"ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre"

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk ağında bulunan devlet ve il yollarında muhtelif kesimlere performansa dayalı otokorkuluk yapılması, montajı,sökülmesi ve hasarlı otokorkulukların onarımlarına ait yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için tıklayınız