İSTANBUL (AA) - Kibar Holding, 2021'de yürüttüğü sürdürülebilirlik faaliyetleri raporunu yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding, sürdürülebilirliği iklim değişikliği ile mücadele, döngüsel ekonomiye geçiş, çevreye ve topluma fayda yaratma ve fırsat eşitliğini ele alarak oluşturduğu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 2030 ajandasına sunacağı katkıyı artırma yolunda önemli adımlar attı.

Yüksek üretim kapasiteli sanayi tesisleri, yarattığı istihdam, ihracat hacmi ve toplumsal yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan Kibar Holding, sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetleriyle de öncü rolünü sürdürüyor.

2019'da, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilke, amaç ve hedefleri ile Küresel Raporlama Girişimi standartları esas alınarak Kibar Grubu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi’ni oluşturan Grup, Birleşmiş Milletlerin 2030'a kadar gerçekleştirmeyi planladığı 169 hedefine katkı sağlayacak yol haritası kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

- "Dünyamıza sorumluluğumuz her geçen yıl artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Haluk Kayabaşı, bütün faaliyetlerinde gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek hareket etmeyi ilke edindiklerini bildirdi.

Karbon nötr ekonomiye geçiş sürecinde dinamik bir süreç yaşandığını belirten Kayabaşı, "Bu geçişte, tüm oyuncuların üstlenmesi gereken sorumluluklar her geçen gün artmaktadır. Biz bu bilinç ve farkındalıkla hem ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı sürekli kılmak hem de dünyamızın geleceğine katkı sağlamak için her geçen yıl daha fazla sorumluluk üstleniyoruz. Ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimiz çerçevesinde tüm paydaşlarımıza sunuyoruz. Uluslararası standartlara uygun olarak hazırladığımız sürdürülebilirlik raporlarımızda bu yıl, ilgili göstergelerimizin Uluslararası Güvence Denetimi Standardı ve Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri kapsamında doğrulanmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Kayabaşı, 5 kıtada 100’ü aşkın ülkeye 3 milyar dolara yakın ihracat yapan Kibar Grubu'nun, son 2 yılda, iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak 18 yeni projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

- Grup, sera gazı emisyon yoğunluğunu yüzde 39,3 azalttı

Açıklamada verilen bilgilere göre, 2021'de enerji yoğun şirketlerinden Assan Alüminyum’da elektrik tüketimi kaynaklı emisyonlarını nötrleyen grup, hasıla bazında sera gazı emisyon yoğunluğunu yüzde 39,3 ve su yoğunluğunu yüzde 46,5 azalttı.

2018'de faaliyete geçen Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Atık Su Geri Kazanım Tesisi yatırımıyla yılda 500 bin metreküpe yakın suyun geri kazanımına imkan sağladı. Kibar Grubu, geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan ham madde miktarını son altı yılda yüzde 50 artırırken geri kazanılan atık oranını yüzde 99,3’e yükseltti. Biyoçeşitliliği koruma stratejisi çerçevesinde yaptığı iş birliğiyle nesli tükenmekte olan bir bitkiyi ekosisteme kazandırdı, diğer bir bitkiye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olarak kadın istihdamını destekleyen ve güçlendiren uygulamaları hayata geçiren grup, son altı yılda kadın çalışan sayısını yüzde 39 ve kadın üst düzey yönetici oranını yüzde 44 artırdı. Sosyal sorumluluk projeleriyle toplum yararına pek çok dayanışma kampanyasına destek sağladı.

- "36 Hedef" için çalışmalar sürüyor

Açıklamaya göre, Kibar Grubu’nun sürdürülebilirlik alanında 2025'e kadar gerçekleştirmeyi planladığı "36 Hedef" arasında ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, kadın çalışan sayısını ve kadın üst düzey yönetici oranını artırmak, mesleki gelişim ve katılımı yükseltmek, tüm şirketlerde dijital dönüşümü tamamlamak, ürün ve hizmet kalitesini en yüksek standartlarda sürdürmek, temiz ve çevreye duyarlı teknolojileri ve süreçleri uygulamak bulunuyor.

Grup, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkıyı yükseltmek, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı artırmak, küresel iş birlikleri geliştirmek, paydaşların sürdürülebilir kalkınma ilke ve amaçlarını benimsemelerini sağlamak ve sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmaları artırmak gibi hedefler ışığında çalışmalarını sürdürüyor.