Geldim ki ne göreyim,

Yeşilin her tonunu

Don eylemiş giymiş dağlar,

Takmış inci gerdanını,

Çağlayarak  Munzur akar.

 

Her köşede ziyaretler,

Sevgi seli tüm yürekler,

Acıyı bal eğleyenler,

Umut ile bekleyişler,

Mum alevinide titrer yanar.

 

Bir vadiden bir vadiye,

Sarp kayalar, ıssız inler,

Efsaneler hikayeler,

Sevdiğini belkler gibi,

Yücelerde taş heykeller.

 

Kıyımlarla, acılarla,

Yaşanmış yüz yıllarca,

Direnerek haksızlığa,

Bir oyandan bir bu yana,

kıvrılarak Munzur akar.

 

Unutulmuş sanma sakın,

Tarih daha dün gibi yakın,

Dil lal, yürek ateş,

Birbirine ekleyerek,

Dağlar göz yaşı döker çağlar...

 

Merih Ünver

Dersim / 02.06.2013