Dersim halkı tarafından kutlanan Gaxan yeni yılın gelmesini müjdeliyor. Eski yılı uğurlayıp yeni yılı karşılarken bolluk, bereket için lokmalar pişirilip dağıtılıyor. Köylerde yaşarken kapı kapı tüm evlerin dolaşıldığı bu gelenek şehirlere göçle birlikte şehirlerde de yaşatılmaya çalışılıyor.

Düzgün Baba Cemevi’nde, çok sayıda yurttaşın katılımıyla Gaxan ayında çerağlar uyandırılıp, gülbenk verildikten sonra muhabbet cemi yürütüldü. Cem erkanını Kureyşan Ocağı evladı Kazım Açıktepe yürüttü.

Cem erkanından sonra lokma ve aşure pay edildi.