GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka'nın konuşması Kocaeli'de "Neden Kurumsal Yönetim?" paneli düzenlendi - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka: - "Rekabetin global ölçekte sertleştiği ve kendimizi farklılaştırmak için her türlü araca ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde kurumsal yönetimin, en az maliyetle en yüksek getiriyi elde edebilmemiz için en önemli çözüm olduğunu vurgulamak isterim" KOCAELİ (AA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Dünya Gazetesi ve Yapı Kredi iş birliğiyle düzenlenen "Neden Kurumsal Yönetim?" başlıklı Anadolu Panelleri'nin dördüncüsü Kocaeli'de gerçekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, dernek olarak kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilebilmesi amacıyla 2003 yılından itibaren faaliyet yürüttüklerini anlattı. Bugüne kadar Anadolu Panelleri adı altında çeşitli illerde gerçekleştirdikleri 50'ye yakın panelde kurumsal yönetim ilkelerini anlatma imkanı bulduklarını belirten Saka, dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin kurumsal yönetim kavramının ülkelerin ve kurumların rekabetçiliğini devam ettirebilmeleri için ne derece önemli araç olduğunu açık şekilde ortaya koyduğunu kaydetti. Saka, dünyanın muazzam değişim sürecinin içerisinden geçtiğini vurgulayarak, "Karşı karşıya olduğumuz problemler, hiç olmadığı kadar karmaşık riskler içermektedir. Dünya kapsamlı bir şekilde yeni ekonomik ve siyasal dengeye doğru evrilmektedir. Bu değişim sürecini alışagelmiş olduğumuz büyüme modelleriyle geçiştirebilmemiz maalesef mümkün olmayacaktır." dedi. - "Kocaeli için de yeni büyüme modellerine ihtiyaç var" Kocaeli'nin yüz ölçümü bakımından küçük olmasına rağmen ekonomiye etkisinin çok büyük olduğuna işaret eden Saka, şöyle devam etti: "Yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin 500 sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Kocaeli, ülke ekonomisine onlarca yıldır katkı sağlayan farklı büyüklükteki üretim şirketlerine ev sahipliği yapan tam bir sanayi merkezidir. Bu nedenle bu işletmelerin devamlılığının sağlanması sadece sahipleri açısından değil, şehrimiz, ülkemiz ve bölge için de hayati önem taşımaktadır. Geldiğimiz bu noktada ülkenin her şehrinde olduğu gibi Kocaeli için de teknoloji, yeşil ekonomi, inovasyon, çağın gerekleriyle donanmış insan kaynağı ve veri üzerine inşa edilmiş, yeni, yaratıcı ve uygulanabilir stratejilere ve büyüme modellerine ihtiyaç vardır. Bu yeni büyüme modelinin, kurumların, özel sektörün talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmasıyla desteklenmesi gerekmektedir." Tamer Saka, Türkiye'de 2000'li yılların başından beri kurumsal yönetim alanında birçok gelişme yaşadıklarını belirterek, "Son birkaç yıldır dünyada yaşanan hızlı gelişmelerin yarattığı etkiler dışında Türkiye'deki yasal ve düzenleyici kurumların, kurumsal yönetim alanında en iyi uygulamalara yakın düzenlemeleri hayata soktuğunu söyleyebiliriz." dedi. - "Bağımsız yönetim kurulu uygulamaları yeniden ele alınmalıdır" Saka, bir ülkede kurumsal yönetimin gelişmesi ve yaygınlaşması adına şekilsel düzenlemeler kadar davranışsal boyutta da ilerleme sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bağımsız yönetim kurulu uygulamaları, dönemin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alınmalıdır. Halka arz sürecinde kurumsal yönetim uygulamaları çok daha önemli bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Şirketlerimizin düzenli raporlamalarındaki kurumsal yönetim bölümleri içerik ve sıklık açısından tekrar değerlendirilmelidir." diye konuştu. Ülkeler için sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın yolunun mikro ölçekten bakıldığında şirketlerin ve kurumların iyi yönetilmesinden geçtiğini aktaran Saka, "Rekabetin global ölçekte sertleştiği ve kendimizi farklılaştırmak için her türlü araca ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde kurumsal yönetimin, en az maliyetle en yüksek getiriyi elde edebilmemiz için en önemli çözüm olduğunu vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da şehrin çok sayıda büyük ve kurumsal sanayi kuruluşuna ev sahipliği yaptığını söyledi. Kentin ihracatının güçlü olmasında bölgedeki firmaların kurumsallaşma kapasitelerinin yüksek olmasının etkisinin bulunduğunu, ihracat yapabilmek için kurumsallaşmanın şart olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin bir avantajının da çok sayıda yabancı sermayeli firmaya ev sahipliği yapması olduğuna dikkati çekti. Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası'na kayıtlı 326 yabancı sermayeli firmanın 198'inin AB üyesi ülkelerden gelen yabancı sermayeden oluştuğunu belirterek, "İlimizi tercih eden bu yabancı sermayeli firmaların bölgemizin ekosistemini olumlu etkileyerek, kurumsal kapasitedeki artışı ve tedarikçilerin gelişimini de beraberinde getirdiğini görüyoruz." dedi. Program, moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap Munyar'ın yaptığı, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Saka, Yapı Kredi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çimenoğlu ve Akplas Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Böyet'in konuşmacı olarak katıldığı "Neden Kurumsal Yönetim?" paneliyle devam etti.