GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Kastamonu'nun Araç ilçesinin dron kamera ile havadan görüntülenmesi - İlçedeki tarihi yapıların havadan görüntülenmesi - Tarihi camiler - Karabük Üniversitesindeki akademisyenlerinin Kastamonu'nun kültürel ve mimari tarihi üzerine çalışma yapması - Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anar Azizsoy'un açıklamaları - Sanat Tarihi Bölümü Arş. Gör. Celal Eser'in açıklamaları Karabük Üniversitesindeki akademisyenler Kastamonu'nun kültürel ve mimari tarihine ışık tutuyor - KBÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anar Azizsoy: - "Araç ilçesinde yürüttüğümüz çalışmalarda 53 cami tespit ettik. Bu camilerden bir kısmı, hiçbir yayında henüz yer almamıştır" KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesince (KBÜ) yürütülen "Kastamonu İli ve İlçeleri Türk-İslam Dönemi Yüzey Araştırmaları" projesiyle Türk-İslam dönemine ait yapı ve eserler inceleniyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle KBÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından 2022'de başlatılan proje kapsamında, Türk mimarisi, sanat tarihi ve sosyolojisi bakımından bölgenin tarihine ışık tutuluyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen proje başkanı Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anar Azizsoy, Türk ve İslam döneminin yaşamına ve sanatına ait önemli buluntular elde ettiklerini bildirdi. Azizsoy, ilk araştırma sahaları Araç ilçesindeki çalışmaları tamamladıklarını belirterek ilçenin merkez mahalleleri ve tüm köylerinde araştırmalar yapıldığını anlattı. Ulaştıkları 119 köyde özellikle kırsal mimari okuma yapılabilecek nitelikte Türk dönemine ait eserlerle karşılaştıklarına işaret eden Azizsoy, "Bu eserlerin birçoğunun envanteri henüz yapılmamıştı. Yer üstünde mevcut haliyle tespit ettiğimiz eser diye nitelendirilebilecek çok sayıda veriye ulaştık." değerlendirmesinde bulundu. - Projenin ikinci aşaması Ağlı ve Seydiler ilçeleri olacak Azizsoy, ilçedeki çalışmalarda 53 cami tespit ettiklerini belirterek "Bu camilerden bir kısmı, henüz hiçbir yayında yer almamıştır. Tamamen ahşaptan yapılmış olanları var. Ahşap, bölge mimarisi için çok karakteristiktir. Bölgenin üslubunu en iyi yansıtan ve estetik anlamda ahşabı işçilik yönüyle en iyi ürün şeklinde üretebilecek ustaların da yerleştiğini tespit edebiliyoruz. Taştan yapılmış örnekleri de var. Genel manada camiler arasında sanat tarihinin müfredatına katarak okutabileceğimiz eserler tespit ettik." ifadesini kullandı. 1980'li yıllardan itibaren geleneksel yapım yöntemlerinin, betonarmenin yaygınlaşmasıyla yok olmaya yüz tuttuğunu anımsatan Azizsoy, projenin ikinci aşamasında Ağlı ve Seydiler ilçesinde çalışmalar yürüteceklerini aktardı. Sanat Tarihi Bölümü Arş. Gör. Celal Eser, tespit ettikleri yapıların çizimlerinin yapılması, rölövelerinin (kopya çizim) alınması ve fotoğraflarının çekilmesinde koordinasyon sağladıklarını kaydetti.