Ovacık’ta “Foto Maraton” başladı

İlçenin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini geleceğe taşımak amacıyla Ovacık Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Ovacık Foto Maratonu başladı.

Gündem 26.05.2018, 12:30 26.05.2018, 12:30
4226
Ovacık’ta “Foto Maraton” başladı

23 Mayıs tarihinde başlayan ve dört gün sürecek olan foto maratona, Dersim dışında, Türkiye’nin birçok şehri ile yurt dışından 200’e yakın kişi katılıyor.

Maraton kapsamında, dışarıdan gelen katılımcılar tarafından Munzur Vadisi’nde çevre temizliği yapılacak. Yine her akşam jüri üyeleriyle fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerine söyleşiler gerçekleştirilecek.

 Yarışmanın içeriği ve şartnamesi şöyle:

“1.OVACIK

FOTOĞRAFÇILAR BULUŞMASI

VE

FOTO MARATONU” ŞARTNAMESİ

 1. Foto Maratonun Adı:

Bölgenin en zengin flora ve faunasını bünyesinde barındıran ve Tunceli-Ovacık arasında uzanan Munzur vadisi boyunca 42.000 hektarlık bir alan 1971 yılında Milli Park olarak ilan edilmiştir. Türkiye’nin en büyük milli parklarından biri olan “Munzur Vadisi Milli Parkı” kent merkezine 8 km. uzaklıktan başlayıp, vadi boyunca Munzur Gözelerine kadar uzanmaktadır. Bu bölgenin milli park olarak ilan edilmesinde etken olan veriler, başta zengin ve temiz akarsu kaynakları ve gözeler olmak üzere zengin doğal veriler, endemik bitki türleri ve yöreye özgü hayvan türleri ile zenginleşen bitki örtüsü ve yaban hayvan varlığıdır.

Ovacık ilçemiz şehir merkezine yaklaşık 60 km uzaklıktadır. Munzur Suyu ile birlikte devam ederek ilerleyen ve Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan eşsiz doğa manzaralarıyla ve yaban hayatının her çeşidinin bulunduğu vadi, gözelere kadar size eşlik edecektir. Burayı milli yapan etkenler; akarsu zenginliği, endemik bitkilerin varlığı ve yaban hayatıdır. 42.000 hektarlık bir alanda oluşan bu vadi 1518 bitki örtüsü 227 endemik bitkisi ve doğal hayatıyla eşsiz bir habitat örneğidir. Bu milli parka gittiğinizde hayatınızda ilk defa ismini dahi bilmediğiniz bitkiler göreceksiniz. Ayrıca birçok yerde göremediğiniz hayvanları göreceksiniz.  Bu vadinin muhteşem manzarasına büyüleyeceksiniz.

Bu çerçevede Ovacık belediyesi olarak 24-25-26-27 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceğimiz Foto Maratona tüm fotoğraf severleri ve doğa tutkunlarını bekliyoruz.

2. Düzenleyen Kurum:

    Tunceli Ovacık Belediyesi       

 3. Amaç

 

Bölgenin Ve Tunceli’nin örnek ve güzide ilçelerinden biri olan Ovacık’ın tarihi ,turistik yönlerinin, doğal güzelliklerinin, el sanatlarının, zanaatkarlarının, kentte yaşamın;  kısaca Kente dair  her şeyin fotoğraflarıyla nitelikli ve sanatsal  bir görsel bellek oluşturmak;  Ovacık’ın tanıtımına katkı sağlamak; yarışma yoluyla üretilen eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak; farklı şehirlerden gelecek fotoğraf severlerle buluşturmak, kaynaştırmak ve bu sayede fotoğraf sanatının tanıtılmasına, yaygınlaşmasına katkıda bulunmak; yerel halkta fotoğraf sanatına ilgi / farkındalık oluşturmak ve foto maraton sonucunda seçilen eserleri Ovacık   Belediyesi fotoğraf arşivine kazandırmaktır.

 4. Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

5. Genel Katılım Koşulları

5.1 “Ovacık Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu” 24-25-26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Yarışmaya katılacak fotoğrafların Ovacık ilçesi sınırları içerisinde, şartnamenin “Foto Maraton Takvimi ve Programı’’ başlıklı bölümünde belirtilen tarihler ve saatler arasında çekilmiş olması gerekmektedir.

5.2 Foto maratona, Seçici Kurul Üyeleri, Düzenleme Kurulu Üyeleri, Yarışma Sekreterleri ve bu kişilerin birinci derece yakınları ile Düzenleme Kurulu’nca organizasyonda görevlendirilecek kişiler katılamazlar. Yarışma bu maddede belirtilen kişiler dışında, 18 yaş üzeri tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

5.3 Yarışma katılım ücretsizdir.

5.4 Her bir katılımcı yarışmaya en fazla 5 (beş) adet fotoğraf ile katılabilecektir.

5.5 Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır.

5.6 Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto maraton boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.

5.7 Katılımcılar fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle sorumludur. Katılımcılar kayıttan önce bellek kartlarını boşaltmalıdır. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir. Katılımcıların foto maraton süresince kullanacakları hafıza kartlarının marka ve seri numaraları okunabilir olmalıdır. Kayıt sırasında kayıt sorumlusu tarafından katılımcının fotoğraf makinesi ile çekim yapılacak ve çekim numarası kayıt formuna işlenecektir.

5.8 Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksine davrananlar yarışmadan diskalifiye edilecektir.

5.9 Yarışmaya başkasının fotoğrafını teslim eden, teslim ettiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan ve/veya kendisine ait fotoğrafı bu amaçla başkasına kullandıran kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır ve fotoğraf yarışmadan diskalifiye edilir.

5.10 Katılımcılar teslim ettikleri fotoğrafların şartnamede belirtilen süreler içerisinde Ovacık Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonunda çekilmiş olduğunu ve basit müdahaleler dışında müdahale etmediğini kabul etmiş sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlara kural ihlali işlemi uygulanır.

5.11 Kural ihlali yapan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Yalnızca ödül gurubunda boş bırakılan ödül sıralaması kaydırma yapmak suretiyle yeniden belirlenir (bu durumda Jüri değerlendirmesindeki puanlamaya müracaat edilir) Fakat yarışma sonrası satın alma yapılacağı için sergileme sıralamasında değişlik ve ilave yapılmayacaktır.

5.12 Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktırlar.

6. Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar

6.1 Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Ovacık Belediyesi’ne, yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ovacık Belediyesi’ne izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Ovacık Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır.

6.3 Ovacık Belediyesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Ovacık Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmiş sayılır.

6.4 Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

6.5 Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Ovacık Belediyesi ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.

6.6 Foto maraton sonucunda ödül (derece, mansiyon) alamayan ve sergilenmeye hak kazanamamış fotoğraflardan biri veya birkaç tanesi, Ovacık Belediyesi tarafından gerek görüldüğü takdirde, fotoğraf sahibine sergileme bedeli kadar (250.- TL) bir satın alma bedelinin ödenmesi kaydı ile satın alınarak Ovacık Belediyesi’nin fotoğraf arşivine kazandırılacaktır ve bu fotoğraflar için de yukarıda belirtilen hak ve koşullar geçerli olacaktır.

7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi

7.1 Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile işaretlenecektir

7.2 Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası verilmelidir (Örnek: 025-1,025-5)

7.3 Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.

7.4 Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

7.5 Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.

7.6 Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmak koşuluyla basit müdahaleler kabul edilecektir. Fotoğraf, orijinal yapısı bozulmayacak oranda kadrajlanmış ve fotoğrafın kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış olabilir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır.

7.7 Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) ve cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar ve belgesel nitelik taşıyacağı için fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Panoramik fotoğraflar kabul edilecektir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır.

7.8 Seçici Kurul 6.6 ve 6.7 no’lu maddelerde belirtilen şartlara uymayan fotoğrafları açıklama yapmadan yarışma dışı bırakabilir. 6.6 ve 6.7 no’lu maddelerde belirtilen durumlar hususunda, seçilecek fotoğraflara itirazlar olması halinde Seçici Kurul’un kanaati esastır.

7.9 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında. Fotoğraflar baskıya uygun olmayan boyutlarda crop/ kesme yapılmamalıdır.Yaklaşık olarak 30*45 3545*5315 gibi ) Aşırı kroplanmış fotoğraflar  diskalifiye edilecektir.. Fotoğraflar RAW Formatları ile beraber teslim edileceğinden katılımcıların RAW+JPEG çekim yapmaları önerilir. RAW  ( Ham)  hali olmayan fotoğraflar teslim alınmayacaktır.

7.10 Fotoğraf teslimi 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat 12.00‘de kesinlikle sona erecektir.

8. Diğer Hususlar

8.1 Başvurular, organizasyonun belirleyeceği kayıt kabul yerinde alınacaktır. Kayıt kabul yeri yarışmacılara duyurulacaktır.

8.2 Düzenleme Kurulu, etkinlik sırasında elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli gördüğü durumlarda program akışında değişiklikler yapabilir ve yine elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunlardan dolayı Foto Maratonun ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, program akışı değişikliği ve erteleme gibi durumlarda uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

8.3 Yarışma sonuçları Ovacık Belediyesi web sitesinden, Ovacık Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu facebook sayfasından duyurulacaktır. Ödül alan eserler sosyal medya (Facebook, instagram, twitter) hesaplarında yayınlanacaktır.

8.4 Yarışma sonucunda ödül ve sergileme alan eserlerden oluşan bir sergi açılacak ve organizasyonun belirleyeceği ileri bir tarihte sergi açılışı ve ödül töreni birlikte yapılacaktır. Sergi açılışı ve ödül töreni programı katılımcılara beyan ettikleri iletişim bilgileri ve sosyal medya aracılığıyla duyurulacaktır.

8.5 Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek, sistemden silinecektir.

8.6 Şartnamede belirtilen ödül, sergileme ve satın alma bedelleri yarışma sonuçları açıklandıktan en geç 2 (İki) ay sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

8.7 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve Jüri üyelerinin kararları geçerlidir. Katılımcılar yarışmaya katılmakla bu maddeleri ve çıkabilecek kararları kabul etmiş sayılırlar.

8.8 Katılımcılar; “1.Ovacık Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu”na kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

9. Konaklama

Otel, pansiyon vb. yerlerde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır.

10. Foto Maraton Takvimi ve Programı

• 24 Mayıs Perşembe

Başvuru Kabul : 09.00 – 15.00

Fotoğraf Teslimi :             09.00 – 20.00

• 25 Mayıs Cuma

Başvuru Kabul : 09.00 – 15.00

Fotoğraf Teslimi :             09.00 – 20.00

• 26 Mayıs Cumartesi

Başvuru Kabul :                 09.00 – 15.00

Fotoğraf Teslimi :             09.00 – 20.00

• 27 Mayıs Pazar

Fotoğraf Teslimi :             08.00 – 17.00

11. Ödüller/Sergileme-Satın Alma

• Eş değer Ödül (3 Adet): 4000 TL

• Mansiyon (5 Adet): 1000 TL

• Sergileme (30 adet): 250 TL

• Satın Alma 250 TL (Organizasyonun belirleyeceği sayıda)

ovacik-belediyesi-tarafindan-1-(4).jpg

Yorumlar (3)
parçalı bulutlu
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 4325 1074
Bugün 3407 957
Toplam 836446 44993
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 19 40
3. Leicester City 19 38
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 17 32
8. Arsenal 20 30
9. Aston Villa 17 29
10. Chelsea 19 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 20 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13
google.com, pub-9896894819952872, DIRECT, f08c47fec0942fa0