Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık-İş) sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek protokol talebi hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya sendika yöneticileri, sağlık çalışanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Tunceli Devlet Hastanesi önünde gerçekleşen basın açıklamasını Dev-Sağlık İş Dersim iş yeri temsilcisi Zuhal Güzelci okudu.

İş yeri temsilcisi Zuhal Güzelci,, “Ek protokol konusu sadece devlet kurumları ile ilgili değil. TÜİK’in sahte rakamları üzerinden emekçileri yok etme zihniyeti içerisindeki iktidara sesleniyoruz. Aynı zamanda iktidar olan tüm belediyeler de dahil olmak üzere ek protokoller konusunda mücadeleyi sürdüreceğimizi, DİSK’e bağlı sendikalar olarak grevlerle, eylemlerle sokakta olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz” diye konuştu.  

'AKLIMIZLA DALGA GEÇİLİYOR'

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşadığı sorunları aktaran Zuhal Güzelci, “Emek verdiğimiz, sağlık ve sosyal hizmeti sunduğumuz işyerlerimiz önünde defalarca bir araya geldik. Emeğimizin, alın terimizin karşılığını alabilmek için, sendika hakkımız için pandemide uğradığımız ayrımcılığa karşı, sağlıkta şiddetin önlenmesi için ve daha sayamadığımız birçok konuda yetkililere seslendik. Taleplerimizi dile getirdik. Yirmi dört saat çalıştığımız işyerlerimizde iş yükümüz her geçen gün artıyor, eksik personel ile işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ara dinlenmelerimizi, yemek aralarımızı kullanamıyor; 12 saat çalışırken 11 saat çalışıyor görünüyoruz. Bunun yanında emeğimizin karşılığını alamıyoruz, maddi anlamda çok büyük hak kayıpları yaşıyoruz. İşyerlerimizde yürürlükte olan Toplu iş sözleşmesi ise işkolumuzun sorunlarıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin taleplerine karşılık vermeyen, büyük ölçüde Kamu Çerçeve Protokolü’nden ibarettir. Oysa Kamu Çerçeve Protokolü, 700 bin kamu işçisi için geçerli olan sadece bir çerçeve sözleşmedir. Oysa biz sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin ihtiyacı işkolumuzun sorunlarına çözüm olacak, işkolumuzun gerçeklerine uygun bir sözleşmedir. Bütün kamu işçilerine aynı ücreti, çalışma koşullarını ve sosyal hakları reva gören sendikaların bize anlatacağı hiçbir söz yoktur. Bugün örneğin, bir vergi dairesinde temizlik işini yapan bir kardeşimiz ile hastanede bin bir zorlukla ve riskle karşı karşıya kalarak temizlik işini yapan kardeşimizin aynı toplu iş sözleşmesine tabi kılınması tam anlamıyla aklımızla dalga geçmektir. Vurgulamak istediğimiz işkolu farkı olmadan, işyerlerimizin ve işkolumuzun özelliklerini görmeyen kopyala – yapıştır sözleşmelere bağlı kalmasının kabul edilemez olduğudur” açıklamalarında bulundu.

'ÜCRETLER ENFLASYONA EZİLDİ'

Kamu Çerçevesi Protokolü’nün uygulanması sırasında birçok uyumsuzluk olduğunu söyleyen Güzelci, şunları söyledi: “KÇP yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olmasına rağmen iş kollarında yapılan ve sendikaların kendi çıkarları doğrultusunda yürürlük tarihi koydukları toplu iş sözleşmelerinden kaynaklı mağduriyetler yaşanmaktadır. Bu mağduriyetin iki boyutu vardır. Birincisi; KÇP ‘de yer alan ücret zam oranları yaşadığımız gerçek enflasyon karşısında çok düşük kalmış, ücretlerimiz ciddi anlamda enflasyon karşısında ezilmiştir. Bir diğer mağduriyet ise toplu iş sözleşmelerinin işyerlerindeki farklı yürürlük süreleri ile oluşan ücret farklılıklarıdır. İşkolumuzda üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı hastaneleri karşılaştırıldığında aynı işi yapan işçiler arasında yaklaşık 10.000 TL gibi bir fark oluşmuştur. Aile Bakanlığı bünyesinde 10 no.lu işkolunda çalışan büro işçileri ile yatılı kurumlarda 17 no.lu işkolunda çalışan sosyal hizmet işçileri ile makas 15 bin TL ‘ye kadar açılmıştır.”

'KAFASINI KUMA GÖMMÜŞTÜR'

Güzelci, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sağlık işkolunda çalışma saati 40 saat olmasına rağmen, kamu çalışanları 40 saat çalışırken bizler en az 45 saat çalışıyoruz. Sağlık ve sosyal hizmetler bir ekip işi olduğu gerçeğiyle eşit çalışma koşulları istiyoruz. Herkesin emeğinin hakkını aldığı bir çalışma yaşamı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Üstelik kaşıkla verilenin kepçeyle alındığı adaletsiz vergi sistemi nedeniyle, ağır vergi yükü altında Mart’ta Nisan’da 2. Vergi dilimine dahil olacağımızı da göz önüne aldığımızda ücretlerimizin daha da düşeceği ortadadır. Sağlık ve sosyal hizmet işçileri enflasyonla boğuşurken, geçim kavgası verirken bizim adımıza toplu iş sözleşmesi imzalayan sendikalar kafasını kuma gömmüştür. Sağlık ve sosyal hizmet işçilerini anlık kazançlarla kaybettiklerini görmeye çağırıyoruz. Bugün bize diğer sendikaların vereceği promosyonlarla kendi geleceğimizi bunlara teslim etmeyeceğiz. Bu hayat pahalılığında, bu yüksek enflasyon karşısında sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak sesleniyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından, hastanelerden, aile bakanlığına bağlı kurumlardan sesleniyoruz”

'ARTIK GEÇİNMEK İSTİYORUZ'

İliç'teki altın madeni için ÇED iptal davası açan avukat Yıldırım: Bütünsel değil parça parça ÇED raporu alındı İliç'teki altın madeni için ÇED iptal davası açan avukat Yıldırım: Bütünsel değil parça parça ÇED raporu alındı

Taleplerini dile getiren Güzelci, “Artık yeter, geçinmek istiyoruz. Artık yeter, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Artık yeter, insanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz. Bu koşullar altında ücretlerimizde ve sosyal haklarımızda iyileştirme için ek protokol yapılması bir ihtiyaç değil bir zorunluluktur. Ek protokol ile hem ek zam hem de toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihinden kaynaklanan bu sorunların çözümü gerekmektedir! İvedi şekilde bakanlıkların, TÜHİS’in ve rektörlüklerin sorumluluk alarak bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. DİSK / DEV SAĞLIK İŞ olarak haklarımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğimizi bir kere daha tekrar ediyoruz! Bütün sağlık ve sosyal hizmet işçilerini sendikamız çatısında birleşmeye davet ediyoruz. Gelirde Adalet, Vergide Adalet İstiyoruz. Asgari Yaşamak İstemiyoruz. İnsanca Yaşamak İstiyoruz. İnadına Sendika İnadına DİSK!” ifadelerini kullandı.