Dersim Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu 2023 yılı şiddet raporunu yayımladı. Dersim merkezi ve 5 ilçesinde 2023 yılı içerisinde ceza mahkemelerine yansıyan davalara ilişkin verilerin paylaşıldığı rapora göre, Dersim’de bir yılda 174 adet dava dosyası açıldı.

Katı Atık Tesisi’ne karşı yüzlerce köylü belediyeye yürüdü Katı Atık Tesisi’ne karşı yüzlerce köylü belediyeye yürüdü

Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının devamında Anayasa ve Medeni Kanun da kadınları ve çocukları şiddetten koruyacak, eşitliği sağlayacak kazanılmış hakların geriletilmesine ilişkin tartışmalar sürerken, bu veriler nüfus yoğunluğunun düşük olduğu ilimizde bile şiddet vakalarının çokluğu göz önüne alındığında vehamet göstermektedir. Bu vesileyle kadınları ve çocukların şiddetten koruyacak yasal düzenlemelerin artırılmasının ve mevcut mevzuatın titizlikle uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekiyoruz. Kazanılmış yasal hakların geriletilmemesi için gerekli mücadelen geri durmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dersim Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonunun raporunda paylaştığı veriler şöyle:

2023 yılı içerisinde il genelinde hakaret suçu kapsamında 56 adet dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının 2 tanesi Nazımiye’de, 5 tanesi Mazgirt’te, 36 tanesi Merkez’de, 4 tanesi Pülümür’de, 9 tanesi Hozat’ta açılmıştır. Mağdurların tümünün cinsiyeti kadındır.

2023 yılı içerisinde il genelinde tehdit suçu kapsamında 50 adet dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının 3 tanesi Nazımiye’de, 8 tanesi Mazgirt’te, 34 tanesi Merkez’de, 5 tanesi Hozat’ta açılmıştır. 50 adet tehdit dosyasında 54 mağdur kadın taraf olmuştur.

2023 yılı içerisinde il genelinde yaralama suçu kapsamında 38 adet dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının 10 tanesi Nazımiye’de, 13 tanesi Mazgirt’te, 5 tanesi Merkez’de,1 tanesi Pülümür’de, 6 tanesi Hozat’ta, 3 tanesi Pertek’te açılmıştır. Mağdurların tümünün cinsiyeti kadındır.

2023 yılı içerisinde müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayınları yaymak suçlarından toplam 9 adet dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının 8 tanesi Merkez’de, 1 tanesi Hozat’ta açılmıştır. 9 adet dosyanın mağdurlarından 4 tanesi kadın 5 tanesi çocuktur.

2023 yılı içerisinde il genelinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu kapsamında 4 adet dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının tümü Merkez’de açılırken mağdurların da tümü kadındır.

2023 yılı içerisinde il genelinde Cinsel taciz suçu kapsamında 4 adet dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının 2 tanesi Merkez’de, 2 tanesi Hozat’ta açılmıştır. Mağdurların tümünün cinsiyeti kadındır.

2023 yılı içerisinde il genelinde Nitelikli cinsel istismar, 12 yaşından küçük çocukların cinsel istismarı ve sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı da dahil olmak üzere, çocuğun cinsel istismarı suçundan toplam 13 dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının tümü Merkez’de açılmıştır. Mağdurların 3’ü erkek çocuğu ve 10’u kız çocuğudur.

Mağdurların en büyüğü 76 yaşındayken en küçüğü 9 yaşındadır.

Sanıkların en büyüğü 70 yaşındayken en küçüğü 15 yaşındadır.

Sanıkların eğitim durumu ilkokul mezunundan lisans mezununa varan bir yelpazede değişkenlik göstermektedir.

Mağdurların eğitim durumu ilkokul mezunundan yüksek lisans mezununa varan bir yelpazede değişkenlik göstermektedir. Hakaret, tehdit ve yaralama suçu mağdurları ağırlıklı olarak ev hanımı; cinsel istismar mağdurları ise öğrencidir.

Tüm dosyaların 119’u karara çıkmışken 55’i ise derdesttir.