banner14

Sağlık çalışanları: “Oyalamayın, haklarımızı verin!”

Sağlık Çalışanları sorunlarının çözümü için Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

GENEL 15.06.2022, 15:52
297
Sağlık çalışanları: “Oyalamayın, haklarımızı verin!”

“Oyalamayın haklarımız verin!” çağrısında bulunulan açıklamayı, Hastane İşyeri Temsilcisi Diren Gül okudu. 

“2021 Aralık ayında hekim, diş hekimi ile emekli hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarına yönelik düzenlemenin kapsamının dar olduğuna yönelik eleştiriler üzerine daha kapsamlı bir yasa tasarısı çıkaracağız gerekçesiyle geri çekilmişti” diyen Gül, “Altı aydır beklediğimiz düzenleme 07.06.2022 tarihinde TBMM sağlık komisyonuna yeniden getirildi.

Ancak 6 ay boyunca beklediğimiz yasa tasarısı bir önceki yasa tasarısından bile daha geri durumdadır. Sendikamız yasa tasarısını hızlıca incelemiş, görüşlerini örgütümüz ile paylaşmış, basın açıklaması gerçekleştirmiş ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler ile yasanın kapsamının genişletilmesi için çalışmalara başlamıştır. Ancak bizlerin, işkolumuzdaki diğer emek ve meslek örgütlerinin ve muhalefet vekillerinin itirazlarına rağmen yasa taslağı iki komisyonda da olduğu gibi kabul edilmiştir. TBMM genel kurulunda görüşülecek yasa taslağının taleplerimiz doğrultusunda yasalaşmasını istiyoruz” dedi.

İktidar bloku ile muhalefet partilerine seslenen Gül önerilerine şu şekilde sıraladı:  “İktidar bloğuna, muhalefet partilerine bir kez daha sesleniyoruz. Yasa tasarısını önerilerimizi dikkate alan şekilde genişleterek yasallaştırın. Yasa tasarısının kapsamının genişletilmesi için önerilerimiz şunlardır:

- Yasa tasarısında sabit ek ödemeleri emekliliğe yansıyacak ve temel ücretimizi yoksulluk sınırı üzerine çıkaracak tek kalemde maaş uygulamasına uygun bir şekilde düzenleyin. Yoksulluk sınırı üzerinde temel maaş belirlenmesinden sonra eğitim durumu, yapılan işin riski, çalışma yılı vb kriterler ile giydirilmiş maaş düzenlenmesi yapılmalıdır.

- Angarya çalışma, fazla mesai baskısında bizleri bırakacak performans ödeme sistemini bırakın yükseltmeyi kaldırın diyoruz. Performans demek daha fazla işlem yaparak kamuya daha fazla yük demek. Performans demek angarya köle çalışmak demek. Performans demek daha fazla hata yapıp malpraktis ile karşı karşıya kalmak demek.

- Sağlık iş kolundaki tüm emekçiler nasıl ekip olarak çalışıyorsa düzenlemede ekip anlayışına uygun tümünü kapsamalıdır.

- Sağlığın da bir bileşeni olan ve aynı işkolu olan sosyal hizmet emekçilerinin tümünü de kapsayacak bir şekilde yasa taslağında düzenleme yapılmalıdır.

- ASM’lerde ceza yönetmeliğine son verilmelidir. ASM’lerde çalışan personelin tamamı bu yasadan yararlandırılmalıdır. Hekimleri işveren konumuna düşüren cari harcamalar (kira, elektrik, su, doğalgaz vb) ile uğraşmak zorunda bırakan uygulama sonlandırılmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerin öncelendiği birinci basamak sağlık sistemi gerçekleşinceye kadar ASM’lerin tüm masrafları kamu bütçesinden hekimleri işin içine dahil etmeden karşılanmalıdır. Hekim dışı diğer sağlık emekçileri de kadrolu güvenceli istihdam modeli ile çalıştırılmalıdır. ASM’lerde çalışanların temel ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalıdır.

Biz biliyoruz ki yıllarca yürüttüğümüz mücadele özellikle de son bir yıldır yapılan iş bırakmalar, iş yeri önü ve alan eylemleri, beyaz buluşmalar, beyaz mitingler sonrası bu yasal düzenlemeyi yapmak zorunda kaldınız. Bizlerin görüşlerini dinlemeden değer vermeden düzenleme hazırlıyorsunuz. Ancak yasal düzenleme yetersizdir. Bizlere sus payı olarak verilmeye çalışılmaktadır. Üstelik her seferinde iş barışını bozan ve kimseyi memnun etmeyen düzenlemeler getirerek motivasyonumuzu ve moralimizi daha fazla bozmaktasınız.

Kısacası;

Biz, gecesi gündüzü olmayanlar,

Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yumamayanlar, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar,

Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar;

Biz, aylardır bir kurgu ile oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler…

Tüm bu olumsuzluklara rağmen; “giderlerse gitsinler”e boyun eğmeyenler; mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olanlar, BİZLER, milyonlar;

Yoksulluk sınırı altı ödemelere,

Bizleri ölümüne çalıştıranlara,

Sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi mecliste, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür.

Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz.

Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Bu bir itiraz! Bugün mecliste yürütülen senaryoyu reddediş! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Emek Bizim Söz Bizim”

Yorumlar (0)
24
parçalı bulutlu
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 15798 2336
Bugün 13278 2038
Toplam 6624615 216095