TMMOB’un yaptığı açıklamanın halkı ve kamuoyunu manipüle ettiğini belirten Kırmızı Dağ Çevre Platformu,yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çöp Tesisi Projesi konusunda yaşanan gelişmelerin bilgi kirliliği ve algı operasyonlarına doğru yönelmesi üzerine zorunlu bir açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Tunceli Tmmob İkk yaptığı açıklamalarla sorumluluk sınırlarını aşmakta, halkı ve kamuoyunu manipüle etmeye çalışmaktadır.Tmmob, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.Kuruluş amaçlarında da belirtidiği gibi halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak zorundadır.Üzülerek ve teessüfle belirtmek isteriz ki Tunceli Tmmob İkk,yaptığı sorumsuz,bilgi ve bilim etiğinden uzak açıklamaları ile bu güveni halkımız nezdinde çoktan kaybetmiştir ve bu halkın vicdanında mahkum olacaktır.

Kamu yöneticileri, halkın çıkarını kendi özel çıkarlarından her zaman önde tutmalı, karar verirken taraf tutmadan, önyargıdan kaçınmalı,her zaman yaptıklarıyla, dedikleriyle, hatta görünüşleriyle halkın gözünde iyi algılanmalıdırlar.Üzülerek ve teessüfle belirtmek isteriz ki Tunceli Tmmob İkk, bu evrensel etik ilkeleri ihlal etmektedir.

Ülke sathında doğadan,halktan,ormandan,ağaçtan yana tavır takınan TMMOB’un aksine Tunceli TMMOB İKK,Tuncelide 55 bin ağacın kesimine neden olacak ,bir ormanı ve ekosistemi yok edecek,köylünün ve yabanın yaşam hakkını elinden alacak olan ekofaşist çöp tesisi projesini savunarak halkı karşısısına alabiliyor,yaptığı mesnetsiz açıklamalar ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışıyor.

Burdan Tmmob İKK’ya sesleniyor ve soruyoruz.

1- İkizderede,Kaz Dağlarında,Akbelende ve daha pek çok yerde doğa ve orman talanına karşı çıkan Tmmob un aksine bir tutum ve pratik sergileyen Tunceli Tmmob İkk, Tunceli Kırmızdağda 55 bin ağacın kesilmesine neden olacak projeyi niçin savunuyorsunuz?

2-Tuncelide 550 bin hektar ormansız arazi ve çöp tesisinin bu tip arazilerde inşa edilme imkanı varken projede yer değişikliği imkanı da hala varken neden hiçbir girişimde bulunmuyorsunuz?

3-Halkın sizinle yaptığı görüşmelerde, biz halkın ve doğanın yanında olacağız söyleminizden ne oldu da çark edip bu halk,doğa ve ormanın karşısında yer aldınız?

4-Sürecin taraflar ve kamuoyu tarafından sağlıklı yürütülemediğini söylerken kendinizi nereye konumlandırıyorsunuz?Sağlıksız yürüyen bir süreç varsa bu işte sizin etik,bilim ve haktan/halktan yoksun açıklamalarınız,iş ve işlemleriniz etkili olmuş olabilir mi?

5-Belediye Meclisi toplantısında yaşanan olayları değerlendirirken yaşananların sorumluluğunu en azından taraflara paylaştırmanız gerekmez miydi?

6-Seçilmiş irade deyip tarafınızı belli ederken seçen irade olan halka yapılan saygısızlığı,yaşlı insanlara uygulanan şiddeti de kınayacak mısınız?

7-Halk için kararlar alınan belediye meclisi toplantılarının hukuk ve kanuna aykırı olacak şekilde yapılmasını da kınayacak mısınız?

8-Saniyeler içinde hukuk ve kanuna aykırı olarak belediye meclisi toplantısının sonlandırılmasını da kınayacak mısınız?

9-Verilen önergenin asıl okunması gereken kısımlarının okunmamasını,meclis üyelerince lehte ve aleyhte konuşma yapılmasına izin verilmemesini,yöre halkının kendini ifade etmesinin engellenmesini ve bu şekilde halkın galeyana getirilmesini de kınayacak mısınız?

10-Özeleştiri yapıp bu halktan özür dileyecek misiniz?

Halkımızı,Sütlüce halkı ile kenetlenmeye,doğasını,ormanını, 55 bin ağacını korumaya çağırıyoruz;halka ve doğaya karşı olan sorunlu yaklaşımları ise halkın kendi vicdanında mahkum etmeye çalışıyoruz”