banner14

Sağlıkçılar eylemde: Ceza yönetmeliği iptal edilsin

Dersim’de aile hekimleri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptali için iş bıraktı ve açıklama yaptı.

GENEL 01.07.2022, 14:28
196
Sağlıkçılar eylemde: Ceza yönetmeliği iptal edilsin

SERHAT OZAN YILDIRIM

Resmi Gazete’de 30 Haziran 2021’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanlarının cezalandırılmasına karşı aile hekimleri iş bıraktı ve açıklama yaptı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Dersim Şubesi’nin çağrısıyla Sanat Sokağı’nda bir araya gelen sağlık emekçileri sağlıkta dönüşüm programı adı altında sağlık sisteminin "Paran kadar sağlık" anlayışına dönüştürüldüğünü belirterek basın açıklaması gerçekleştirdi. Sağlıkçılar adına basın açıklamasını SES Dersim Şube Sekreteri Duygu Kurban Güzel okudu. Ayrıca ildeki Aile hekimliklerinin girişlerine “ Grevdeyiz” pankartları asıldı.

Hükümetlerin uzun yıllardır koruyucu sağlık anlayışından vazgeçtiğini söyleyen Güzel, "Sağlık alanının özelleştirmeci bir anlayışla dönüştürülmesi AKP hükümetleri döneminde hızlandırılmıştır. Sağlıkta dönüşüm programının en önemli başlıklarından biri sağlık ocağı sistemine dayalı birinci basamak temel sağlık hizmetlerini aile hekimliği sistemine dönüştürmek olmuştur. Aile hekimliği sistemi ile “dönüştürülen” birinci basamak, toplum sağlığı açısından sürekli olarak sorunların birikmesine neden olurken aynı zamanda esnek ve performansa dayalı ücretlendirme sistemi ile de sağlık emekçilerine yönelik sömürüyü derinleştirmektedir. Gelinen aşamada sağlık hizmetleri kötüye gitmekte, sağlık emekçileri daha fazla sömürülmektedir. Aile Hekimliği sistemi iktidar tarafından, halkın ve hatta sağlık emekçilerinin büyük yararına olacakmış gibi anlatıldı. İktidar ve Bakanlık tarafından pembe tablolar çizilerek halk yanıltıldı. Her ailenin bir hekiminin olacağı, hasta ile hekim arasında güçlü bir bağ olacağı propagandası yapıldı. Oysa aile hekimliği sisteminde bugüne kadar yapılan değişiklikler ne toplum sağlığını öncelemiş ne de çalışanların memnuniyeti önemsemiştir. Aile Hekimliği uygulama yönetmeliğinde bugüne kadar yapılan her değişiklikte geriye gidilmiş, hak kayıpları hatta cezalandırmalar oluşturulmuştur. 30.06.2021 tarihinde yayınlanan yönetmelik ise sorunları çözmek bir tarafa daha da arttırmış, itiraz eden sağlık emekçilerini cezalandırmayı hedef almıştır. Aile hekimliği uygulamasında iş güvencesi bu yönetmelikle sona ermiştir. Yeni yönetmelik ile sözleşme yenilme ve fesih yetkisi İl Sağlık Müdürlüklerine verilmiş olup zaten iller arasında var olan uygulama farklılıkları kişilerin insafına bırakılmıştır. Açığa alma, sözleşme yenilememe gibi olağanüstü yetkiler, tüm hukuk kuralları çiğnenerek verilmiştir” dedi.

Güzel, konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Bununla birlikte sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu ve temel taleplerimizi buradan bir kez daha tekrarlıyoruz. Sabit ek ödemeleri emekliliğe yansıyacak ve temel ücretimizi yoksulluk sınırı üzerine çıkaracak tek kalemde maaş uygulaması uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Yoksulluk sınırı üzerinde temel maaş belirlenmesinden sonra eğitim durumu, yapılan işin riski, çalışma yılı vb kriterler ile giydirilmiş maaş düzenlenmesi yapılmalıdır. Yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret belirlenmesi talebimiz için mücadeleye devam edecek ve mutlaka kazanacağız. Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Yanlıştan dönülmeli, birinci basamak alanı aşağıdaki önerilerimiz doğrultusunda yeniden düzenleyen adımlar atılmalıdır: Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerin toplum yönelimli ve bölge tabanlı sunulmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerin tüm giderleri kamudan karşılanmalıdır. ASM giderlerinin cari hesaplar kaleminden değil bütçeden karşılanmalıdır. ASM'lerin tümü uygun standartlarda ve donanımda kamu binası olarak yapılmalıdır.

Mobil hizmetler için kamu tarafından, uygun mekân temin edilmeli, kamu tarafından araç tahsisi yapılmalıdır. Yaz-boz tahtasına dönüşmüş olan mevzuat sağlık emekçilerin örgütlerinin katılımıyla yeniden düzenlenmelidir. Emekçilerin kadrolu, iş güvenceli istihdamı sağlanmalı, kamu dışı emekçiler kadroya alınmalıdır. Birinci basamak ekibi genişletilmeli, bölge ve nüfusun özelliklerine göre belirlenen sayıda sağlık emekçisi istihdam edilmelidir. Nüfus ve performansa dayalı ücretlendirme yerine emekliliğe yansıyacak temel ücret uygulaması hayata hazırlanmalı, tüm sağlık ve sosyal Birinci basamak sağlık emekçilerin taleplerine yönelik toplu sözleşme hizmet alanı için yapılan toplu iş sözleşmesinde birinci basamağa özgün yer verilmelidir Denetim ve izlemelerin birincil amacı hizmet içi eğitim hedefi olmalıdır. Sağlık emekçilerinin karar mekanizmalarına katılımı sağlanmalıdır. Birinci basamak gerektirdiği tüm hizmetleri sunabilecek genişlikte bir ekipten oluşmalı; tüm sağlık emekçileri kadrolu (4a) istihdam edilmeli ve ücretlendirmesi de emekliliğe yansıyacak temel ücretle olmalıdır. Çalışma koşullar ve ücretler toplu sözleşme ile belirlenmelidir. Söz konusu yönetmeliğin geri çekilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için birinci basamakta çalışan sağlık emekçileri olarak defalarca iş bırakmıştık. O günden bu zamana ceza yönetmeliği geri çekilmemiştir. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları istifa etmeye ve birinci basmak sağlık hizmetlerinden çekilmeye başlamıştır Acil önlem alınmazsa birinci basamak sağlık hizmetleri yürütülemeyecek hale gelecektir. Sorunlarımızın çözümü için üretimden gen gücümüzü kullanmaktan başka çaremiz kalmadığı gibi bizim ve emeğimizin yok sayılmasına dayanacak gücümüz de kalmamıştır. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne karşı uzunca bir süredir eylem ve etkinlikler örgütlemekteyiz. Ceza yönetmeliğinin kaldırılmasını bir kez daha talep etmek ve bu eylemi daha görünür kılmak için 30 Haziran ve 1 Temmuz 2022 tarihlerinde tüm Türkiye'de şube/temsilciliklerimiz tarafından yapılacak iş bırakma dâhil ilçe sağlık müdürlükleri onu başta olmak üzere alanlarda gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklere bütün sağlık emekçilerinin bekliyoruz"

Yorumlar (0)
28
açık
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 11328 1695
Bugün 9211 1194
Toplam 7224267 226462