banner14

Hani, dinlendirilecekti!

Pülümür İlçesi’nde bu yıl İl Mera Komisyonu kararıyla dinlendirilmesi gereken Hel Dağı Yaylası’na kaçak şekilde binlerce hayvanın götürülmesi, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, il genel meclis üyeleri, muhtarlar, arıcılar ve vatandaşlar tarafından protesto edildi. 

Gündem 07.07.2021, 14:38
1455
Hani, dinlendirilecekti!

Protesto amacıyla yaylaya çıkan katılımcılar adına açıklamayı Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun okudu.
Pülümür Meralarının hala yorgun olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Müslüm Tosun, “Türkiye’nin 1950’de 37,8 milyon hektar olan bozkır (mera) alanı 2019’da 12,3 milyon hektara kadar düşmüştür. 1950’li yıllardan bu yana bu alanlar, amaç dışı kullanıma açılarak ve plansız bir şekilde otlatma yapılarak mera vasfının kaybolmasına neden olunmuştur” dedi.
MERA, BOZKIR EKOSİSTEMİNİN BİR KULLANIM ŞEKLİDİR
Meranın, bozkır ekosisteminin bir kullanım şekli olduğunu belirten Başkan Tosun, “Bozkır; bitkiler, hayvanlar, kuşlar, böcekler, çeşitli mikroorganizmalar vb binlerce canlı ve cansız varlığın oluşturduğu bir ekosistemdir. Türkiye’de bozkır ekosistemleri, biyoçeşitlilik açısından korumada öncelikli alanlar olarak tanımlanmıştır. Bozkır Ekosistemleri (doğal otlatılan habitatlar, meralar) Türkiye biyoçeşitliliğinin yarısından fazlasını bünyesinde barındırmaktadır. Bu alanları tarıma açma, aşırı otlatma, sanayileşme, madenler, yapılaşma ve benzeri rant yaratma uğruna kaybetmemiz geleceğimizi kaybetmemize neden olacaktır. Bunun yanında bozkır ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi ya da korunmaması, Avrupa'nın Yaban Hayatı Ortamı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) gibi uluslararası sözleşmelere de aykırıdır” diye konuştu.
HAYVANCILIĞA KARŞI DEĞİLİZ
Söylemlerinin hayvancılığa karşı oldukları yönünde algılanmaması gerektiğinin altını çizen Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, “Ama bizler karşı değil tam tersine Türkiye’nin çıkışının tarım ve hayvancılık ile mümkün olacağını düşünmekteyiz. Sadece kaynakların (mera ve orman alanları gibi) sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının doğanın kendisini yenilemesi açısından ne kadar önemli olduğunu, bu yaklaşımları değiştirmediğimizde bu doğal kaynaklarımızı kaybedeceğimizi de biliyoruz” şeklinde konuştu.
İLÇENİN ÖNCELİKLİ GELİR KAYNAĞI ARICILIKTIR
Pülümür’ün öncelikli gelir kaynağının arıcılık olduğunu kaydeden Başkan Tosun, “ Birçok arı üreticisi plansız otlatma sonucu meydana gelen biyolojik çeşitlilikteki azalmadan olumsuz etkilenmektedir. Arıcılık kendi ihtiyacını karşılarken doğada tozlaşmayı sağlayarak biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamaktadır. Bu da meraların (bozkırların) hem bitkisel çeşitliliğini hem de verimini artırdığı için hayvancılığı desteklemektedir. Fakat planlamalar yapılırken bölgedeki arı üreticileri ve potansiyeli dikkate alınmamaktadır. Meralarda (bozkırlardan) sadece büyük ve küçükbaş hayvan sayılarına göre planlamalar yapılmaktadır. Bu tek taraflı yaklaşımdan bir an önce dönülerek, bölgedeki öncelikli geçim kaynağı olan, arı potansiyelini de dikkate alan planlamalar yapılmalıdır.
İlçede mera olarak kullanılan alanların her yıl otlatmaya açılması; hayvan kapasitesinin her yıl 
arttırılması ve belirlenen kapasitenin de çok üzerinde hayvanın getirilmesi; otlatma mevsiminin 
Bölgenin iklim koşullarındaki değişimler dikkate alınmadan belirlenmesi; rotasyon uygulanmaması, 
Pülümür meralarını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır” ifadelerini kullandı. 
HEL DAĞI BÖLGESİ DİNLENMEYE ALINMIŞTI
2020 yılında yapılan basın açıklaması ve yetkililerle görüşmeler sonucunda Pülümür’ün Yorgun 
Meralarının, 2021 yılı Hel Dağı bölgesi otlatma planından çıkarılıp, dinlenmeye alınması kararı verilmişti diyen Başkan Tosun, “Pülümür bölgesindeki tüm meraların dinlendirilmesi talebimize rağmen, sadece Hel Dağı dinlendirilmeye alınmıştı. Bu karar yeterli olmamasına rağmen yine de bizleri sevindirmişti. Fakat şimdi görüyoruz ki dinlenmeye alınma kararı sadece kâğıt üzerinde kalmıştır. Dinlenmeye alınan Hel Dağı’nda kaçak ve hülle yolu ile hayvan otlatması yapıldığına ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların hiçbir şey yapmadıklarına tanık oluyoruz. Yani bu yıl Hel Dağı’nın otlatmaya kapatılmış olmasına rağmen yasal olmayan yollardan otlatmanın yapılması ve bunun yanı sıra Pülümür’ün otlatmaya açılan diğer meralarında ise hayvan sayılarının artması büyük tehlike oluşturmaktadır. Göneli Köyü nüfusuna kayıtlı bir vatandaşın adına hayvanlar devredilerek, üretici gösterilmiş, bu üreticinin mera komisyonu kararı ile Hel Dağı bölgesi dışına çıkarılma kararı alınmış fakat bu karar uygulanmadığı gibi, bu üreticinin üstüne yeni hayvan kayıtları yapılarak yani hülle yapılarak hayvan sayısı arttırılmıştır. Hel Dağı otlatmaya kapatılmasına rağmen usulsüzlük yapan kişiler, bu alanın dışında gösterilen yerlere gitmeyip, Hel Dağ’ında otlatma yapmaya devam etmektedir. İl dışından Kızılmescit ve Karagöl Köylerinden az olan özel mülkiyetler kiralanmış ve kiralanan alanın kapasitesinin çok üstünde hayvan sokulmuştur. 
Yapılan görüşmelerde mera komisyonu Hel Dağı’nın bu yıl dinlenmeye alınıp, ıslah edilmesi için bir
Milyon Türk Lirası bütçe ayrıldığını söylenmiş bizleri umutlandırmıştı. Fakat hayvan otlatılmasının 
dahi engellenemediği bir yerde projenin uygulanıp uygulanamayacağı konusu soru işaretlerini çoğaltmıştır. Bu ülkenin doğal kaynaklarının, yasa-hukuk tanımadan hoyratça yok edilmesine seyirci kalmak, aynı zamanda bu suça ortak olmak anlamına gelmektedir. İlgili kurumların bunun önüne geçebilecek yetkilerinin olduğunu ve bir an önce bunları uygulamaya konulması gerektiğini düşünüyoruz. Yorgun ve tükenmiş Pülümür Meralarının yasal mevzuat ile dinlenmeye alınmasına rağmen, birilerinin yasaları yok sayarak bu alanda otlatma yapmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. 
Gelecekte dünyanın savaşlarla değil açlıkla terbiye edileceği öngörülerine rağmen, ülkemizdeki bu
kadar önemli doğal kaynakların, sorumsuzca ve bilinçsizce kaybedilmesi, ülkenin kaderinin ve 
özgürlüğünün başka ülkelere teslim edilmesi düşündürücü ve üzücüdür. Herkesi bu konuda duyarlı 
olmaya çağırıyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlar bir an önce önlem almak zorundadır. Yasaları çiğneyen 
kişilerin, mağduru oynayarak herkesin geleceği olan bu alanları yok etmesine izin verilmemelidir. 
Mera yasasının devlete verdiği görev doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yönetmektir. Bu 
kaynaklar doğru yönetilmediği takdirde hayvancılığın da devamlılığının olması mümkün değildir. 
Biz yapılan otlatma planlarında bu alanların yalnızca ot deposu olarak görülmekten vazgeçilmesini; 
“Pülümür’ün Yorgun Meralarının” sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik boyutlarının göz önünde bulundurularak yönetim planlarının yapılmasını; mera yasasına ve yönetmenliğine uygun bir şekilde 
de yönetilmesini istiyoruz” dedi.
ORTAK TALEPLER
Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, ilçe sakinlerinin ortak taleplerini şöyle sıraladı:
Dinlenmeye alınan Hel Dağı’ndaki hayvan sürülerinin bir an önce çıkarılmasını ve gerekli yasal işlemin yapılmasını,
Pülümür’ün otlatmaya açılan diğer mera alanlarında belirlenen sayının üzerinde hayvan sokulduğunu biliyoruz. Bunların bir an önce tespit edilip, bunu yapanlar hakkında yasal işlemlerin yapılmasını, 
Önümüzdeki yıl “Pülümür’ün Yorgun Meralarının” hepsinin dinlendirmeye alınmasını, daha sonra da rotasyonlu otlatmaya geçilmesini,
Kızılmescit ve Karagöl köylerinde kiralanan özel arazilerin kapasitesinin çok üstünde alana getirilen hayvan varlığının denetlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,
Otlatma kapasitelerinin sadece keçi, koyun sayısı üzerinden değil mera yönetmenliğinde de yazıldığı şekilde kuzu ve oğlağın da hesaba katılarak belirlenmesini,
Otlatma yapıldığı dönemlerde otlatma planına uyulup uyulmadığının kontrol ekipleri tarafından denetlenmesini,
Pülümür ilçesinin birincil geçim kaynağının arıcılık olduğunu göz önüne alarak kovan kapasitesine göre bölgelerin öncelikle arıcılık için ayrılmasını,
Mera yasası ve yönetmenliğinde belirtildiği gibi Pülümür Belediyesi, muhtarları ve demokratik kitle örgütlerinin mera yönetim birliklerine aktif olarak katılımlarının sağlanmasını ve alınacak kararlarda söz sahibi olmalarını,
Türkiye ve özelinde Pülümür Meralarının, doğru yönetilmesi için günü kurtaran kısa vadeli çözümler değil; uzun vadeli ve sürdürülebilir planlar yapılmasını istiyoruz. Yukarıdaki anlatmaya çalıştığımız sorunların çözülmemesi durumunda yasal ve demokratik haklarımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz.

Yorumlar (0)
23
açık
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 4999 1214
Bugün 1664 537
Toplam 1807153 79168
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0