Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptal edilmesini söyleyen öğretmenler iş bırakarak grev yaptı. Yüzlerce öğretmen Dersim’de meydanlarda toplanarak eyleme başladı ve "Mesleğimiz, Onurumuz ve Geleceğimiz İçin Grevdeyiz" dedi.

Kadınların 25 Kasım bildirisi dağıtması engellendi Kadınların 25 Kasım bildirisi dağıtması engellendi

14 eğitim sendikası, tepkilere yol açan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve kariyer basamaklarına karşı bugün tüm Türkiye’de grevde. Eğitimciler kanunun iptal edilmesini ve taleplerinin karşılanmasını istiyor. 19 Kasım’da düzenlenecek Kariyer Basamakları Sınavı’na karşı birleşen eğitim sendikaları arasında Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası, Töb-Sen ve Engelsiz Eğitim Sen yer alıyor. Öğretmenler, dün akşam ve bu sabah itibarıyla okullarına pankartlar astı.  
İş bırakan öğretmenler, Sanat Sokağı’nda bir araya geldi ve davul zurnalar eşliğinde halay çekti. Daha sonra kortejler halinde slogan atarak Seyit Rıza Meydanı’na yürüdü. Seyit Rıza Meydanı’nda toplanan öğretmenler adına açıklamayı Eğitim-Sen Dersim Şube Başkanı Hüseyin Kasun okudu. 
Şube Başkanı Kasun, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nyla mesleğin itibarsızlaşacağını söyleyerek, "Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen, MEB ısrarla somut bir adım atmamaktadır. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaşlarla çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerini eklenirken, eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istenmektedir. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır. Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı hiçbir eğitim emekçisinin, eğitim alanında örgütlü hiçbir sendikanın sessiz ve tepkisiz kalması beklenemez" dedi. 
Kasun, taleplerini şu şekilde sıraladı :
-19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi,
-Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi,
-Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması,
-Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi,
-Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi,
-Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi,
-Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması.