banner14

Turkcell Genel Müdürü Erkan: "2022, teknolojinin ve dijitalleşmenin daha çok önem kazanacağı bir yıl olacak"

- "Türkiye, bünyesinde barındırdığı potansiyellerle 2022 ve gelecek yılların şekillenmesinde özellikle bölgemizde ve dünyada etkili olacak"

EKONOMİ 26.12.2021, 11:00
25
Turkcell Genel Müdürü Erkan:

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2022'nin, teknolojinin ve dijitalleşmenin geçen yıla göre daha çok önem kazanacağı bir yıl olacağını söyledi.

Erkan, 2021 değerlendirmesi ve 2022 beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de dünyaya yön veren Kovid-19 salgınının, bu yıl da iş süreçlerinden günlük alışkanlıklara önemli değişimler getirdiğini, zamanla yaşanan gelişmeler ışığında alınan önlemlerle pandeminin dünyanın ve toplumların üzerindeki olumsuz etkilerinin azaldığını ifade etti.

Bu çerçevede Turkcell gibi topluma zorlu günlerde ayrıca duyarlı şirketlerin, çalışanlarını, paydaşlarını ve iş süreçlerini koruma ve verimlilikle sürdürme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Salgının yarattığı tahribat karşısında küresel ekonomiler düşüş gösterse de hem ülkemizde hem de dünya genelinde ulusal ekonomileri canlandırmaya yönelik genişlemeci ekonomi politikaları da hayata geçti. Teknolojik gelişmeler bu dönemde ekonomiler için lokomotif oldu. Günlük yaşamın akışını sürdürdü. Turkcell, 27 yıldır Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden biri. Bu anlayıştan hareketle Türkiye'yi küresel ölçekte temsil eden bir teknoloji şirketi olarak dijitalleşme hedefimizi 2021 yılındaki hızımızla 2022 yılında da sürdüreceğiz. 2021 yılındaki küresel ekonomik sıkıntılara rağmen başarılı finansal ve operasyonel sonuçlar elde ettik.

Gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımları sayesinde odaklandığımız alanlarla toplumumuzu dijital dönüşümde bir adım daha ilerleterek ülkemize ekonomik ve toplumsal artı değer sağladık. İş süreçlerimizi paydaşlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilinciyle sürdürdük, toplumsal sorumluluk bilinciyle topluma katkıda bulunacak çalışmalar yaptık. İş hayatında fırsat eşitliğine alan yarattık ve projelerimizi devam ettirdik. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında topluma ve çevreye yaptığımız yatırımlara devam ediyoruz. Keza eğitim ve spor alanındaki sosyal katkılarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Faaliyetlerimizi her alanda sürdürülebilir değerlerle yürütüyoruz. 2022'de de bu böyle devam edecek."

- "Yeni normalde de yeni fırsatlar ve yükselmeler olacağını öngörüyoruz"

Murat Erkan, özellikle pandemi döneminde artan dijital tüketimi ve değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip ettiklerini, bunun bir sonucu olarak rekor müşteri kazanımı ile 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar TL gelir elde ettiklerini bildirdi.

Finansal sonuçlarda elde ettikleri başarılara dikkati çeken Erkan, "Turkcell olarak ‘1 milyon yeni müşteri’ hedefi ile başladığımız yılın ilk 9 ayında 2,5 milyon müşteri kazanımına imza attık. Bu hedefi yeni yılda da sürdüreceğiz. Tüm başarılarımızın perde arkasında müşterilerimizin bize verdiği destek ve motivasyon yatıyor." ifadelerini kullandı.

Turkcell olarak Türkiye'de 2022'yle birlikte pandemiyle şekillenen ekonomik düzende, yeni normalde de yeni fırsatlar ve yükselmeler olacağını öngördüklerini belirten Erkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendi sektörümüz ve teknoloji alanındaki gelişmeler, hem dünyada hem de ülkemizde hızlı değişim ve dönüşüm içinde. Bir teknoloji şirketi olarak dijitalleşme kasımız sayesinde bireysel ve kurumsal müşterilerimize bir ekosistem olarak sunduğumuz stratejik ana odaklarımız olan dijital servisler, ürün ve hizmetlerimizle ülkemizin teknolojiyle entegrasyonu ve dijitalleşme hedefleri için 2022'yi bir fırsat yılı olarak görüyoruz.

Dünyadaki teknolojik gelişmeler ile pandeminin dönüştürücü ve hızlandırıcı etkisi, özellikle sektörümüzde bize yeni fırsatlar açacak. 2022, teknolojinin ve dijitalleşmenin geçtiğimiz yıla göre daha çok önem kazanacağı bir yıl olacak. Son 10 yılda 7,6 milyar TL yatırım yaptığımız fiber altyapıya 2022 yılında ise yaklaşık 1,5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz."

- "Tüm bireysel ve kurumsal dijital servislerde çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Turkcell Genel Müdürü Erkan, tüm bireysel ve kurumsal dijital servislerde çalışmalarını ve yatırımlarını sürdüreceklerini ifade ederek, "Dijital Türkiye" hedeflerine toprağın altında fiber ağlar, üzerinde ise ürün, servis ve hizmetlerle ilerleyeceklerini söyledi.

Şirketlerdeki dijital dönüşümün 2022'de hızlanarak devam edecek olmasıyla birlikte dijital iş çözümleri tarafında da iş hacminin aynı doğrultuda artmasını beklediklerini aktaran Erkan, "Ayrıca, yeni nesil dijital ödeme çözümleri de dijitalleşmenin hızlandığı bu dönemde bize büyük fırsatlar sunuyor. Hızlı dijitalleşme dönüşümü beraberinde siber güvenlik konusunda riskleri ve bu risklere karşı yatırımlar ve önlemler almayı da gerekli kılıyor. Bu alanda hem bireylere hem de kurumlara yeni çözümler sunmayı sürdüreceğiz. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' diyerek veri merkezleri ve siber güvenlik gibi konularda bu yıl yaptığımız yatırımları da sürdüreceğiz." dedi.

- "Mobil teknolojilere erişim 2022 yılında ülkemizde ve dünyada daha da artacak"

Her alanda verimlilik, hız ve maliyet tasarrufu sunan ve pandemiyle hız kazanan dijitalleşmenin, hem şirketler hem de ülkelerin ekonomileri için geleceği daha yakınlaştırdığını belirten Erkan, salgın döneminde yeniden şekillenen ihtiyaçların, hemen her alanda yerli teknolojilere yönelik yapılan AR-GE çalışmalarının önemini de gösterdiğini kaydetti.

Erkan, dijital okuryazarlığın da hayatta önemli bir yer edindiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijitalleşmeye olan arz, talep ve dünyadaki teknolojik gelişmelerle birlikte mobil teknolojilere erişim 2022 yılında ülkemizde ve dünyada daha da artacak. Bu durum, küresel ekonominin büyümesine etki edecek, dijital ekonomileri ve girişimcilik ekosistemini de olumlu etkileyecek. Turkcell gibi dijital dönüşümü erken fark edip teknolojiyi doğru kullanan marka ve şirketler, gelecekte sürdürülebilir başarısını devam ettirecek. Telekom sektörü, sadece konuşma ve internet hizmeti sunan standart bir operatör anlayışından sıyrılarak daha geniş kapsamlı ürün ve hizmetler bütününü müşterisine sunacak.

Türkiye, genç nüfusa sahip, teknolojiyi seven, teknolojik gelişmelere hızlı ayak uyduran ve tüketen, dijitalleşmeyi hedefleyen şirketlere sahip bir ülke olarak bünyesinde barındırdığı bu potansiyellerle 2022 ve gelecek yılların şekillenmesinde özellikle bölgemizde ve dünyada etkili olacak. Türkiye, pandemi sonrası dönemde oluşacak yeni küresel üretim ve lojistik haritasında önemli bir merkez olma fırsatını 2022'de de değerlendirecek. Üretimin her alanında olduğu gibi özellikle dijitalleşmenin getirisiyle, teknolojinin içine doğan genç nüfus potansiyeliyle, ekosisteme dahil olan yerli yeni girişimlerle, üretilen yeni teknolojilerle 2022 yılı ve sonrası için de avantajlı bir konuma ulaşacak."

- "Pandeminin getirdiği kırılganlıkla kurdaki dalgalanmalar hala küresel ve yerel piyasaları etkiliyor"

Murat Erkan, olası risk ve avantajlara değinirken, pandemiyle birlikte dünyada her sektörde üretim ve tedarik aşamasında artan maliyetlerin, ürün ve hizmet fiyatlarında yükselişlere neden olduğunu söyledi.

Bu hızlı değişimlerin tüketicilere yansımasının, üretim ve tüketim dengesinde şirketleri maliyet planlamalarında çok hızlı değişen piyasa dinamiklerine karşı sürekli aksiyon almaya yönlendirdiğini belirten Erkan, pandeminin getirdiği kırılganlıkla kurdaki dalgalanmaların hala küresel ve yerel piyasaları etkilediğini ifade etti.

Bunun yanı sıra bu dönemde ve gelecek dönemde de iş gücüne artan ihtiyaç, dünyadaki teknoloji sektöründe çip krizi gibi lojistik sorunlar, doğal afetler sebebiyle ortaya çıkan kaynaklara sınırlı erişim gibi küresel sorunların da sektördeki şirketleri görünen ve görünmeyen yönlerle etkilediğini vurgulayan Erkan, şunları kayddetti:

"Dijital dönüşüm hedefleri ve çalışmaları ise mevcut risklere ve belirsizliğe rağmen yeni dünya düzeninde bir fırsat alanı olarak önümüzde duruyor. Artık rekabet dünyasında dönüşümün zorunlu hale geldiği ve lüks olmaktan çıktığı bir noktadayız. Bulunduğumuz sektörde ve geçmiş tecrübelerle potansiyelimizi hem ülke olarak hem de teknoloji şirketleri olarak avantaja dönüştürebiliriz. Bir diğer avantajımız ise genç bir nüfusa sahip olmamız. Üretimin her alanında, teknoloji ve bilişim alanında da üretim gücü yüksek ve akıllı gençlere sahip bir ülkeyiz. Şirketler ve ülkemiz, son yıllarda yerli ve milli teknoloji de olmak üzere hemen her alanda üretime odaklandı.

Turkcell gibi dönüşümü önceleyen teknoloji şirketlerinin sunduğu hizmetler sayesinde tedarikten ödeme sistemlerine kadar tüm iş süreçlerinde çok geniş bir alanda dijital dönüşüme önem veren Türkiye ekonomisi, sadece iç piyasaya değil, dünyaya sunduğu ürün, servislerle dijital ihracat gücünü sürdürdü. Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme potansiyeli önümüzdeki dönemde iyileşerek devam edecek."


Yorumlar (0)
-5
hafif kar yağışlı
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 18098 2192
Bugün 1239 587
Toplam 4294099 165705
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11