EMEP İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle başladığı belirtilerek, “ Yüz yüze eğitimse 21 Eylül’de sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş bir şekilde başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, isteyen velinin çocuğunu okula göndermeme hakkı olduğunu, bunun için bir dilekçe vermesinin yeteceğini söyleyerek velileri çocuklarını okula göndermemeye teşvik ederek hem sorumluluğu velilere yükledi hem de velilerde, eğitim süreci ve salgına dair kaygıların artmasına neden oldu.

Pandemi süreci; eğitimde var olan eşitsizliği daha da derinleştirmiştir. Emekçi çocukları bu süreçte online derslere katılamamış, iktidar ve Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri eşitsizliği ortadan kaldıracak adımları atmamıştır” denildi.

“İlimizde yüzlerce okulda, binlerce öğrenci ve yüzlerce eğitim emekçisi bulunmaktadır” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Bu öğrencilerin ne kadarı internete erişebilmekte, ne kadarı derslere katılım için zorunlu olan bilgisayar, tablet gibi araçlara sahip. Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bunu tespit etmiş midir? Tüm öğrencilerin eğitime katılımının sağlanması için ne tür önlemler alınmıştır? Bu bilgiler kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Pandemi süreci ile derinleşen ekonomik krizin tüm yükünün işçi ve emekçilerin sırtına yıkıldığını biliyoruz. İşsizlik oranının ve yoksulluğun yüksek olduğu ilimizde krizin etkileri de halkımız içerisinde giderek büyümüştür. Emekçiler için tablo bu kadar vahimken ailelerin büyük çoğunluğu, çocuklarına bilgisayar, tablet gibi araçları almakta, aylık 100 lirayı bulan internet faturasını ödemekte zorlanacak veya ödeyemeyecektir.

Devletin merkezi bütçesinin ana kaynağı, biz emekçilerden kesilen doğrudan ve dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Pandemide emekçilere bütçeden tek kuruş ayrılmamışken patronlar çeşitli teşviklerle adeta ihya edilmiştir. Yapılması gereken bellidir, emekçi çocukların eğitimden mahrum kalmaması için bilgisayar ve tabletler ücretsiz dağıtılmalı, internete ücretsiz erişim sağlanmalıdır!

Son dönemde vakalar giderek artarken, Bakanlığın hala yeni dönemde alınacak tedbirlere dair yapacağız, edeceğiz demesinin dışında elle tutulur hiçbir açıklaması yoktur. Somut hangi adımlar atılmış, okullar gerekli hijyen koşullarına uygun şekilde düzenlenmeye başlanmış mıdır hala belirsizdir” ifadelerin yer verildi.

“Eğitim, uygulanan politikalarla adım adım paralı hale getirilmiş, kamusal bir hak olmaktan çıkarılmıştır” denilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 29 Ağustos günü yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin yaptıklarını anlatırken  “Eğitimde asıl yük öğretmen maaşlarıdır!”  diyerek sarf ettiği sözler, sehven söylenmiş sözler değildir. Tersine bu sözler, egemen sınıfların, eğitimle ilgili zihniyetlerinin oldukça yalın bir şekilde açıklanmasından ibarettir. Salgın süreci de göstermiştir ki, egemen sınıfların kamusal alan diye bir dertleri yoktur.  Pandemi sürecinde, eğer ifade ettiğimiz talepler hayata geçirilmezse emekçi çocukları eğitim sürecinin tamamen dışına itilecektir. Bu talepler bir an evvel hayata geçirilmeli, eşitsizliğin ortadan kaldırılması için gerekli adımlar atılmalıdır. Partimiz bu taleplerin hayata geçmesinin ancak ve ancak emekçilerin birleşik mücadelesinden geçtiğini bilerek, tüm emekçileri birlikte mücadeleye çağırmaktadır.”

EMEP İl Örgütü, taleplerinin açık ve net olduğunu belirterek, o talepleri şöyle sıraladı:

- Öğretmen ve hizmetli personel sayısı artırılmadan okullarda yüz yüze eğitim başlamamalıdır.

- Okullardaki derslikler, kantin, spor salonları, tuvaletler hijyen koşulları gözetilerek yeniden düzenlenmeli, tüm hijyen malzemeleri bakanlıkça temin edilmelidir. Tüm okullarda ateş ölçer bulundurulmalıdır.

-Yüz yüze eğitime başlayacak tüm eğitim emekçileri ve öğrencilere ücretsiz test yapılmalı, bu testler 14 günde bir tekrar edilmelidir. Ne eğitim emekçilerinin ne öğrencilerin ne de velilerin sağlığı riske atılmamalıdır.

- Yine birbirine yakın okullar birleştirilerek acil bir durumda müdahale edecek eğitim emekçileri ve öğrencilerin sağlığını takip edecek sağlık birimleri oluşturulmalıdır.

- Uzaktan eğitim için gerekli internet, bilgisayar veya tablet, öğretmen ve öğrencilere ücretsiz olarak verilmelidir.