ÇEMİŞGEZEK ESKİ KAYMAKAMI USULSÜZ İHALEDEN YARGILANACAK!

Çemişgezek İlçesine Bağlı Akçapınar köyünde Çemişgezek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2015 yılında yaptırılan ve o dönem arsa fiyatı hariç 354 bin liraya mal olan mesire alını Dönemin Kaymakamı Harun Kazez tarafından aceleden ihaleye çıkarılarak çok kısa bir süre içinde 160 bin liraya Yusuf Gül isimli Elazığlı bir kişiye satıldığı ve ihalenin itiraz süresinin bitmesi beklenmeden tapusunun da satışı alan kişiye devredildiği ortaya çıktı. Köylüler ihalenin duyurusu olmadan acilen satışında usulsüzlük olduğunu fark ederek valiliğe ve mahkemeye başvurdu. Mahkeme ihaleyi iptal ederken Tunceli valiliği kaymakam hakkında yargılama izni verdi.

Gündem 26.04.2021, 18:24
961
ÇEMİŞGEZEK ESKİ KAYMAKAMI USULSÜZ İHALEDEN YARGILANACAK!

SERHAT OZAN YILDIRIM

Çemişgezek ilçesi Akçapınar Köyü sınırları içinde 5 bin 300 metrekare üzerinde 2015 yılında  Çemişgezek Köylere Hizmet Götürme  Birliği tarafından  354 bin TL'ye yaptırılan Akçapınar köyü mesire alanı 2020 yılı Temmuz ayında Kaymakam Harun Kazez'in isteği üzerine ihale ile satılmasından sonra durumu öğrenen Akçapınar Köyü sakinlerinden Ercan Koçoğlu, Oktay Çeliker, Menderes Demir ve Kahraman Biçkin mesire alanının satış kararının usulüne uygun yapılmadığı, ihale ilanının kimsenin görmeyeceği şekilde yapıldığı ve mesire alanının gerçek fiyatının çok altında yapılarak devletin zarara uğratıldığını  iddia ederek Erzincan Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak ihalenin iptalini istediler.

İdari Mahkeme, ''Mesire alanı gerçek fiyatının altında satılmış ihale usule uygun yapılmamıştır'' diyerek mesire alanının satışını iptal etti

Akçapınar Mesire alanını 160 bin lira ile Yılmaz Gül isimli Elazığlı bir kişiye satışının iptali için Akçapınar Köyü sakinlerinden 4 kişi Erzincan İdare mahkemesine yaptığı başvuruyu esastan görüşen mahkeme 25 Mart 2021'de verdiği kararda mesire alanının gerçek satış bedelinin en az 509 bin lira olması gerekirken 160 bin liraya gerçek değerinin çok altında satıldığı, yine ihale şartnamesi hazırlanmadan ihale yapıldığı ve ihalenin kamu ihale kurumu  tarafından belirlenen ihale şartnamesine göre de yapılmadığına hükmederek satış kararını iptal etti.

TUNCELİ VALİLİĞİ: MESİRE ALANININ GERÇEK DEĞERİ 509 BİN TL, SATIŞ USÜLÜNE UYGUN YAPILMAMIŞTIR

Erzincan İdare Mahkemesi, Çemişgezek ilçesi Akçapınar Mesire alanın satışı ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında  8 Aralık 2020'de aldığı ara karar ile Tunceli Valiliği'ne bir yazı yazarak ihalenin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını, mesire alanının satışının gerçek değerinde yapılıp yapılmadığı ile dava konusu işlem ile ilgili herhangi bir adli ve idare soruşturma olup olmadığı konusunu sordu. Tunceli Valiliği'nin bu konuda gerekli bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesi istendiği, valilik tarafından 14 Ocak 2021'de mahkemeye gönderilen cevap yazısında ''Söz konusu satışı yapılan Akçapınar mesire alanının 377 bin lira olduğu, arsa bedelinin de eklendiğinde  mesire alanının toplam gerçek bedelinin 509 bin TL değerinde olduğu ve değerinin çok altında satışının yapıldığı ayrıca ihalenin de kanunlara aykırı yapıldığı gerekli ihale şartnamesi düzenlenmedi, yine konunun araştırılması için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiği'' belirtildi.

BELEDİYE VE ESNAF VE SANATKARLAR ODASI YETKİ AŞIMI YAPARAK MESİRE ALANININ GERÇEK DEĞERİNİ DÜŞÜK GÖSTERMİŞ

Erzincan İdare Mahkemesi, iptal kararında ''Çemişgezek Kaymakamlığı'nın Akçapınar Mesire alanını satışı ile ilgili olarak Çemişgezek Belediye Başkanlığı ile Çemişgezek Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na resmi yazı yazarak söz konusu satış yapılacak alandaki  taşınmazlar ile ilgili rayiç bedeli istediği, belediye ile odanın mesire alanı için arsa bedeli olarak 150 bin lira değer biçtiği, bu değerin yönetmelikler ile  kanunlara aykırı belirlendiğini belirtti. Mahkeme ayrıca mesire alanının 2015 yılında 354 bin liraya mal olduğu Tunceli Valiliği'nin mesire alanına arsa fiyatı hariç  güncel değer olarak 377 bin lira değer biçtiği, bu nedenle Kaymakamlık, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Çemişgezek Belediyesi'nin kamu idaresinin kanun ve yönetmenlikler ile belirlediği rayiç bedelleri göz önüne almadan yetki aşımı yaparak rayiç bedel belirledikleri ve meslek erbabı bilirkişilerden rayiç bedel alınmadığı tespitine de varıldığı ve yapılan işlem ve değer belirlemelerin hiçbir şekilde  yönetmenlik ve kanunlarda yer almadığı mahkeme kararında  açıkça belirtildiği'' görüldü.

TUNCELİ VALİLİĞİ, SORUŞTURMA AÇTI MÜFETTİŞ İSTEDİ: KAYMAKAMIN YARGILANMASI İÇİN İZİN VERİLDİ

Tunceli Valiliğinin Erzincan İdare Mahkemesi'ne 14 Ocak 2020'de yazdığı resmi yazısında  Akçapınar mesire alanının satışı ile ilgili soruşturma başlatıldığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş istendiği belirtildi. Tunceli Valiliği'nden alınan bilgide söz konusu mesire alanının satışı ile birlikte yine Çemişkezek Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçe genelinde birçok köye  parke taşı döşenmesi için ihale açıldığı ve ödemelerin yapıldığı ancak birçok köye parke taşı döşenmeden ödeme yapıldığı konusunda yapılan şikayetlerin değerlendirilerek İçişleri Bakanlığı'nda müfettiş istendiği  öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişlerin 2020 yılının son aylarında ilçeye giderek gerekli soruşturma ve incelemeyi yaptıktan sonra mesire alanının satışında usulsüzlük tespit ettiği ayrıca köylere parke taşı döşemesi sırasında birçok köyde ya eksik ya da hiç parke taşı döşenmeden ödemelerin yapılarak  parke taşında en az 400 bin lira devletin zarar uğratıldığı belirtildi.

Yine mesire alanının en az 509 bin liraya satılması gerekirken 160 bin liraya satıldığı, ihale şartnamesi hazırlanmadan tek kişinin ihaleye katılarak ihaleyi aldığı ve devletin büyük bir zarara uğratıldığı kanaatine varılarak Kaymakam Harun Kazez  bu iki soruşturma konusunda yargılanmasına karar verildi. Tunceli Valiliği tarafından soruşturma izni verildiği yine satış komisyonunda yer alan ve kararın altında imzası bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sabahattin Özçelik, Birlik Muhasebe yetkilisi Ahmet Delibalta, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde yer alan İl Genel Meclisi üyesi MHP'li Ali Haydar Polat, AKP'li İl Genel Meclisi üyesi Tugay Tayyar, Birlik üyesi ve mühendisi Burak tapan, Birlik üyesi Kıraçlar köyü muhtarı Erkan Demir, ve Dedebeyli köyü muhtarı Emrah Sönmez'ın de yargılanmaları için Tunceli Valiliği'nin izin verdiği belirtildi.

Tunceli Valiliği, eski Çemişgezek Kaymakamı'nın mesire alanı satışı ve köylere parke taşı döşenmesi ihalelerinde usulsüzlük ve devleti zara uğratma  konuları ile ilgili Kaymakam Harun Kazez ve bazı birlik üyelerinin yargılama  izinleri ve soruşturma dosyasını Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.  Cumhuriyet başsavcılığının sürdürdüğü soruşturmanın tamamlanmasından sonra Kaymakam ve birlik üyelerinin yargılanması Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek.

Bu arada Tunceli Valiliği, Kaymakam Harun Kazez hakkında şikayetçi olan köylülere de bir resmi yazı yollayarak kaymakam ve komisyon üyeleri hakkında yargılama izni verildiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

‘BİZ HALK OLARAK MAHKEMEYİ KAZANDIK, ŞİMDİ USÜLSÜZLÜK YAPANLAR DÜŞÜNSÜN’

Özgür Aydoğmuş sadece kaymakamın değil dönemin valisi Tuncay Sonel’in ve köylere hizmet götürme birliğinin suçlu olduğunu belirterek, “ Bu görmüş olduğunu alan baraj sahasıdır ve komple istimlak arazisidir. Burası ortalama 7 dönümdür. 2016 yılında dönemin valisi Osman Kaymak ve Çemişgezek kaymakamı Soner Kırlı burayı kamu yararına burayı halka açtı. O zaman burası 510 bin liraya yapıldı, geçen sene burayı bir önceki kaymakam olan Harun Kazez, burayı 160 bin liraya arkadaşına peşkeş çekerek vermiş diye duyduk. Biz halk olarak buna tepkimizi gösterdik. İmza topladık ve yargıya taşıdık durumu. Burada sadece Harun Kazez değil iki il encümeni, vali Tuncay Sonel var bunların hepsi suçludur. Normal Sartlarda burası ihaleye çıksa resmi gazetede yayınlanırdı, belediye anons ederdi, köy kahvelerine askı asılırdı bunların hiç biri yapılmadı. Sadece kaymakamlığın web sitesine koyulmuş oda belli bir zaman diliminde atılıp hemen geri çekmişler. Biz halk olarak mahkemeyi kazandık, şimdi onlar burayı usulsüzce satmanın bedelini çeksinler” dedi.

‘509 BİN LİRAYA YAPILAN PARKI 160 BİN LİRAYA SATTILAR’

Köy azası Kahraman Bitkin, valiliğin yargılama izninden memnun olduğunu belirterek” Burası tek bizim köye değil tüm Çemişgezek halkına yapılmıştı, herkes gelip burada pikniğini yapar eğlenirdi. Baraj yakında gelip yüzerdi insanlar. Parkımız usulsüzce satıldı. Buranın yapılış bedeli 509 bin liraydı fakat kaymakam ve beraberindekiler 160 bin liraya sattı. Devletin parasına yazık değil mi? Bu durum üzerine biz heyet olarak dava açtık. Valilik tarafından bize yazı geldi ve komisyonun yargılanmasının önü açılmıştır yazıyor” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
22
açık
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 6105 1297
Bugün 4688 1163
Toplam 1378837 65498
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 35 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 35 64
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 35 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Barcelona 36 76
3. Real Madrid 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 35 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 35 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 35 34
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 36 30
20. Eibar 35 29