Adana’da, 2022 yılında Konya Şehir Hastanesi’nde çalışırken uğradığı silahlı saldı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ölüm yıl dönümü nedeniyle Dersim'de Hekimsen ve Hekim Birliği Sendikası ile SES Dersim Şubesi tarafından ortak açıklama yapıldı.

Tunceli Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen hekimler, sağlık çalışanları ve kurum temsilcileri Dr. Ekrem Karakaya’nın silahla öldürülmesini bir kez daha protesto etti. Yitirilen hekim ve sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra Op. Dr. Rıdvan Aslan basın metnini okudu. Aslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"“Bugün burada Uzman Doktor Ekrem Karakaya'nın bir yıl önce cani bir biçimde katledilişinin 1. yıl dönümü nedeni ile toplanmış bulunmaktayız.

Doktor Ekrem Karakaya, mesleğine olan sevgisi ve özverisiyle tanınan bir hekimdi. Hastalarına şefkatle yaklaşan ve kendini onların sağlığına adamış bir doktor olarak bilinirdi. Ancak, bir yıl önce, bir hasta yakını tarafından yapılan silahlı saldırı sonucunda maalesef hayatını kaybetti. Bu kabul edilemez acı olay, hekimlerin/sağlık çalışanlarının can güvenliği ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Kalbimizdeki acı ve öfke de ilk günkü gibidir.

Ve ne acıdır ki ; arkadaşımız Ekrem Karakaya ne ilk katledilen meslektaşımız ne de gerekli tedbirler alınmadıkça son olacaktır. Özellikle sağlıkta şiddet başta olmak üzere yaşamın her alanında gittikçe sistematik bir hal alan şiddet sorunu Dr.Ekrem Karakaya gibi bir çok meslektaşımızın da vahşice katledilmesine yol açmış , toplumda artan bu kontrolsüz  şiddetin kurbanı olmuşlardır. Doç. Dr. Edip Uğurcan Kürklü-1988, Prof. Dr. Necip Göksel Kalaycı-2005, Dr. Ali Menekşe-2008, Op. Dr. Ersin Arslan-2012, Op. Dr. Aynur Dağdemir-2015, Op. Dr. Kamil Furtun-2015, Dr. Hüseyin Ağır-2016, Prof. Dr. Sait Berilgen-2017, Uzm. Dr. Fikret Haciosman-2018 Hemşire Ömür Erez- 2022'de kamu kurumlarında canice katledilenler arasındadır.

Ülkemizde hekimler ve sağlık emekçileri aldıkları zorlu ve ağır eğitimin karşılığında gereken saygı ve özlük haklarını alamadıkları gibi; aşırı iş yoğunluğu, düşük maaş ve nöbet ücretleri başta olmak üzere pek çok motivasyon düşürücü etkenin yanı sıra bir de iş ortamlarında can güvenliğini düşünmek zorunda kalmaktadırlar. Yine, ülkemizde maalesef çalıştığımız kurumlar tarafından can güvenliğimiz sağlanamadığı ve gerekli tedbirler alınmadığı için sağlık çalışanlarının akşam evlerine sağ salim dönebileceklerinin garantisi de yoktur.

Geçen yıl, tam da bugün, meslektaşımız kardiyolog Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesinde görevi başında hasta muayene ederken, canice katledilmesiyle sarsıldık. Bu korkunç olay, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddet sorununun en acı örneğidir ve şiddet sorunu tüm toplum için büyük bir endişe kaynağı olmalıdır.

Bu anma töreniyle temel amacımız; toplumun tüm kesimlerini, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini ve mesleki saygınlığını korumak ve yine toplumun sağlık hizmetine kesintisiz erişiminin sağlanabilmesi için , ortak bir çaba göstermeye çağırmaktır.

Hekimler ve sağlık emekçileri, insan hayatını kurtarma ve iyileştirme misyonunu yerine getirmek için gece gündüz çalışmaktadırlar. Mesleğimizi icra ederken kendimizi güvede hissetmek en temel hakkımızdır. Bizler; hekimler ve sağlık emekçileri olarak, ölüm korkusu yaşamadan, insani şartlarda, sadece yaptığımız işe odaklanmak istiyoruz.

Malatya'da çevik kuvvet polisi tatbikat yaptı Malatya'da çevik kuvvet polisi tatbikat yaptı

Değerli meslektaşımız, Doktor Ekrem Karakaya'nın aramızdan ayrılışının yıldönümü vesilesiyle kendisini bir kez daha sevgi ve saygıyla anarken yine buradan  "şiddetin her türüne karşı sıfır tolerans" ilkesinin benimsenmesini talep ediyoruz! Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin sona erdirilmesi için toplumun tüm kesimlerini, sağlık kurumlarını; Sağlık Bakanlığını ve tüm yetkilileri birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Sağlık hizmetlerinde güvenliğin sağlaması için, alınması gereken tedbirlerin artırılması, bu konuda farkındalığın oluşturulması, şiddetin kabul edilemez olduğunu topluma anlatmak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Ancak buradaki birincil görev yasa koyucu ve uygulayıcılarına düşmektedir. Caydırıcı ve etkin yasal önlemler almak ve geliştirme yükümlülükleri bulunmaktadır. Medya ve haber alma kaynaklarını da sağlıkta şiddeti hiçbir biçimde gerekçelendirmeden, meşrulaştırmadan kınayan bir dil ve söylem takınmaya ve şiddet faillerinin cezalandırılmasının takipçisi olmaya çağırıyoruz.

Yaşatmaya çalışırken, yaşamak en insani hakkımızdır! Şimdi herkesi Dr.Ekrem Karakaya başta olmak üzere kaybettiğimiz bütün canlarımızı anmak için 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. YAŞATMAYA ÇALIŞIRKEN, YAŞAMAK EN İNSANİ HAKKIMIZDIR"