TUNCELİ ESNAF VE SANATKARLAR BİRLİĞİ BAŞKANINDAN BİLGİLENDİRME

Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice, pandemi sürecinde esnafın yaşadığı sorunlara değindi.

Gündem 09.06.2021, 17:34
568
TUNCELİ ESNAF VE SANATKARLAR BİRLİĞİ BAŞKANINDAN BİLGİLENDİRME

Konuya ilişkin açıklama yapan Belice, “Covıd-19 salgınının tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte DSÖ’nün Pandemi ilanından bu yana geçen bir yılı aşkın süre içinde salgınla mücadelede halkımız ile esnaf ve sanatkârlarımız bir yandan koronavirüsle mücadele ederken diğer yandan salgın yönetimi kapsamında özellikle kısmi ve tam kapanma kararlarının alındığı süreçlerde uygulanan tedbirler sebebiyle ekonomik olarak büyük  sıkıntılarla mücadele ettiler, etmeye devam ediyorlar. Öncelikle koronavirüse yakalanan tüm hemşerilerimize şifa, hastalık sebebiyle kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim.Öte yandan hayatın devam ettiği gerçekliğinden hareketle temel ihtiyaçların giderilmesi, faturaların, kredilerin ve çeşitli borçların ödenmesi gibi zorunlu geçim sorunlarımız da eş zamanlı olarak devam etmektedir. Kapanma süreçlerinden ekonomik olarak en fazla etkilenen kesimlerin başında özellikle her meslek dalından esnaf ve sanatkârlarımız ile toplu ulaşımın sağlanması alanında hizmet verenotobüsçülerimiz, minibüsçülerimiz, okul öğrenci servislerimiz ve taksicilerimiz gelmektedir.Bu bağlamda pandemi başından beri Tunceli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak gerek Konfederasyonumuz aracılığı ile devletle, gerekse yerel düzeyde ilimiz Valiliğiyle, İlçe Kaymakamlıklarıyla, yerel yönetimlerle, ilgili ve yetkili diğer kurumlarla ilimiz genelinde esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarına ve taleplerine çözüm üretilmesi konusunda alanımız ve yetkimiz dâhilinde olan tüm hususlarda üzerimize düşen görev ve sorumlulukları fazlasıyla yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz” dedi.

Covid-19 salgın süreci kapsamında yapılanlara değinen Belice, “Esnaf ve Sanatkârlarımızın sorunlarına dönük talep ve beklentileri için merkezi düzeyde Ankara’da Konfederasyonumuzun genel merkezinde gerçekleştirilen toplantılara düzenli olarak iştirak ederek esnaf ve sanatkârlarımızın temsilen tespitini yaptığımız sorunları, talepleri, destek ve yardımlar ile beklentileri konusunda her zaman sesleri olduk. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla kullandırmış olduğumuz kredilerin; ilk 3 ay faizsiz olarak, İkinci 3 ay faizli olarak, üçüncü 6 ay ise faizli olmak üzere toplamda 1 yıl ertelenmesi sağlandı. BAĞ-KUR pirim borcunu ödememiş esnaf ve sanatkârlarımıza 1 yıl boyunca sağlık hizmeti sağlandı. Birikmiş pirim borcunu ödemeyen ve emekliliğini hak etmiş esnaf ve sanatkârlarımız için kamu bankalarıyla anlaşmalar yapılarak emekli olmaları sağlandı. Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, sosyal güvenlik primleri, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı işsizlik sigortası primleri, trafik cezaları ve diğer idari para cezaları ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları, belediyelere olan su, atık su, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri, yıllık oda aidatları, SGK primleri, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı işsizlik sigortası primleri, icraya düşmüş krediler dâhil kamunun tüm alacaklarının yapılandırılması sağlandı. Çeki, senedi protesto olmuş kefalet ve teminat bulunmayan mağdur durumdaki esnaf ve sanatkarlarımıza 25 bin TL işletme kredisi 6 aylık ödemeli 36 ay vadeli olmak üzere yıllık 4.5 faiz oranıyla kredi sağlandı. Esnaf ve sanatkârlarımızın yanlarında çalışan işçilerin işten çıkarılmaması için kısa çalışma ödeneği sağlandı.

-Yeni işyeri açmak isteyen esnaflarımıza KOSGEB’den geleneksel ve ileri girişimcilik programı kapsamasında 5 bin kuruluş desteği, kişi başına 5 bin ile 20 bin TL yılsonu performans desteği, işletmenin sermaye ihtiyacı için 50 bin ile 70 bin TL düşük faizli kredi desteği sağlandı. Ayrıca imalat ve üretim yapan mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin TL’ye kadar 3 yıl ödemesiz, 4’er aylık dönemlerde 6 eşit taksitle 5 yıl vadedeli destek kredisi başlatıldı.Odamıza kayıtlı tüm üyelerimize 200 bin TL aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödemeli 60 ay vadeli olmak üzere yıllık 4.5 faiz oranıyla işletme kredisi sağlandı.Basit usule tabi esnaf ve sanatkârlarımıza yıl boyunca vergi muafiyeti getirildi. Gelir veya basit usule tabi esnaf ve sanatkârlarımıza gelir kaybı desteği, kira desteği ve ciro kaybı desteği sağlandı.

-Yine katılım sağladığımız son toplantıda alınan kararlar neticesinde Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’a Konfederasyon Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken tarafından 12 maddeden oluşan; Esnaf ve sanatkârlarımız için gelir vergisi ve stopaj muafiyeti sağlanması, elektrik, su, doğalgaz faturalarının geçici olarak devlet tarafından ödenmesi, tüm mesleklerde iş ve ticaret yapan esnaf ve sanatkârlarımıza ve yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi ve SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, esnaf ve sanatkârlarımızın tüm borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi,  pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya düşen ve yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkârlarımıza yeni bir yapılandırma hakkı tanınması, ticari araçların almış oldukları akaryakıttan ÖTV ve KDV indirimi sağlanması, risk altında olan esnaf ve sanatkârlarımıza Covid- 19 aşısında öncelik tanınması, kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek yeni başvurulara imkân tanınması, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamı dışında bulunan iş yerlerine nakdi destek yardımı yapılması talepleri sunulmuş olup açıklanan pakette birçoğuna yer verilmiştir” dedi.

Yerelde yapılan çalışmalara değinen Belice, “Pandemi başından beri esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını yerinde görüp tespitini eksiksiz yapabilmek için il, ilçe, kasaba ve köylerimizde bulunun tüm esnaflarımızın iş yerlerini ziyaret ederek bire bir görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler sırasında tespit edilen sorunlar, ihtiyaç ve talepler ilimizde Valilikle ve Belediye ile ilçelerimizde kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerimizle gerçekleştirilen görüşmelerde iletilerek çözüm için taleplerde bulunulmuştur. Bu çalışmalarımız neticesinde Valilik, kaymakamlıklar, il ve ilçe belediyeleri çeşitli yardımlarda bulunmuştur. Gerekli destek ve yardımların yapılması için bundan sonrada özverili bir şekilde çalışmalarımız devam edecektir.-Salgın yönetimi alanında yayınlanan genelgeler ile ilimiz Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararları anında Esnaf ve Sanatkârlarımıza en doğru şekilde aktararak iş ve çalışma kolaylığı sağladık. Gerek yazılı gerek sözlü olarak kurumsal danışmanlık hizmetlerini çok aktif bir şekilde sunarak tedbirlerin tam ve doğru uygulanması için gerekli tüm çalışmaları yaptık. Bu sayede zaten zor durumda olan esnaf ve sanatkârlarımızın yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalmamasını sağladık.Pandemi başında Valilik tarafından oluşturulan salgın denetimi ve tedbirleri çalışmalarında yer alarak, çalışmaları yakından takip edip esnaf ve sanatkârlarımızın hak ve menfaatlerini kurumsal dayanışma ve işbirliği içinde en üst düzeyde temsil ettik.

-Esnaf ve Sanatkârlarımıza ait iş yerlerinin denetiminde İlimiz Salgın Denetim Ekibi içinde yer alarak birebir bilgilendirme çalışmaları yaptık. Ayrıca kurmuş olduğumuz sosyal medya hesaplarımız, whatsapp gruplarımız ve telefonlar üzerinden düzenli olarak bilgilendirme çalışmalarımıza devam ederek esnaflarımızın tüm sorunlarına ve ihtiyaçlarına yetkimiz ve hizmet alanımız kapsamında 7/24 saat cevap olmaya çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.

-Kurumumuz kısmi ve kapanma kararlarının alındığı süreçlerin hiçbirinde kapanmaya gitmeyerek tüm risklere rağmen personellerimiz mesai saatleri içinde özveriyle esnaflarımıza gerekli mesleki hizmetleri sunmuş ve herhangi bir aksaklığa mahal vermeden görevlerini yerine getirip, getirmeye de devam etmektedirler.

-Pandemi başından beri Yönetim Kurulumuz büyük bir özveriyle çalışma ve hizmetlerini eksiksiz sürdürmüş, gerçekleştirdiği toplantılarda almış oldukları kararlarla esnaf ve sanatkârlarımıza eksiksiz ve doğru bir şekilde hizmet etmişlerdir. Esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını çözmek ve mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak için başta İl Valiliğimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma ve işbirliği içinde çalışmalarımız devam etmektedir.

-Pandemi ile mücadelede toplu ulaşım araçlarımız, ticari taksilerimiz ile esnaflarımıza ait iş yerlerimizin daha sağlıklı ve daha hijyenik olması amacıyla gerek esnaflarımızın gerek halkımızın sağlığını koruyarak daha güvenli hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımız kapsamında kurumumuzca dezenfeksiyon makineleri ve teçhizatı alınarak tüm iş yerini dezenfekte etme çalışmalarımız devam etmektedir.Valilik ile yapmış olduğumuz çalışmalarda kısıtlamadan muaf olmayan meslek kollarındaki kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, kafe, kafeterya, çay ocağı, okul kantinleri, öğrenci servisleri, yöresel sanatçılarımız, toplu taşıma araçlarını işleten esnaf ve sanatkârlarımızın oda kayıtları üzerinden bilgileri liste halinde Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan’a sunulmuştur. Sayın Valimizin talimatlarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinde yapılan sosyal durum incelemesinde durumu uygun bulunan esnaf ve sanatkârlarımıza 3’er defa nakdi yardım yapılmıştır. Sayın Valimizin başkanlığında bazı meslek kollarından esnaflarımızla yapılan toplantılarda esnaf ve sanatkârlarımızın dile getirdiği belirli sorunlara çözüm sağlanmıştır. Kısmi ve Tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf olan üretim, imalat, tedarik, lojistik, gıda, nakliye, inşaat, ulaşım, enerji, temizlik, akaryakıt, servis vb. meslek kollarında çalışan esnaf ve sanatkârlarımızın ticari hayatlarının aksamaması için İl Valimizden talep etmiş olduğumuz ve kendisinin de büyük bir duyarlılık örneği göstererek onay vermiş olduğu izin sayesinde odamız tarafından ‘Geçici Görev Belgesi’ düzenlenmiş ve sorunsuz bir şekilde ilimizde ticari hizmet akışının devamlılığı sağlanmıştır.

-İlçe Kaymakamlıklarıyla yapmış olduğumuz çalışmalarda tespit etmiş olduğumuz ilçe esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını ve taleplerini ilçe Kaymakamlarımıza ilettik ve çok mağdur durumda olan esnaf ve sanatkârlarımız için destek ve yardım talep ettik. Kaymakamlıklarımız büyük bir duyarlılık göstererek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden imkânlar dâhilinde bu taleplere dönük yardımlarda bulunmuşlardır.Merkez ve ilçe belediyelerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde merkez ve ilçe esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını doğrudan aktararak, geçirmekte olduğumuz bu zor süreçlerde destek ve yardımlarda bulunmalarını talep ettik. Bazı ilçe belediyelerimiz küçük esnaflarımızdan alış veriş yapmak şartıyla; taksi işleten esnaflarımıza kişi başına 300 litre akaryakıt ile 1000’er lira alış veriş çeki desteği, kadın, erkek kuaför salonu işleten esnaflarımıza kişi başına 2000’er lira alışveriş çeki desteği, kantin işleten esnaflarımıza kişi başına 2000’er lira alışveriş çeki ile 1 ton kömür desteği, kahvehane, kıraathane, işleten esnaflarımıza kişi başsına 2000’er alışveriş çeki desteği, kadın esnaflarımıza 1000’er lira alışveriş çeki ile 1 ton kömür desteğinin yanı sıra, kira ile su faturaları desteği ve çeşitli sosyal yardımlarda bulunmuşlardır” diye konuştu.

BELEDİYE İLE YAKIN ÇALIŞMALAR

“Pandemi başından beri il belediyemizle de yakın çalışmalar içinde bulunarak esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarına çözüm arayışlarımızı birlik beraberlik ve dayanışma içinde sağlamaya

çalıştık” diyen Belice, “Ancak tüm görüşmelerimizden gerek yazılı gerek sözlü olarak olumlu bir katkı ve destek bulamadık. İl belediyemiz esnaflarımıza yardım etmediği gibi yıllardan beri büyük paralar ödeyerek şehir içi toplu ulaşım hatlarını işleten minibüsçü esnaflarımızın hatlarını ellerinden alarak belediyenin mülkü yaptı. Daha sonra bu hatları ihale yoluyla minibüsçü esnafına kiraya verip karşılarında düşük ücret ve fazla sefer çalışmalarıyla rekabete başladı. Pandemi nedeniyle çalışmayan minibüsçü esnafından kira alındı. Çok zor günler geçiren ve mağdur duruma düşen esnaf ve sanatkârlarımız için özel mülk sahiplerinden, belediyelerden ve kamuya ait işyerlerinden kira alınmaması için basın ve sosyal medya üzerinden kampanya başlattık. Belediyemize talebimizi yazılı olarak gönderdik fakat istemiş olduğumuz destek reddedilerek katkıda bulunulmadı. Bazı özel mülk sahipleri, kamunun belli kurumları ve ilçe belediyelerimiz katkı ve desteklerini sundular. Daha sonra İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında yasal zorunluk olarak belediye 3 aylığına kiranın %50’sini almayarak kendi yardımseverliği, katkısı ve desteği gibi gösteremeye çalışmıştır. İlimizde bazı restoranlar pandemiden önce yöresel sanatçılarımızla canlı müzik yapmaktaydı. Pandemi başından beri yaklaşık bir buçuk yıldır kapalı olan bu işletmelere ödeme tebligatı çıkartılarak işletme sahiplerinin tüm itirazlarına rağmen eğlence vergisi tahsil edilmeye çalışılmıştır. Keza aynı şekilde kapalı olan internet kafelerden işletme sahiplerinin tüm itirazlarına rağmen eğlence vergisi alınmaya çalışılmıştır. 81 il içinde kendi imkânlarıyla çeşitli illerde rüsum ücreti ödeyerek yaş sebze ve meyve getirip iş yerlerinde satan esnaflarımızdan haksız yere ikinci rüsum ücreti alan tek belediye bizim belediyemizdir. TÜİK verilerine göre ilimizin de içinde bulunduğu en az nüfusa sahip il belediyeleri arasında esnaftan ve halktan alınan gelir ve ücretlerde tarifelerinde en yüksek tarifeyi uygulayan il belediyesi bizim belediyemizdir. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kafeterya, kahvehane, kıraathane, çay ocağı, lokanta, restoran, pastane, fırın, yufka, kasap, bay kuaför, bayan kuaför ve güzellik salonları işleten esnaflarımıza günün koşullarına uygun ve hayat standartı gözönüne alınarak çevre illere göre yılda bir verdiğimiz ücret tarifelerinin tamamına, Belediyemiz halkımız yoksuldur gerekçesiyle (17 Kuruşluk, 25 Kuruşluk artışa) sürekli olarak itiraz edip Valiliğe bildirimde bulunurken Valilik ilgili kanun gereğince yaptığı incelemeler sonucunda komisyon marifetiyle verdiğimiz tarifeye onay vermiştir. Tunceli Belediyesi yerel esnaflarımızın 17 kuruş, 25 kuruş ücret artışına karşı esnafımız halktan değilmiş gibi halkımız üzerinden yoksulluk ve mağduriyet siyaseti yaparken öte yandan halktan ve esnaftan çevre illerin ve en az nüfusa sahip il belediyelerinin arasında hiçbir belediyenin almadığı en yüksek ücretleri sesiz sedasız alan tek belediyedir. Pandemi başından şu zamana kadar Esnaf ve Sanatkârlarımızdan, Belediyeye ödedikleri harçlar, faturalar ve vergi ödemelerinin çok fazla geldiği ve hiçbir erteleme, öteleme ve indirimin yapılmadığı yönünde git gide artan şikâyetler doğrultusunda İlimiz merkez Belediyesi ile benzer işleyişe sahip olan ve TÜİK verilerine göre Tunceli ilimizin de içinde bulunduğu en az nüfusa sahip il Belediyeleri arasında yer alan 6 il Belediyesinin esnaflardan ve iş yerlerinden almış olduğu gelir ücret tarifelerindeki ortak kalemlerin kıyaslanması tablosu ile bu tablonun rapor ve değerlendirme ön çalışmasını ilimiz kamuoyuna ve kıymetli esnaflarımızın bilgilerine, kanaat ve takdirlerine arz ederiz. Birliğimiz Odalarımızın üst kuruluşu olup, merkez ve ilçe odalarımız ilgili kanun gereğince kendilerine ait iç işleyişleri bakımından devletin belirlediği yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve kararlara bağlı olarak hizmet vermektedirler. Birliğimize bağlı kurumların hiçbiri Belediyelerimiz gibi kendi meclislerinde kararlar alabilen ve iç işleyişte kredi, harç, fatura aidat gibi ücretlerde yasaların ve bakanlıkların belirlediği ücretlerin yer yer dışına çıkabilen özerk bir işleyişe sahip değillerdir. Bizler ise bu konularda aracı olan ve sizlerin sesi olmak için hizmet veren kurumlarız. Takdir edersiniz ki bizim de yapabileceklerimiz sınırlıdır ve maalesef karar vericiler ya da yasa koyucular bizler değiliz. Esnaf ve Sanatkârlarımızın sesi olmak, onları temsilen yerel yönetimlerden taleplerde bulunurken dahi sanki bu talepleri şahsımız için istiyormuşuz gibi Belediye gibi kurumların itirazlarının yanı sıra bir de temsil görevimizi yaparken kişiselleştirilmeye dönük yaklaşımlara da çokça maruz kalmaktayız.Bilindiği üzere esnaf ve sanatkârlarımız iş ve ticaretleri kapsamında devlete ve Belediyelere harç,fatura, vergi gibi ücretler ödemektedirler. Pandemi başından beri esnaf ve sanatkârlarımıza hükümetten, Devletten ilimiz yerelinde de Valilikten, kaymakamlıklardan ve belediyelerden destek ve taleplerde bulunmaktayız. Nasıl ki esnaflarımız için devletten kredi, vergi, sigorta vb. borçların alınmaması ertelenmesi, faizsiz kredi verilmesi, kira, gelir ve ciro kaybı gibi nakdi yardım talebinde bulunuyorsak belediyelerden de çeşitli taleplerde bulunmamız hizmet, görev ve sorumluluklarımızın gereğidir. Belediye esnaf ve sanatkârlarımızdan iş yeri açma ruhsatı, rüsum, işgaliye, kira, su, atık su, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, minibüs hat Devri, taksi hat devri, depozito, tabela, reklam, eğlence vergisi, minibüs vize ücreti, taksi vize ücreti, ceza ve gecikme zammı vb. en az 18 gelir kalemlerinden emsal iller arasında daha yüksek ücret almaktadır. Böyle zor günlerde bunları görmemezlikten gelerek esnaf ve sanatkârlarımıza yardımda bulunulmamasını kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunmazsak görevimizi eksik yapmış oluruz. Hiçbir muhatap kurumla bu sebeple şahsi bir sürece girmek gibi bir niyetimiz yoktur ve ne yapıyorsak temsil ettiğimiz esnaf ve sanatkârlarımız ile onların geçindirmek zorunda oldukları aileleri ile yanlarında çalışan işçi ve emekçilerimizin refahı, hakları ve menfaatleri için yapıyoruz.Biz istiyoruzki ilimiz ekonomisi için ve ilimiz esnafının, çalışanların pandemi boyunca kısmi ve tam kapanma süreçlerinde yaşamış oldukları zorluklara karşı tüm STK’larımız ve Yerel Yönetimlerimizle ortak akıl, dayanışma ve birlik ruhuyla birleşelim ve sorunlara çözümleri ortak üretmeye çalışalım.Kentimizin sahip olduğu kültür, inanç, gelenekler ve tarihsel miras da dayanışmayı ve birlik olmayı öğretmiştir.

Covıd-19 salgınının tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte DSÖ’nün Pandemi ilanından bu yana geçen bir yılı aşkın süre içinde salgınla mücadelede halkımız ile esnaf ve sanatkârlarımız bir yandan koronavirüsle mücadele ederken diğer yandan salgın yönetimi kapsamında özellikle kısmi ve tam kapanma kararlarının alındığı süreçlerde uygulanan tedbirler sebebiyle ekonomik olarak büyük sıkıntılarla mücadele ettiler, etmeye devam ediyorlar.Öncelikle koronavirüse yakalanan tüm hemşerilerimize şifa, hastalık sebebiyle kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim.Öte yandan hayatın devam ettiği gerçekliğinden hareketle temel ihtiyaçların giderilmesi, faturaların, kredilerin ve çeşitli borçların ödenmesi gibi zorunlu geçim sorunlarımız da eş zamanlı olarak devam etmektedir. Kapanma süreçlerinden ekonomik olarak en fazla etkilenen kesimlerin başında özellikle her meslek dalından esnaf ve sanatkârlarımız ile toplu ulaşımın sağlanması alanında hizmet verenotobüsçülerimiz, minibüsçülerimiz, okul öğrenci servislerimiz ve taksicilerimiz gelmektedir.Bu bağlamda pandemi başından beri Tunceli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak gerek Konfederasyonumuz aracılığı ile devletle, gerekse yerel düzeyde ilimiz Valiliğiyle, İlçe  Kaymakamlıklarıyla, yerel yönetimlerle, ilgili ve yetkili diğer kurumlarla ilimiz genelinde esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarına ve taleplerine çözüm üretilmesi konusunda alanımız ve yetkimiz dâhilinde olan tüm hususlarda üzerimize düşen görev ve sorumlulukları fazlasıyla yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz.Covid-19 salgın süreci çalışmalarımız kapsamında;

GENELDE;

-Esnaf ve Sanatkârlarımızın sorunlarına dönük talep ve beklentileri için merkezi düzeyde Ankara’da Konfederasyonumuzun genel merkezinde gerçekleştirilen toplantılara düzenli olarak iştirak ederek esnaf ve sanatkârlarımızın temsilen tespitini yaptığımız sorunları, talepleri, destek ve yardımlar ile beklentileri konusunda her zaman sesleri olduk.

- Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla kullandırmış olduğumuz kredilerin; ilk 3 ay faizsiz olarak, İkinci 3 ay faizli olarak, üçüncü 6 ay ise faizli olmak üzere toplamda 1 yıl ertelenmesi sağlandı.

-BAĞ-KUR pirim borcunu ödememiş esnaf ve sanatkârlarımıza 1 yıl boyunca sağlık hizmeti sağlandı.

-Birikmiş pirim borcunu ödemeyen ve emekliliğini hak etmiş esnaf ve sanatkârlarımız için kamu bankalarıyla anlaşmalar yapılarak emekli olmaları sağlandı.

-Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, sosyal güvenlik primleri, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı işsizlik sigortası primleri, trafik cezaları ve diğer idari para cezaları ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları, belediyelere olan su, atık su, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri, yıllık oda aidatları, SGK primleri, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı işsizlik sigortası primleri, icraya düşmüş krediler dâhil kamunun tüm alacaklarının yapılandırılması sağlandı.

-Çeki, senedi protesto olmuş kefalet ve teminat bulunmayan mağdur durumdaki esnaf ve sanatkarlarımıza 25 bin TL işletme kredisi 6 aylık ödemeli 36 ay vadeli olmak üzere yıllık 4.5 faiz oranıyla kredi sağlandı.

-Esnaf ve sanatkârlarımızın yanlarında çalışan işçilerin işten çıkarılmaması için kısa çalışma ödeneği

sağlandı.

-Yeni işyeri açmak isteyen esnaflarımıza KOSGEB’den geleneksel ve ileri girişimcilik programı kapsamasında 5 bin kuruluş desteği, kişi başına 5 bin ile 20 bin TL yılsonu performans desteği, işletmenin sermaye ihtiyacı için 50 bin ile 70 bin TL düşük faizli kredi desteği sağlandı. Ayrıca imalat ve üretim yapan mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin TL’ye kadar 3 yıl ödemesiz, 4’er aylık dönemlerde 6 eşit taksitle 5 yıl vadedeli destek kredisi başlatıldı.

-Odamıza kayıtlı tüm üyelerimize 200 bin TL aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödemeli 60 ay vadeli olmak üzere yıllık 4.5 faiz oranıyla işletme kredisi sağlandı.

- Basit usule tabi esnaf ve sanatkârlarımıza 1 yıl boyunca vergi muafiyeti getirildi. Gelir veya basit usule tabi esnaf ve sanatkârlarımıza gelir kaybı desteği, kira desteği ve ciro kaybı desteği sağlandı.

-Yine katılım sağladığımız son toplantıda alınan kararlar neticesinde Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’a Konfederasyon Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken tarafından 12 maddeden oluşan; Esnaf ve sanatkârlarımız için gelir vergisi ve stopaj muafiyeti sağlanması, elektrik, su, doğalgaz faturalarının geçici olarak devlet tarafından ödenmesi, tüm mesleklerde iş ve ticaret yapan esnaf ve sanatkârlarımıza ve yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi ve SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, esnaf ve sanatkârlarımızın tüm borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi, pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya düşen ve yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkârlarımıza yeni bir yapılandırma hakkı tanınması, ticari araçların almış oldukları akaryakıttan ÖTV ve KDV indirimi sağlanması, risk altında olan esnaf ve sanatkârlarımıza Covid- 19 aşısında öncelik tanınması, kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek yeni başvurulara imkân tanınması, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamı dışında bulunan iş yerlerine nakdi destek yardımı yapılması talepleri sunulmuş olup açıklanan pakette birçoğuna yer verilmiştir.

YERELDE;

-Pandemi başından beri esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını yerinde görüp tespitini eksiksiz yapabilmek için il, ilçe, kasaba ve köylerimizde bulunun tüm esnaflarımızın iş yerlerini ziyaret ederekbire bir görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler sırasında tespit edilen sorunlar, ihtiyaç ve talepler ilimizde Valilikle ve Belediye ile ilçelerimizde kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerimizle gerçekleştirilen görüşmelerde iletilerek çözüm için taleplerde bulunulmuştur. Bu çalışmalarımız neticesinde Valilik, kaymakamlıklar, il ve ilçe belediyeleri çeşitli yardımlarda bulunmuştur. Gerekli destek ve yardımların yapılması için bundan sonrada özverili bir şekilde çalışmalarımız devam edecektir.-Salgın yönetimi alanında yayınlanan genelgeler ile ilimiz Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararları anında Esnaf ve Sanatkârlarımıza en doğru şekilde aktararak iş ve çalışma kolaylığı sağladık. Gerek yazılı gerek sözlü olarak kurumsal danışmanlık hizmetlerini çok aktif bir şekilde sunarak tedbirlerin tam ve doğru uygulanması için gerekli tüm çalışmaları yaptık. Bu sayede zaten zor durumda olan esnaf ve sanatkârlarımızın yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalmamasını sağladık.

-Pandemi başında Valilik tarafından oluşturulan salgın denetimi ve tedbirleri çalışmalarında yer alarak, çalışmaları yakından takip edip esnaf ve sanatkârlarımızın hak ve menfaatlerini kurumsal dayanışma ve işbirliği içinde en üst düzeyde temsil ettik.

-Esnaf ve Sanatkârlarımıza ait iş yerlerinin denetiminde İlimiz Salgın Denetim Ekibi içinde yer alarak birebir bilgilendirme çalışmaları yaptık. Ayrıca kurmuş olduğumuz sosyal medya hesaplarımız, whatsapp gruplarımız ve telefonlar üzerinden düzenli olarak bilgilendirme çalışmalarımıza devam ederek esnaflarımızın tüm sorunlarına ve ihtiyaçlarına yetkimiz ve hizmet alanımız kapsamında 7/24 saat cevap olmaya çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.

-Kurumumuz kısmi ve kapanma kararlarının alındığı süreçlerin hiçbirinde kapanmaya gitmeyerek tüm risklere rağmen personellerimiz mesai saatleri içinde özveriyle esnaflarımıza gerekli mesleki hizmetleri sunmuş ve herhangi bir aksaklığa mahal vermeden görevlerini yerine getirip, getirmeye de devam etmektedirler.

-Pandemi başından beri Yönetim Kurulumuz büyük bir özveriyle çalışma ve hizmetlerini eksiksiz sürdürmüş, gerçekleştirdiği toplantılarda almış oldukları kararlarla esnaf ve sanatkârlarımıza eksiksiz ve doğru bir şekilde hizmet etmişlerdir. Esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını çözmek ve mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak için başta İl Valiliğimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma ve işbirliği içinde çalışmalarımız devam etmektedir.

-Pandemi ile mücadelede toplu ulaşım araçlarımız, ticari taksilerimiz ile esnaflarımıza ait iş yerlerimizin daha sağlıklı ve daha hijyenik olması amacıyla gerek esnaflarımızın gerek halkımızın sağlığını koruyarak daha güvenli hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımız kapsamında kurumumuzca dezenfeksiyon makineleri ve teçhizatı alınarak tüm iş yerini dezenfekte etme çalışmalarımız devam etmektedir.

-Valilik ile yapmış olduğumuz çalışmalarda kısıtlamadan muaf olmayan meslek kollarındaki kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, kafe, kafeterya, çay ocağı, okul kantinleri, öğrenci servisleri, yöresel sanatçılarımız, toplu taşıma araçlarını işleten esnaf ve sanatkârlarımızın oda kayıtları üzerinden bilgileri liste halinde Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan’a sunulmuştur. Sayın Valimizin talimatlarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinde yapılan sosyal durum incelemesinde durumu uygun bulunan esnaf ve sanatkârlarımıza 3’er defa nakdi yardım yapılmıştır.

- Sayın Valimizin başkanlığında bazı meslek kollarından esnaflarımızla yapılan toplantılarda esnaf ve sanatkârlarımızın dile getirdiği belirli sorunlara çözüm sağlanmıştır.

-Kısmi ve Tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf olan üretim, imalat, tedarik, lojistik, gıda, nakliye, inşaat, ulaşım, enerji, temizlik, akaryakıt, servis vb. meslek kollarında çalışan esnaf ve sanatkârlarımızın ticari hayatlarının aksamaması için İl Valimizden talep etmiş olduğumuz ve kendisinin de büyük bir duyarlılık örneği göstererek onay vermiş olduğu izin sayesinde odamız tarafından ‘Geçici Görev Belgesi’ düzenlenmiş ve sorunsuz bir şekilde ilimizde ticari hizmet akışının devamlılığı sağlanmıştır.

-İlçe Kaymakamlıklarıyla yapmış olduğumuz çalışmalarda tespit etmiş olduğumuz ilçe esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını ve taleplerini ilçe Kaymakamlarımıza ilettik ve çok mağdur durumda olan esnaf ve sanatkârlarımız için destek ve yardım talep ettik. Kaymakamlıklarımız büyük bir duyarlılık göstererek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden imkânlar dâhilinde bu taleplere dönük yardımlarda bulunmuşlardır.

-Merkez ve ilçe belediyelerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde merkez ve ilçe esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını doğrudan aktararak, geçirmekte olduğumuz bu zor süreçlerde destek ve yardımlarda bulunmalarını talep ettik. Bazı ilçe belediyelerimiz küçük esnaflarımızdan alış veriş yapmak şartıyla; taksi işleten esnaflarımıza kişi başına 300 litre akaryakıt ile 1000’er lira alış veriş çeki desteği, kadın, erkek kuaför salonu işleten esnaflarımıza kişi başına 2000’er lira alışveriş çeki desteği, kantin işleten esnaflarımıza kişi başına 2000’er lira alışveriş çeki ile 1 ton kömür desteği, kahvehane, kıraathane, işleten esnaflarımıza kişi başsına 2000’er alışveriş çeki desteği, kadın esnaflarımıza 1000’er lira alışveriş çeki ile 1 ton kömür desteğinin yanı sıra, kira ile su faturaları desteği ve çeşitli sosyal yardımlarda bulunmuşlardır.

KIYMETLİ ESNAF KARDEŞLERİM VE SAYGIDEĞER HALKIMIZ;

Pandemi başından beri il belediyemizle de yakın çalışmalar içinde bulunarak esnaf ve  sanatkârlarımızın sorunlarına çözüm arayışlarımızı birlik beraberlik ve dayanışma içinde sağlamaya çalıştık. Ancak tüm görüşmelerimizden gerek yazılı gerek sözlü olarak olumlu bir katkı ve destek bulamadık. İl belediyemiz esnaflarımıza yardım etmediği gibi yıllardan beri büyük paralar ödeyerek şehir içi toplu ulaşım hatlarını işleten minibüsçü esnaflarımızın hatlarını ellerinden alarak belediyenin mülkü yaptı. Daha sonra bu hatları ihale yoluyla minibüsçü esnafına kiraya verip karşılarında düşük ücret ve fazla sefer çalışmalarıyla rekabete başladı. Pandemi nedeniyle çalışmayan minibüsçü esnafından kira alındı. Çok zor günler geçiren ve mağdur duruma düşen esnaf ve sanatkârlarımız için özel mülk sahiplerinden, belediyelerden ve kamuya ait işyerlerinden kira alınmaması için basın ve sosyal medya üzerinden kampanya başlattık. Belediyemize talebimizi yazılı olarak gönderdik fakat istemiş olduğumuz destek reddedilerek katkıda bulunulmadı. Bazı özel mülk sahipleri, kamunun belli kurumları ve ilçe belediyelerimiz katkı ve desteklerini sundular. Daha sonra İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında yasal zorunluk olarak belediye 3 aylığına kiranın %50’sini almayarak kendi yardımseverliği, katkısı ve desteği gibi gösteremeye çalışmıştır. İlimizde bazı restoranlar pandemiden önce yöresel sanatçılarımızla canlı müzik yapmaktaydı. Pandemi başından beri yaklaşık bir buçuk yıldır kapalı olan bu işletmelere ödeme tebligatı çıkartılarak işletme sahiplerinin tüm itirazlarına rağmen eğlence vergisi tahsil edilmeye çalışılmıştır. Keza aynı şekilde kapalı olan internet kafelerden işletme sahiplerinin tüm itirazlarına rağmen eğlence vergisi alınmaya çalışılmıştır. 81 il içinde kendi imkânlarıyla çeşitli illerde rüsum ücreti ödeyerek yaş sebze ve meyve getirip iş yerlerinde satan esnaflarımızdan haksız yere ikinci rüsum ücreti alan tek belediye bizim belediyemizdir. TÜİK verilerine göre ilimizin de içinde bulunduğu en az nüfusa sahip il belediyeleri arasında esnaftan ve halktan alınan gelir ve ücretlerde tarifelerinde en yüksek tarifeyi uygulayan il belediyesi bizim belediyemizdir. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kafeterya, kahvehane, kıraathane, çay ocağı, lokanta, restoran, pastane, fırın, yufka, kasap, bay kuaför, bayan kuaför ve güzellik salonları işleten esnaflarımıza günün koşullarına uygun ve hayat standartı gözönüne alınarak çevre illere göre yılda bir verdiğimiz ücret tarifelerinin tamamına, Belediyemiz halkımız yoksuldur gerekçesiyle (17 Kuruşluk, 25 Kuruşluk artışa) sürekli olarak itiraz edip Valiliğe bildirimde bulunurken Valilik ilgili kanun gereğince yaptığı incelemeler sonucunda komisyon marifetiyle verdiğimiz tarifeye onay vermiştir. Tunceli Belediyesi yerel esnaflarımızın 17 kuruş, 25 kuruş ücret artışına karşı esnafımız halktan değilmiş gibi halkımız üzerinden yoksulluk ve mağduriyet siyaseti yaparken öte yandan halktan ve esnaftan çevre illerin ve en az nüfusa sahip il belediyelerininarasında hiçbir belediyenin almadığı en yüksek ücretleri sesiz sedasız alan tek belediyedir. Pandemi başından şu zamana kadar Esnaf ve Sanatkârlarımızdan, Belediyeye ödedikleri harçlar, faturalar ve vergi ödemelerinin çok fazla geldiği ve hiçbir erteleme, öteleme ve indirimin yapılmadığı yönünde git gide artan şikâyetler doğrultusunda İlimiz merkez Belediyesi ile benzer işleyişe sahip olan ve TÜİK verilerine göre Tunceli ilimizin de içinde bulunduğu en az nüfusa sahip il Belediyeleri arasında yer alan 6 il Belediyesinin esnaflardan ve iş yerlerinden almış olduğu gelir ücret tarifelerindeki ortak kalemlerin kıyaslanması tablosu ile bu tablonun rapor ve değerlendirme ön çalışmasını ilimiz kamuoyuna ve kıymetli esnaflarımızın bilgilerine, kanaat ve takdirlerine arz ederiz.

Değerli Esnaflarımız ve Halkımız;Birliğimiz Odalarımızın üst kuruluşu olup, merkez ve ilçe odalarımız ilgili kanun gereğince kendilerine ait iç işleyişleri bakımından devletin belirlediği yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve kararlara bağlı olarak hizmet vermektedirler. Birliğimize bağlı kurumların hiçbiri Belediyelerimiz gibi kendi meclislerinde kararlar alabilen ve iç işleyişte kredi, harç, fatura aidat gibi ücretlerde yasaların ve bakanlıkların belirlediği ücretlerin yer yer dışına çıkabilen özerk bir işleyişe sahip değillerdir. Bizler ise bu konularda aracı olan ve sizlerin sesi olmak için hizmet veren kurumlarız. Takdir edersiniz ki bizim de yapabileceklerimiz sınırlıdır ve maalesef karar vericiler ya da yasa koyucular bizler değiliz. Esnaf ve Sanatkârlarımızın sesi olmak, onları temsilen yerel yönetimlerden taleplerde bulunurken dahi sanki bu talepleri şahsımız için istiyormuşuz gibi Belediye gibi kurumların itirazlarının yanı sıra bir de temsil görevimizi yaparken kişiselleştirilmeye dönük yaklaşımlara da çokça maruz kalmaktayız.Bilindiği üzere esnaf ve sanatkârlarımız iş ve ticaretleri kapsamında devlete ve Belediyelere harç,fatura, vergi gibi ücretler ödemektedirler. Pandemi başından beri esnaf ve sanatkârlarımıza hükümetten, Devletten ilimiz yerelinde de Valilikten, kaymakamlıklardan ve belediyelerden destek ve taleplerde bulunmaktayız. Nasıl ki esnaflarımız için devletten kredi, vergi, sigorta vb. borçların alınmaması ertelenmesi, faizsiz kredi verilmesi, kira, gelir ve ciro kaybı gibi nakdi yardım talebinde bulunuyorsak belediyelerden de çeşitli taleplerde bulunmamız hizmet, görev ve sorumluluklarımızın gereğidir. Belediye esnaf ve sanatkârlarımızdan iş yeri açma ruhsatı, rüsum, işgaliye, kira, su, atık su, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, minibüs hat Devri, taksi hat devri, depozito, tabela, reklam, eğlence vergisi, minibüs vize ücreti, taksi vize ücreti, ceza ve gecikme zammı vb. en az 18 gelir kalemlerinden emsal iller arasında daha yüksek ücret almaktadır. Böyle zor günlerde bunları görmemezlikten gelerek esnaf ve sanatkârlarımıza yardımda bulunulmamasını kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunmazsak görevimizi eksik yapmış oluruz. Hiçbir muhatap kurumla bu sebeple şahsi bir sürece girmek gibi bir niyetimiz yoktur ve ne yapıyorsak temsil ettiğimiz esnaf ve sanatkârlarımız ile onların geçindirmek zorunda oldukları aileleri ile yanlarında çalışan işçi ve emekçilerimizin refahı, hakları ve menfaatleri için yapıyoruz.Biz istiyoruzki ilimiz ekonomisi için ve ilimiz esnafının, çalışanların pandemi boyunca kısmi ve tam kapanma süreçlerinde yaşamış oldukları zorluklara karşı tüm STK’larımız ve Yerel Yönetimlerimizle ortak akıl, dayanışma ve birlik ruhuyla birleşelim ve sorunlara çözümleri ortak üretmeye çalışalım.Kentimizin sahip olduğu kültür, inanç, gelenekler ve tarihsel miras da dayanışmayı ve birlik olmayı öğretmiştir.

Yorumlar (3)
Vatandaş 6 gün önce
Vatandaşa hizmet için kullanılan belediye bütçesini esnaf niye vergiden muaf olacak? Vatandaşa sordunuzmu? Akp'nin büyük şirketlerin vergisini silip Kyk borcu olan öğrenciyi icraaya vermesinde bir farkı olmaz. Benden vergi alınacak ama esnaftan alınmayacak! Oldu paşam. Kulak arkasıda verelim mi?
Vatandaş 6 gün önce
Belediye o vergiyi toplamazsa iki elim yakalarında olur. Benden vergi alınacak sizden alınmayacak öylemi? İktidara sesi çıkmayan kendi çöplüğünde ötmeye kalkıyor. Sana destek diye kredi dayatıyorlar bundan ala aşağılama mı olur!
Yorumsuz... 5 gün önce
Bazıları utansin kira ödemesini günü gününe isteyen vermeyen esnafa gecikme zammı uygulayan kobilere destek olmayan işten çıkarılmak zorunda bırakılan emekçi insanları görmezden gelen bu yönetime yazıklar olsun
14
açık
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 5232 1176
Bugün 1026 376
Toplam 1579927 71665
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30