"ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre"

DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINA TÜBERKÜLOZ İZOLASYON,İDENTİFİKASYON VE ANTİBİYOGRAM TEST HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için tıklayınız