı göstereceğimizi taahhüt ederken; doğaya ve kente karşı işlenecek suçlar karşısında her zaman mücadele içinde olacağımızı ilan ediyoruz.

ADAYLARA ÇAĞRI

Federasyon açıklamasında, "İlçemiz Karakoçan’daki ve Peri Vadisi'ndeki Yayladere-Kiğı-Adaklı-Yedisu-Nazımiye-Mazgirt tüm adaylara, aşağıda yer alan taleplerimizi programlarına almaları konusunda açık çağrıda bulunuyoruz" denilerek şu çağrı dile getirildi:

1. Su, bütün canlılar için bir yaşam hakkıdır. Su, temiz, güvenilir, ulaşılabilir ve ücretsiz olmalıdır. Su havzaları korunmalı, tüm yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesinin önüne geçilmelidir. Yeraltı sularının yağmalanması son bulmalıdır. Doğal kaynak suları korunmalı kaynak suları, 3. şahıslara tahsis edilip satılması yerine, şehir içme suyu hatlarına ilave edilerek içme suları daha kaliteli hale getirilmeli ve halkın ihtiyacı kadar ulaştırılmalıdır. Karakoçan ve diğer ilçelerde mahallelerde çeşmeler yapılarak, halkın ücretsiz bir şekilde bunlardan yararlanması sağlanmalı. Suyu hapseden ve gasp eden şirket faaliyetleri, barajlar, maden ocaklarına karşı mücadele yürütülmelidir.

2.  Yerel yönetimlerde “demokrasi” hayata geçirilmelidir. Yerelde sivil ekoloji inisiyatiflerinin katılacağı mahalle komiteleri aracılığı ile ortaya çıkacak görüş ve öneriler dikkate alınmalı, yaşamı tehdit eden mevcut projelerin faaliyetleri derhal durdurulmalıdır. Belediye kaynakları artık dar bir kesime değil, halka ve doğaya aktarılması temel şart olmalıdır.

3.  İmar planları hazırlanırken, AVM’ler ve emlak rantı değil, sağlıklı barınma alanları, kent içi doğal alanlar, koruluklar, parklar, sanatsal kültürel eğitim mekanları, deprem toplanma alanları gibi ihtiyaçlar düşünülmelidir.

4.  Kanalizasyon, drenaj, otopark, içme suyu altyapıları, arıtma tesisleri gibi gerekli altyapılar tamamlanmalıdır. Karakoçan'da kanalizasyonun olmayışı ve bunun OXİ deresine akması sonucu, insan ve canlı yaşamını olumsuz etkileyen OXİ deresinin orijinal halinin korunması, su havzalarının yapılaşmaya açılmaması çalışmalarına bir an önce başlanmalı ve bitirilmelidir.

5.  Atıkların azaltılması için gerekli çalışmalar yapılmalı, plastik ve pet kullanımı tamamen yasaklanmalı, katı atık yönetim planı uygulanmalı, atıklar yerinde ayrıştırılmalı ve toplanmalı, geri dönüştürülmelidir. Karakoçan'ın bütün köylerine çöp konteyneri verilmeli, planlama ile bunların toplanması yapılabilmeli.

6.  İlçelerde ücretsiz toplu taşıma yapılarak, ücretsiz Belediyecilik hizmetlerine geçilerek sosyal adalet için adımlar atılmalıdır. Ulaşım sorunu olan köylere projeler yapılmalı.

7.  Sokak hayvanları için bakım merkezleri ve sığınaklar kurulmalıdır.

8.  Gençlik merkezleri, kreşler ve ekolojik çocuk parkları yapılmalıdır.

9. Gençlerin uyuşturucu, alkol vs. kötü alışkanlıklarına karşı paneller tertiplenmeli, bağlarının kuvvetlendirilmesi önemle ele alınarak, oluşturulacak gençlik kamplarında gençlerimizin sosyal, sportif ve kültürel açıdan gelişmeleri sağlanmalıdır.

10. Orta ve yüksek öğrenimde okumak isteyip imkanı olmayan gençlerimize karşılıksız burs sağlanarak okumalarına yardım edilmelidir.

11. İlçelerimizde Yüksek Okulda öğrenim gören öğrenciler için modern yurtlar yapılmalı,

12.  Toplumun anadilini yaşatması varlığını koruması için, geleceğimiz olan çocuklarımıza bölgemizin anadilleri olan Kurmanci ve Zazaki’nin toplumsal alanda kullanılması, tüm hizmetlerde yer almasına kadar geliştirilmesi ve eğitimi konusunda projeler yapılmalıdır.

13. Kadınların bakmakla sorumlu tutulduğu çocuk, hasta ve yaşlı bakımının ve ev işlerinin toplumsallaştırılması için her mahallede kreş, bakım evleri, çamaşırhaneler ve yemekhaneler açılmalıdır.

14. Kadına yönelik şiddet karşısında kadınların güvenle hayata katılabileceği sığınma evlerinin devlet güvencesinde her ilçeye açılmalıdır.

15. Kadınların sağlık hakkına erişimini kolaylaştıracak kadın sağlığı birimlerinin açılması ve sosyal mekanların sayısı artırılmalıdır.

16.  İlçelerde yaşayan herkesin tıbbi ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişim haklarının sağlanması ve toplum sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı önlemlerin alınması, bu konuda Türk Tabipler Birliği ve şubeleri ile istişare içerisinde belli tarihlerde, sağlık taramaları yapılmalıdır.

17.  İlçelerde modern sebze ve meyve hali yapılmalı. Bu sebze meyve hallinde halkın sağlığı gözetilmeli, ilaç kalıntılı, zehirli gıdalar engellenmelidir.                                                                                          

18.  İlçe Merkezlerinde halkın sağlığını tehdit etmeden, merkezden uzakta, her çeşit hijyenik ortamın sağlandığı, uzman veteriner hekim kontrolünde, bir canlı hayvan pazarı yapılmalı. Bu canlı hayvan pazarlarında alınacak bilimsel tedbirlerle hastalıklı hayvan satışı engellenmelidir.                                                                  

19. İlçelerde, Projeler hazırlanıp yerel ekolojik tarımsal üretime önem verilmeli, bu ürünlerin aracısız pazarlanması için gerekli üretici pazarları kurulmalıdır. Belediyeler üretici ve kentlinin ortak olacağı kooperatiflerin kurulmasını örgütlemeli, kaynak ayırmalı, yerel tohumlarla gıdada kendine yetebilen bir kent modeline geçerek tarım şirketlerine boyun eğmeden, halkına ucuz, sağlıklı gıda sunabilmelidir.

20. GDO’lu üretim yasaklanmalı ve önlenmelidir.   

21. Geçimlik tarım için, ücretsiz su desteği sağlanmalıdır.                              

22.  Peri Vadisi havzasındaki Belediyelerin yerellere örnek belediye modeli olacak şekilde, küçük çiftçiliği desteklemek için, tarımda kullanılan makineler için halkla beraber çalışmalar yapılmalı, belediye, araç ekipmanları için tarım araçları hangarları kurmalıdır. Bu alanda kooperatif kurulmalı ve bu kooperatiflerle birlikte hareket edilmelidir.

23. Koşullar gereği göç eden bölge insanlarımızın, geri dönüşlerini sağlamak, üretime dahil edilip daha bir yaşam kurmaları için projeler yapılmalıdır.

24.  Deprem fay hattının üzerinde bulanan bölgemizde deprem riski gözetilerek İmar planlaması yapılmalıdır.

25. Çevre Düzeni Planları bilimsel temellere göre hazırlanmalı, rant uğruna sık sık değiştirilmemelidir, ormanlar, yeşil alanlar, tarım alanları, meralar korunmalıdır,

26. Kaçak yapılaşma ve ilçeleri kirleten, yaşam alanlarımızı zehirleyen, Sanayi tesisleri projelerine izin verilmemelidir.

27. Tarihi kültürel yerlerin tescil edilip korunması ve yaşatılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır,

28. Alevi Vatandaşlarımızın kendi gelenek ve görenekleri içerisinde, ibadetlerini yapabilecekleri Cem evlerinin yapılması desteklenmelidir.

29. İlçemizde ve köylerimizde oluşan doğal afetler (deprem, yangın, sel, heyelan) sonucunda, ekip ve ekipmanların oluşturulması ve ihtiyaçları etmek için her köyümüzde araç gereç temininin sağlanması yapılmalıdır.

30. Peri Vadisi havzasının endemik bitki türleri ve yaban hayatının şemasının çıkartılması, yasal avcılığın tamamen yasaklanması ve Peri Vadisi havzasının Milli park Statüsüne alınması için girişimlerde bulunulmalıdır.

31. Enerji ihtiyacı kamu veya enerji kooperatifleri eliyle  ve halkın gereksinimi kadar sağlanmalıdır. Atık üretmeyen bir politika ekolojik belediyecilik ile mümkündür. Enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.

32. Belediyeler iklim değişikliğine karşı mücadeleyi sosyal adaleti temel alarak başarmalı,  kömür, petrol, gaz, asfalt ve betona bağımlılıktan kurtaran politikalar uygulanmalıdır. İklim Değişikliğine Karşı Önlemler için Master Plan hazırlanmalıdır.

33. Belediyelerde özelleştirme ve taşeronlaştırmaya son verilmelidir. Halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak tüm hizmetlerin, Belediye kurumları ve personeli tarafından yürütüldüğü, hizmetlerin piyasalaştırılmasına ve kâr aracı haline getirilmesine son verildiği, hizmetlerin halka ucuz, kaliteli ve sürekli bir şekilde ulaştırıldığı bir yerel yönetim anlayışını benimsemelidir.

34. Tüm yerel yönetimlerde çevre koruma birimi kurulmalı ve bu birimde konusunda uzman elemanlar görevlendirilmelidir. Bu birim hava, su, toprak kirliliği açısından gerekli denetimleri gerçekleştirmeli, sonuçları halkla paylaşmalı ve önlemleri almalı, aykırılıkları sona erdirecek yaptırım uygulamalıdır,

35. Doğayı yöneten değil, doğanın bir parçası olduğunu kabul eden politikalar geliştirilmelidir.

Ülkemizdeki hak ve özgürlüklerin gelişmesi için, Halktan, emekten, doğadan yana, tüm canlıları gözeten, halkla birlikte karar veren, demokratik ve ekolojik bir yerel yöneticilik anlayışından yanayız. Ülkemizin, Peri Vadisinin böyle bir anlayışla yönetilmesini için herkesi göreve çağırıyoruz.

 

Karakoçan Dernekleri Federasyonu (KAR-DEF) olarak; 31 Mart 2019 yerel yönetim seçimlerinde, Karakoçan özelinde ve Peri Vadisi (Yayladere-Kiğı-Adaklı-Yedisu-Nazımiye-Mazgirt) havzasında, yönetime talip olan bütün Siyasi partilerin Belediye Başkan adayları, Meclis Üyeleri, Mahalle ve Köy muhtarlarının bu taleplerimize imza atmaları için çağrıda bulunuyoruz.

 

Yorumlar (0)
13
açık
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 5517 1160
Bugün 905 343
Toplam 1391348 65906
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. West Ham 35 58
7. Tottenham 35 56
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 35 49
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30